Kdy a jak to začne? (Co? - Skutečné reformy!)/2

16. srpen 2016 | 07.00 |

Do diskuse k přípravě 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která proběhne v Praze 24. a 25. listopadu, připravuji trojici článků, ve kterých se pokouším odpovědět na otázku, kdy a jak mohou začít skutečné reformy, tj. ty reformy, které vyvodou společnost ze slepé uličky narůstajících problémů, animozit a konfliktů.

Pracovní verzi zveřejňuji s předstihem. Jednak vzhledem k aktuálnosti (a nechci čekat, až na ni v rámci diskuse dojde řada). Jednak proto, že se ve středu 17. srpna v 17.30 scházíme s naším týmem k prodiskutování této problematiky (obsah tří článků bude podkladem a v souladu s průběhem diskuse pracovní verzi upravím či doplním).

Pokud by měl někdo zájem diskuse se zúčastnit, není problém - bude se konat v budově VŠFS Estonská 500 (vchod z Kodaňské ulice), Praha 10 Vršovice (tramvaj 22, stanice Ruská, místnost 230 E). Vstup volný.

Kdy a jak začnou skutečné reformy?/2

Radim Valenčík

Nyní k tomu, co z logiky vývoje volebních preferencí vyplývá pro odpověď na otázku jak s využitím teoretického potenciálu, který máme, aktivně vstoupit do tvorby politických programů před "velkými volbami v roce 2017. Jedná se první nástřel, takže jde jen o nástin hlavní myšlenky:

1. Výsledek "malých voleb" bude pro většinu tradičních stran dost velkým zklamáním, které bude silným motivem pro jejich určitou sebereflexi. Dopadne to asi tak, jak jsem napsal včera, v předcházející části série.

2. To, proč tradiční politické strany selhávají a selžou, je třeba otevřeně říkat před volbami, ovšem i s tím, proč selžou a jaké je východisko.

0pt;font-family:"Times New Roman",serif">3. A jaké je to východisko? Zformuluji ho na tomto místě s poznámkou, že to, co napíšu je potřeba mnohem srozumitelněji, mnohem výstižněji, ale i mnohem drsněji zformulovat. Bude potřeba vycizelovat příslušné formulace k tomuto obsahu:

* Pokud neodstartujeme postupnou (ale promyšleno a cílevědomou) transformaci penzijního systému do podoby plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného systému s jednotnou základní dávkou, budeme (jako občané naší země) v důsledku nejrůznějších tlaků (včetně tlaků pocházejících z organizované migrace) o všechno okradeni. Zmizí základní kritéria spravedlnosti a společnost se propadne do chaosu (o což ani některým globálně působícím silám jde).

* Odstartovat bez rizik, prakticky okamžitě a tak, aby si každý sám na vlastní zkušenosti mohl ověřit, že skutečně bezpečný, spravedlivý a solidární je právě výše uvedený penzijní systém, příslušnou penzijní reformu je reálné. A to formou toho, co nazýváme "postgraduální nadstavbou plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného systému s jednotnou základní dávkou". Tj. kdy místo současného distorzního řešení výpočtu příjmu těch, co jsou produktivní v důchodovém věku, dáme možnost volně nastavitelného souběhu příjmu a důchodu na principu plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného systému (co tam v období po odchodu do penze odvedu, to podle pojistné matematiky dostanu zpět).

* Jakmile dojde k zavedení plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného systému s jednotnou základní dávkou, vznikne reálná ekonomická základna pro to, aby se ta odvětví produktivních služeb, která pozitivně působí na prodloužení doby produktivního (výdělečného) působení člověka, prodloužení uplatnění člověka na profesních trzích, ufinancovala. A to ufinancovala na vlastním ekonomickém základě s využitím tržních mechanismů.

(Vyložit výše uvedené jasně a srozumitelně nebude jednoduché.)

4. Maličkostí, která pro zprůhlednění velmi pomůže, bude model (s nastavitelnými parametry) konfrontující současný souběh výdělečné činnosti a pobírání penzí s modelem postgraduální nadstavby, kterou navrhujeme. Tady věda může využít exaktní prostředky a názorně ukázat, o co jde.

5. Pak vzniknou příznivé podmínky pro kontakt poctivé a koncepční vědy s těmi, kteří jsou ochotni pochopit, o co jde, a mají ambici i předpoklady něco měnit. Byť budou pocházet většinou ze sféry, kterou označuji za "slouhy slouhů současné degenerující a rozpadající se globální moci". Mnozí totiž budou přirozeným vývojem motivováni k tomu, aby začali chápat, o co jde. A část z těchto motivovaných v sobě najde předpoklady, aby začala hrát tu roli, která je dnes potřebná pro vyvedení společnosti (nejen té naší české) z krize, ze slepé uličky.

(Pokračování formulováním úkolů, které z výše uvedeného vyplývají)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář