Podivný materiál od Sobotky a Chovance

19. srpen 2016 | 15.41 |


Na stránkách MV ČR se objevil podivný materiál nazvaný "Premiér s ministrem vnitra představili první návrhy Auditu národní bezpečnosti".

Nejpozoruhodnější je v materiálu tato formulace: "kompletně monitorovat teroristické a hybridní hrozby a tzv. propagandu cizí moci. Má vzniknout speciální buňka, která by non-stop analyzovala dezinformace z otevřených zdrojů včetně sociálních sítí..."

Viz: http://www.mvcr.cz/clanek/premier-s-ministrem-vnitra-predstavili-prvni-navrhy-auditu-narodni-bezpecnosti.aspx

V materiálu je pojem "komplexně" použít několikráte, např.:

"Ministerstvo vnitra komplexní audit bezpečnosti České republiky"

"kompletně monitorovat teroristické a hybridní hrozby a tzv. propagandu cizí moci"

Pokud půjde skutečně o komplexní přístup, lze stěží co namítat. Při podrobném prostudování celého materiálu ("první návrhy Auditu národní bezpečnosti") však vznikají určité pochybnosti:

1. Proč by měla vzniknout "speciální buňka", když po formální stránce současný bezpečnostní a zpravodajský systém obsah toho, o čem se hovoří, plně pokrývá? Není to standardní způsob, jak problém neřešit tím, že přidáme další instituci? Ne, co hůře, není to projevem kompetenčních sporů ve vládní koalici? Anebo dokonce, což by bylo nejhorší, není to snaha zplodit instituci, která svým specifickým postavením bude mimo kontrolu ještě více, než je tomu v případě stávajících institucí?

2. Jakýkoli materiál týkající se komplexního přístupu k bezpečnosti ČR musí obsahovat vyrovnání se s problémem Vojenské zpravodajské služby v roce 2013. Prokazatelně došlo ke zneužití jedné z klíčových složek zpravodajského a bezpečnostního systému. (Na tom nic nemění právní rovina případu.) Důsledkem bylo podstatné oslabení této služby (v rámci výměny informací se spojenci, v důsledku významné dekonspirace, ztráta důvěryhodnosti i ze strany veřejnosti). Nejdůležitější však je, že z tohoto případu při plození nové instituce musí vycházet ošetření toho, aby nedošlo k jejímu zneužití obdobným způsobem, a to jak např. k osobním cílům, majetkovým cílům, příp., což by bylo nejhorší, k uplatňování dvojího metru v politické oblasti.

3. Materiál některé věci jen naznačuje, což je však horší, že jiné věci ani nenaznačuje. Pakliže má být přístup komplexní, nemůže přehlížet rizika ze strany různých zájmových skupin působících i mezi našimi spojenci. Po té, co se prokázalo odposlouchávání A. Merkelové, není plně došetřena otázka angažovanosti některých skupin působících v USA na pokusu o převrat v Turecku, a po té, co jsme bezprecedentním způsobem nuceni vedením EU k přijímání rizikových imigrantů (což nemá logiku, a pokud ji má, tak je to ještě horší), musíme být ostražiti i v této oblasti.

4. To, že se do konstituování instituce promítají určité snahy o její zneužití, vyplývá i z formulace, kdy se na stejnou úroveň kladou "teroristické a hybridní hrozby" a "propaganda cizí moci". Tady akutně hrozí, že prostředky boje proti terorismu budou zneužity k potlačování svobodné soutěže idejí. (Konkrétně, aby "komplexnost" nepřerostla v to, že na jedné straně je naprosto v pořadku, že spojenec odposlouchová kancléřku svého spojence – a není jisté, zda podivné proměny jejího chování nejsou ovliněny i jejím vydíráním –, na druhé straně budou i veřejná média placená z našich daní tvrdit, že se jedná o "ruku Moskvy, která chce destabilizovat Německo".)

Poznámka na závěr: Nemyslím, že by se "buňka" mohla změnit ve "Výbor pro neamerickou činnost", resp. (v našich podmínkách by se jednalo spíše o profláknutý a směšný "Kremlin Watch" Jakuba Jandy). Ale určitá obezřetnost je na místě, zvláště když to, co bylo k "buňce" dosud řečeno, působí velmi diletantsky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Podivný materiál od Sobotky a Chovance ondrey 19. 08. 2016 - 16:21