Degenerující elity a "zlobivé" obyvatelstvo

4. červenec 2016 | 08.18 |


Místo úvodu:

""Elity nie sú problémom, obyvateľstvo je v súčasnosti problémom," povedal Gauck s tým, že ľudia všetko potrebujú iba lepšie vysvetliť." - Skvělé vystižení reality. (Už úplně ztratili soudnost, jen tak dál...)

parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Nemecky-prezident-odkazuje-Elity-nie-su-problemom-obyvatelstvo-je-problemom-271560">http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Nemecky-prezident-odkazuje-Elity-nie-su-problemom-obyvatelstvo-je-problemom-271560

Největším problémem každé vlády zločinu je "příliš inteligentní obyvatelstvo". Ale ono tu už je a nic ho nezastaví. Je i v řadách "slouhů", kterým došlo, že chcete obětovat i je. "Král je nahý" a tato moc (nad námi) nemá už žádnou legitimitu.

Zase jsme svědky (po kolikáté již v historii?!) situace, která má následující parametry:

1. Bohatí bohatnou a chudí chudnou, nikdo nedokáže tento proces zastavit, "většinová" společnost (tj. nikoli "menšinové" degenerující elity měnící se v pseudoelity) se prudce rozděluje na ty, kteří cítí, že musí dojít k nějaké změně, aby se mohli zachránit, a na ty, kteří se snaží zachránit slouhovstvím (a tudíž přistupují na sebeklam, podle kterého je normální to, co normální není). (Z hlediska modelování této situace se nabízí koncept komplexu her TITANIC a jeho převedení do komplexu modelů.)

2. Společnost se štěpí, jak správně konstatoval nedávno P. Pithart: "Maďarsko, Polsko Česká republika a Slovensko jsou rozdělené, rozpolcené země. I Británie je rozpolcená země. Tam byly velké ostrovy sociologicky přesně definované. To ukazuje na mnohem hlubší krizi, než jsme schopni si přiznat. To znamená, že celé velké skupiny lidí z toho procesu globalizace nemají zřejmě žádný nebo jen malý prospěch a celé velké skupiny mají velký až nemravně velký prospěch. To je o tom, jak se zvětšují rozdíly mezi bohatými a chudými. To je ještě větší malér, než že Británie vystupuje z EU."

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3596-pithart-k-vyznamu-brexitu-ale-hlavne-k-dobe.html

Štěpí se ve více směrech:

- Jak jsem již uvedl na většinovou společnost a (v důsledku výše uvedeného) nevratně degenerující elity, které se uzavřely do sebe.

- Samotná většinová společnost se dělí (jak jsem také naznačil) na ty, kteří začínají pociťovat nutnost změny, a na ty, kteří se chtějí zachránit ještě horlivějším a vůči většinové společnosti bezohlednějším slouhovstvím degenerujícím elitám, považující přitom za normální to, co normální není.

- Dělí se i ta část většinové společnosti, která pociťuje a bude stále více pociťovat nutnost změny (zvratu, převratu, reformy, komplexu reforem, dějinného vzestupu apod., podle toho, v jaké podobě si bude tuto změnu představovat), a to na tu část, která chce pochopit, o co jde, aby mohla na situaci reagovat kvalifikovaně, a na tu část, které stačí nabídka jednoduchých řešení, která nechce nést zodpovědnost za to, jakým způsobem dojde ke změně.

- V neposlední řadě se dělí i slouhové pseudoelit, z nichž mnozí se do své role dostali náhodou, v rámci normálního profesního růstu. Mnozí z nich si začínají uvědomovat nereálnost záchrany prostřednictvím slouhovství degenerujícím pseudoelitám.

3. Toto několikarozměrné štěpení postupně přeroste v dominantní polaritu:

- Na jedné straně to budou:

a) "odštěpenci" z řad degenerujících elit (kteří si uvědomí, o co jde). Mohou být, ale nemusí. Proces degenerace pseudoelit a jejich vzdálení se většinové společnosti i realitě zašel příliš daleko.

b) Významná část slouhů (většinou z řad těch, kteří se v dané situaci ocitili v rámci své profesní kariéry), kteří díky své informovanosti a i tomu, že proces degenerace zašel příliš daleko, začnou reagovat na situaci snahou o pochopení toho, o co jde. Budou hrát velmi důležitou roli v nápravě a obnově.

c) Většinová část společnosti, která bude mít odvahu a vytrvalost snažit se přes veškerá zklamání pochopit podstatu současného dění a angažovat se v nápravě. Již proto, že jim z hlediska přežití nic jiného nezbývá.

- Na straně druhé to budou:

a) Degenerující pseudoelity.

b) Slouhové a slouhové slouhů těchto pseudoelit, kteří budou tvrdit, že největším nepřítelem jsou ti, kteří upozorňují na problémy, protože v podstatě žádné nejsou a nic není třeba měnit. Jediným nepřítelem je přece Rusko a jeho agenti.

c) Ti, co podlehnou představě o snadnosti řešení. Představě o tom, že stačí vzdát se osobní zodpovědnosti a přenést ji na někoho jiného, na toho, kdo nabízí líbivá řešení. Ti budou využíváni jako kanónenfutr pro různé provokace diskreditující organizování sil umožňujících prosadit nápravu. A případně budou vtažení do hry i jako ordneři vůči probouzejícímu se organizujícímu se hnutí nápravy.

Co je důležité v této situaci:

První a nejdůležitější, co je v této situaci potřeba udělat, je mít programově jasno:

1. Vymezit specifika současné doby, tj. toho, proč se v současné době problémy kumulují a jaké mají příčiny.

2. Definovat, o jakou změnu v charakteru ekonomického rozvoje a návazně i společenského jde.

3. Srozumitelné představit, jaké reformy bude nutné udělat a jak jsou tyto reformy provázány.

4. Vymezit, čím začít (jaké první kroky je nutné udělat) a jak pokračovat (čím navázat).

5. Pojmenovat ty složky veřejnosti, s jejichž aktivní účastí se v procesu nezbytných změn počítá (tj. které nejsou jen "elektorátem", ale které budou hrát i určitou roli jako zainteresované osoby a zainteresované skupiny podílející se na řešení současných problémů).

Náš tým na tom už více než dva a půl roku pracuje, zde se lze seznámit s výsledky:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie

Přidat se může každý. A my se rádi přidáme ke každému, komu půjdou o poctivou dřinu pochopení toho, o co jde.

O jedné z příležitostí, jak se začít bavit o skutečných problémech, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3586-r2016-150-na-uvod-predkonferencni-diskuse.html

K tomu:

Všimněte se, jak se již dnes snaha strašit "nácky" projevuje. Ale končí to zpravidla fiaskem. Lidé jsou mnohem více inteligentní, než si "elity" a manipulátoří myslí. Mj. proto, že ze slouhovství se hloupne.

Asi bude nutno znovu a znovu připomínat provokace v souvislosti s útokem na "Kliniku" a (ne)vyšetřováním toho, jak to bylo. A také "Zprávu o extrémismu", která je nejlepším dokladem prohnilosti stavu, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3416-zprava-o-extremismu-delaji-si-legraci.html

Skuteční "náckové", tj. ti, co se považují za "elity" a co jsou ochotni obětovat druhé, jsou totiž dnes někde jinde, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3386-slunickari-a-nackove.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Degenerující elity a "zlobivé" obyvatelstvo ondrey 04. 07. 2016 - 23:03