R2016/139: Startuje diskuse k přípravě konference

19. červen 2016 | 06.43 |

Od 1. července bych chtěl začít zveřejňovat seriál diskusních příspěvků k přípravě 19. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Tak abychom co nejvíce využili období, kdy se ti, co působí na vysokých školách, mohou podívat s určitým nadhledem jak na odborné problémy, tak i na to, co se děje ve společnosti.

Jsem přesvědčen, že podobně jako loni to přinese řadu inspirací a přispěje ke zdaru podzimní konference i větší využitelnosti příspěvků, které na ni budou předneseny.

Podobně jako loni budou příspěvky (a to i ty, které budou čistě pracovního charakteru, budou obsahovat jen stručné náměty či kritické ohlasy) zveřejněné v elektronické části sborníku, to nejvýznamnějších z nich bude prezentováno i v úvodu k tištěné verzi.

Připomínám, kde najdete informaci o naší konferenci:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2043-hlavni-stranka

Při přípravě tezí a návazně příspěvku můžete nalézt oporu v monografiích, které vzešly z předcházejících dvou ročníků konference, zde je najdete on-line ke stažení:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie

Konkrétně považuji za významné zveřejnit:

1. Stručné teze toho, co na konferenci připravujete (tak, aby zaujaly ostatní). Lze zvolit jakýkoli formát prezentace tezí. Hlavní je, aby z nich bylo zřejmé, co považujete za nejdůležitější sdělit.

2. V návaznosti na to (není ovšem nutné) se vyjádřit i k tomu, co lze či co by se z hlediska vašeho vstupu mělo či mohlo udělat v kontextu současných problémů.

3. Případně reagovat na některé části z již zveřejněných monografií – a to jak formou kritických poznámek, tak i případnými náměty na doplnění toho, o čem příslušné pasáže pojednávají.

(Pokračování dalším příspěvkem v rámci seriálu o reformách)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář