R2016/188: Diskuse LK: Reflexe průběhu diskuse/2

9. srpen 2016 | 07.00 |

Pokračuji v sérii příspěvků (první byl uveřejněn včera), které shrnují dosavadní přípravnou diskusi k 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Prvními příspěvky v rámci této série chci upozornit na klíčový význam reformy penzijního systému směrem k plně zásluhovému a plně uzavřenému průběžnému systému s jednotnou základní sociální dávkou. Tj. systému, ve kterém každý dostane ve výplatách tolik, kolik do systému vložil.

V předcházejícím příspěvku jsem ukázal, jak snadno lze přechod k navrhovanému systému odstartovat formou zavedení postgraduálního penzijního systému. Dnes uvedu důvody, proč je přechod k navrhovanému systému tak zásadní:

1. Plně zásluhový a plně uzavřený průběžný systému s jednotnou základní sociální dávkou je nevytunelovatelný a stabilní. To, co se vybere, se v systému podle klíče plné zásluhovosti a financování jednotné základní dávky ze zdanění penzí okamžitě vyplatí na účty účastníků systému. Každý měsíc. V systému nemohou vznikat deficity, ze systému nelze odvést ani korunu, aktiva těch, co jsou v systému, nelze znehodnotit žádnými finančními manipulacemi (tato aktiva mají podobu matematicky přesně stanoveného nároku na ten díl toho, co se vybralo, a tento díl z toho, co se vybralo, musí být neprodleně proplacen). To vytvoří základní pocit jistoty každého občana. (Systém bude nabíhat postupně, takže aktuální, resp. významný bude pro ty, kterým do důchodu chybí ještě více než deset let.)

0pt;font-family:"Times New Roman",serif">2. Systém povede ke změně uvažování směrem ke dlouhodobosti a perspektivě toho, kam změny, kterými bude procházet ekonomický systém, vyústí. To je mimořádně významné. Bez pochopení, odkud kam jdeme, se žádná zásadní reforma neuskuteční. Každý člověk (za pomoci odborů, personálních manažerů firmy, vzdělávacího systému) se bude muset učit racionálně projektovat a průběžně konkretizovat celoživotní dráhu svého produktivního uplatnění. Změna k takovémuto dlouhodobému uvažování není "nákladem" systému, ale jeho přínosem.

3. Jedná se o pevný základ skutečné společenské solidarity a spravedlnosti. Vůči plně zásluhovému systému měli námitky spíše levicově uvažující občané a jejich reprezentace. Mýlili se. Změny se opozdily a nyní akutně hrozí, že ti, co po celý život pracovali i řádně platili příspěvky do systému sociálního pojištění, nebudou mít na slušné dožití, zatímco nově přicházejícím (ne vždy ochotným se přizpůsobit našim poměrům) budou pod nátlakem z různých stran z prostředků generovaných sociálním systémem a na úkor těch, co tam přispívají, vypláceny nehorázně vyšší částky. To v plně zásluhovém a plně uzavřeném systému s jednotnou základní sociální dávkou není možné. Ale nejen to, navrhovaný systém vytváří ekonomický základ spravedlivého, motivovaného a funkčního začlenění těch, co přicházejí, do našeho sociálního a ekonomického systému.

4. Zcela zásadní je pak to, že zavedení navrhovaného systému vytvoří prakticky neomezený počet pracovních příležitostí, které se z daného systému ufinancují. Pokud bude člověk motivován k celoživotní orientaci na prodloužení období svého produktivního (výdělečného) uplatnění, bude využívat nejrůznější osobní služby v oblasti postgraduálního vzdělání a rekvalifikace, preventivní, relaxační a rehabilitační zdravotní péče, zvýšení sociální mobility apod., pak vzniknou celá nová odvětví, která se ufinancují z efektů systému, tj. z efektů doby prodloužení vysoce příjmového uplatnění člověka ve vyšším věku, člověka, který si uchoval invenčnost, schopnost zhodnocovat a předávat své zkušeností, mít neformální autoritu vůči mladším generacím apod. (Mj. tohoto zásadního aspektu současných společenských přeměn si vize či koncepce tzv. 4. průmyslové revoluce vůbec nevšímá – a proto neví, co s lidmi.)

5. Další oblast osobních služeb nabídne akutní a současně dlouhodobá potřeba začlenit do efektivního systému sociálního pojištění a sociálního investování ty, které zastaralost, nefunkčnost a krize současného systému vylučuje (propadem do chudoby a různých patologických jevů, v důsledků nárůstu různých forem nesnášenlivosti i v důsledku migračních toků).

6. Jak jsem psal již dříve (a nechci rozvádět nyní a na tomto místě) je plně zásluhový a plně uzavřený průběžný systému s jednotnou základní sociální dávkou základním předpokladem pro zprostředkované uplatnění přenesené ceny a tudíž i základem pro zásadní a komplexní reformu všech systémů sociálního investování a sociálního pojištění (zejména pak vzdělání a péče o zdraví, ale např. i péče o rodinu). Přesněji základem a předpokladem pro ten typ reforem, kdy víme, odkud, kam a proč jdeme.

7. V neposlední řadě pak celkové směřování k posílení produktivního charakteru spotřeby (spotřeby sloužící k nabývání a produktivnímu uplatňování nabytých schopností) vede ke zvýšení kvality života založeného na prožívaném vztahování se k budoucímu formou zpřítomňování minulého.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/188: Diskuse LK: Reflexe průběhu diskuse/2 honza 09. 08. 2016 - 08:09