R2016/187: Diskuse LK: Reflexe průběhu diskuse/1

8. srpen 2016 | 07.54 |

Pokročilo léto, přehouplo se do druhé poloviny, pokročila i přípravná diskuse k 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Dovolené pro mě z větší části skončily, a tak v rámci plnění svých pracovních povinností mohu provést určitou reflexi toho, co se v rámci diskuse dosud odehrálo. Pokusím se postupovat od toho, co považuji za klíčové, ke konkrétním problémům v těch směrech, které jsou aktuální.

Penzijní systém!

Píšu s vykřičníkem. Proč? V loňské diskusi se toto téma objevovalo poměrně často. Letos ani zmínka. Přitom se jedná o jedno z naprosto klíčových témat. Pokud se začnou připravovat skutečné reformy, tj. nikoli ty, které otevírají cestu k tunelování ekonomiky shora a ve velkém, nebo ty, které slouží jen k účelovému přerozdělování moci mezi různými lobbystickými skupinami, pak tyto reformy budou muset začít právě reformou penzijního systému. Troufnu si dokonce řídi jakou:

5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" class="MsoTableGrid">

Vytvoření postgraduální plně zásluhové nadstavby v rámci současného průběžného penzijního systému.

Nejdříve k tomu, jaký je současný stav. Veřejnost, trápená každodenním zprávami o teroru a citlivě vnímající zhoršování mezinárodní politické situace, téměř nezaznamenala významnou informaci o tom, k jakému vývoji názorů došlo v oblasti pohledu na to, jak reformovat penzijní systém:

"Expertní skupina složená ze zástupců vládních stran se dohodla na maximálním věku pro odchod do penze. Lidé narození před rokem 1971 by podle ní měli do důchodu odcházet v 65 letech. Návrh nyní zamíří do vlády. Věk nástupu do penze není v ČR pevně stanoven.

Limit 65 let pro odchod do důchodu by měl podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) začít platit už za rok. "Tak jako ostatní návrhy, počítáme s tím, že by měl platit od roku 2017," řekla ministryně České televizi.

V současnosti se důchodový věk zvyšuje automaticky, aniž by byla stanovena jakákoli krajní hranice. Každoročně se zvyšuje u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce. Jeho zastropování na úrovni 65 let už letos v létě navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdůvodnilo to tím, že chybějící limit snižuje důvěru lidí v důchodový systém. Podle návrhu ministerstva by hranice procházela každých pět let revizí a její výše by se případně upravovala tak, aby lidé v důchodu strávili čtvrtinu života.

Doba, kterou senioři a seniorky stráví v Česku na odpočinku a pobírají penzi, se postupně prodlužuje. Zatímco v roce 2000 důchod mužů trval v průměru 16,8 roku a žen 22,7 roku, loni u mužů 19 let a u žen 27,1 roku. Průměrná penze zahrnuje 23,6 roku. Vyplývá to ze statistické ročenky důchodového pojištění, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení.

Podle některých expertů je však český důchodový systém beze změn dlouhodobě neudržitelný. Už několik let je v dluzích. Loni byly výdaje na penze o 43,4 miliardy vyšší než příjmy. Růst nákladů brzdí třeba právě odsouvání důchodového věku. Evropská komise a další instituce Česko opakovaně kritizovaly za to, že má penzijní věk ve srovnání s některými jinými vyspělými zeměmi nízký."

Viz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/do-duchodu-by-se-melo-odchazet-maximalne-v-65-letech_368376.html

Jedná se o určitý "kompromis z bezradnosti". Chybí odvaha i pochopení toho, jak řešit problém s dlouhodobou perspektivou.

Nejdříve k tomu, co je to postgraduální plně zásluhová nadstavba v rámci současného průběžného penzijního systému. Pak uvedu důvody (hodně důvodů a hodně závažných), proč celý komplex reforem odvíjet právě do nastartování této nadstavby vůči stávajícímu systému.

Postgraduální plně zásluhová nadstavba v rámci současného průběžného penzijního systému znamená:

1. Ochod do důchodu se definitivně zastropuje na určité hranici (asi to bude těch 65 let), i když vhodnější by bylo méně. Jak si ukážeme, zastropování na nižší věkové hranici by znamenalo po zavedení uvedené postgraduální plně zásluhové nadstavby v rámci současného průběžného penzijního systému prodloužení průměrné doby produktivní (pracovní) aktivity člověka (tj. průměrného období, po které budou lidé do penzijního systému přispívat). (Zdá se to nesmyslné? – ne, je tomu tak v logice věci.)

2. Zruší se současný konfúzní a distorzní systém souběžného vyplácení důchodu a zaměstnaní pro ty kategorie obyvatelstva, které jsou výdělečně činné i ve vyšším věku.

3. Zavede se pro kategorii těch, kdo jsou v důchodovém věku, systém, ve kterém platí: Co kdo do systému dal, to dostane v rámci pojistné statistiky zpět v podobě zvýšených výplat.

4. Každému se bude zvyšovat vyplácená částka s každým měsícem, který odpracuje:

- Jednak tím, že do systému odvede více (a tudíž bude větší podíl na tom, co bude čerpat).

- Jednak tím, že se bude zkracovat jeho statisticky vyčíslená doba průměrného dožití.

(Tím bude zajištěně skutečná solidarita, o kterou v systému penzijního pojištění jde, totiž solidarita mezi těmi, kteří chtějí a mohou být výdělečně činní, a těmi, kteří již nemohou nebo nechtějí být výdělečně činní, tj. těmi, u nichž nastane pojistná událost spočívající v tom, že v důsledku zvyšujícího věku ztratí schopnost zajistit si dostatečný příjem výdělečnou činností.)

5. Systém bude flexibilní v tom smyslu, že každý si podle svého uvážení bude moci volit poměr mezi tím, kolik do něj bude (po té, co dosáhne příslušné důchodové hranice) přispívat a kolik z něj bude čerpat. Tento poměr si každý bude moci sám nastavit.

6. Systém bude plně uzavřený, tj. to, co do něj bude odvedeno každý měsíc, bude podle příslušného klíče rozděleno mezi ty, kteří v tomto systému budou aktivní.

7. Důchody z postgraduálního systému budou zdaněny minimální jednotnou sazbou (3, maximálně 10 %), která bude sloužit k podpoře (vyrovnání deficitů) průběžného systému do té doby, než se provede zásadní reforma celého penzijního systému směrem k plně zásluhovému a plně uzavřenému s jednotnou základní sociální dávkou (financovanou ze zdanění penzí). Ze zdanění penzí pak bude financování základní jednotná důchodová dávka.

Zavedení této postgraduální nadstavby bude sledovat následující cíle:

1. Názorně demonstrovat, že takový systém může fungovat nejen jako postgraduální systém, ale i jako základ penzijního systému, současně s tím umožní vychytat drobné zádrhele a přesně nastavit parametry, a to bez jakéhokoli rizika.

2. Řešit akutní problémy stability sociálních systémů, než se přistoupí ke komplexním reformám.

3. Začít dlouhodobou proměnu vnímání společenské reality veřejností směrem k uvažováním v dlouhodobém a perspektivním horizontu (směrem k ne-katastrofickému vidění světa).

Poznámka:

Není těžké "přetavit" uvedenou myšlenku do líbivého volebního programu. Tady máme do hlavních voleb na podzim 2017 ještě dost času. Strana, jejíž vedení pochopí, o co jde, bude moci zabodovat. Mj. i proto, co uvedu dále. Tj. proč je transformace penzijního systému v plně uzavřený a plně zásluhový průběžný systém tak významná.

(Pokračování tímto tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/187: Diskuse LK: Reflexe průběhu diskuse/1 honza 08. 08. 2016 - 08:11