NATO: strategie „útočné přítomnosti na východě“

8. červenec 2016 | 18.23 |

Ze strategického přípravného dokumentu pro probíhající summit NATO:

Nad rámec partnerství, války v Gruzii a na Ukrajině se rovněž staly příkladem dilema pro NATO s ohledem na rozšíření Aliance. Za současné situace bezpečnosti se mnohým členským státům jeví politika otevřených dveří jako slib, který nelze dodržet, přinejmenším krátko či střednědobě. Zvětšování NATO se stává geopoliticky nepohodlným, projekt se schovává za bariéru právní podmíněnosti a technická kritéria. Tak by to nemělo být. Politika otevřených dveří musí zůstat projektem politickým a vysoce symbolickým vzkazem, který v minulosti povzbudil mnohé národy k úsilí o modernizaci a reformu. Navíc NATO nebude omezovat uzavírání partnerství ani nebude omezovat rozšiřování území své působnosti proto, že se někteří členové obávají podráždění Ruska. Umístění politiky otevřených dveří zpět do srdce politiky spojenců by zvýšilo kredibilitu NATO a rozšířilo by oblast působení za jeho hranice. Bude třeba zvýšená politická pozornost, navýšený lidský kapitál a finanční zdroje...

Rusko ve zvýšené míře uskutečňuje a pokračuje v realizaci A2AD prostor, což znamená, že v případě krize nebude Aliance schopná posílit své spojence. Může se dokonce stát, že nebude vůbec schopná jim jakkoliv pomoci. Tato dynamika znamená, že Aliance se nemůže spoléhat jenom na zvýšené zastrašování a malé mobilní síly, například na jednotky ve stavu vysoké pohotovosti (VJTF), o kterých bylo rozhodnuto ve Walesu. Ve Varšavě musí NATO posunout svou strategii směrem ke zvýšené přítomnosti, která by byla připravená dříve, než konflikt vypukne, a tak by sloužila jako zastrašující a stabilizující síla.

Taková síla by musela být mezinárodní, aby posílila svou výstražnou a obrannou hodnotu.

NATO se může vyhnout mezinárodní rozdělující debatě o "stálé přítomnosti vojsk" využitím rotačních vojsk. Tato vojska by měla být v bojové pohotovosti, což znamená, že by musela být řádně vycvičena a vybavena k reakci na hrozbu v dané oblasti a sloužila by také k posílení počáteční obranné kapacity hostitelské země. Vojsko by muselo být dostatečně veliké k provádění autonomních obranných operací po určitou dobu do příchodu posil. Začátkem by byly brigády, jedna umístěná v Pobaltí a jedna v Polsku...

Takto by útočná přítomnost na východním území byla podporována lepšími schopnostmi ISR, zlepšila by se a posílila kapacita pro varování, sledování a odpověď... Nejlepší strategií pro NATO je efektivní hrozba.

Viz: http://www.nwoo.org/2016/07/08/exkluzivne-nato-ve-svete-nejistot-strategicky-dokument-pro-summit-ve-varsave/

K tomu:

1. Je to strategie orientace na rozklad dalších zemí ve stylu Ukrajiny, jen aby jejich území mohlo být využito k nástupu na Rusko.

2. Pokrytecká rétorika "obrany" se již otevřeně mění v "útočnou přítomnost" a "strategii efektivní hrozby".

A ještě něco:

Dnes se na NATO často pohlíží jako na vojenský nástroj, ale ono musí být zároveň politickým hráčem. Šíře požadavků vůči NATO s ohledem na kolektivní obranu a zvládání krizových situací může snadno zastínit politickou funkci Washingtonské úmluvy. Stále více se hodnota Aliance měří v termínech dostupného vojenského vybavení, v nově vybudovaných infrastrukturách nebo ve schopnosti členských států přispívat 2 procenta jejich hrubého národního příjmu na výdaje na obranu. Přirozeně, toto je důležitý aspekt samotného fungování NATO, ale jeho výsledkem je nastavení mysli, kdy se materializmus stává kvantitavním měřítkem ospravedlňujícím existenci této organizace. Náplň Washingtonské úmluvy představuje samozřejmě mnohem širší záběr. Samotná podstata Aliance je založena na její schopnosti sjednocovat liberální demokracie v proměnlivém světě a zajišťovat stabilitu a dobré životní podmínky daleko nad rámec severo

atlantické oblasti. Dnes je tento základní politický náboj často překrýván byrokratickým dialogem o vojenském plánování a rozpočtech. Stávající trend ponechává malý prostor NATO diplomatům a administrátorům k přemýšlení nad rámec kolektivní obrany.

Viz: Tamtéž

K tomu:

NATO si musí podřídit politiku i ekonomiku jednotlivých členských zemí.

Tak jsem zvědav, co z toho projde.

Poznámka:

Zdroj – New World Order Opposition – považuji v tomto případě za důvěryhodný

Připomínám:

Jde to přesně podle toho, co jsem napsal dříve:

"V současné době je rozpad mnohem hlubší. Selhala možnost vytvořit stabilizující jádro komplexu her TITANIC. Hrozí nebezpečí, že velmi rychle se zužující okruh těch, kteří by se mohli zachránit jako "vyvolení", může jít až za hranici toho, co si v současné době dokážeme představit. Zůstatek (sedlina) "vyvolených" je schopna obětovat nejen celou Evropu (a to ne obrazně, ale z hlediska fyzického přežití velké většiny obyvatelstva), ale i velká města v USA. Budou se snažit hru dotáhnout až k tomu, aby přes korumpování a vydírání osob s pomocí zpravodajských a jiných vlivových sil, s využitím permanentně se stupňujícího vojenského nátlaku na Rusko a různých provokací protlačili v Rusku k moci "jestřáby" a spolu s nimi vyvolali globální jadernou válku."

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3504-blizime-se-ke-kriticke-fazi-vyvoje-nasi-civilizace.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář