R2016/142: TITANIC naostro/8

22. červen 2016 | 07.00 |

Poprvé jsem měl možnost testovat model jedné z her, které se rozehrávají v rámci komplexu her TITANIC v nikoli studentském prostředí. Využil jsem jednak společnou autogramiádu O. Krejčího, M. Neudorflové, L. Procházkové a I. Švihlíkové, návazně pak pravidelné setkání webového serveru "Nová republika" pořádané I. Davidem. Bohužel se mi vrátil jen část anket (v případě autogramiády to bylo zaviněno i špatným osvětlením, ve druhém případě též atraktivností programu a dynamikou diskuse). I tak jsem byl zvědav, co vyjde. Jednalo se převážně o osoby ve věku 50+ s kritickým pohledem na současnost.

Připomenu, že hra TITANIC byla těm, kteří dostali anketní lístek k vyplnění, představena takto:

Hra Titanic: Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů.

Název vznikl na základě toho, co se na Titanicu odehrálo.

Když se zjistilo, že se loď potopí a že není dostatek člunů, někdo zavřel pasažéry třetí třídy v podpalubí (nekooperativní strategie), zatímco jiní se snažili udržet pořádek, organizovat záchranu tak, aby se co nejvíce lidí zachránilo, aby byla dána přednost ženám a dětem, a to i za cenu snížení šance na vlastní záchranu (kooperativní strategie).

V současné době si lze položit otázku, zda se nerozehrávají obdobné hry, ovšem tentokrát pokud jde o vývoj celé globální společnosti. Tj. zda někteří (kteří mají dostatečný vliv, budeme je nazývat "vyvolení") se nesnaží využít ke zvýšení šancí na vlastní přežití obětováním části ostatních (těch, kteří nejsou schopni bezprostředně a efektivně ovlivnit reálné společenské dění, tj. velké části řadových občanů).

V tomto případě:

- Kooperativní jsou ty strategie, které se snaží řešit současné problémy vytvářením rovnosti příležitosti nezávisle na majetkové pozici a na základě toho minimalizovat rizika budoucího vývoje.

- Nekooperativní jsou ty strategie, které mohou použít ti, co mají silnější majetkovou pozici, k tomu, aby formou ekonomické a následně i sociální segregace zvýšili svou šanci na přežití v případě stupňování společenských konfliktů.

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

a) volili kooperativní strategii:

b) volili nekooperativní strategii:

3. Pokud by se hrála hra TITANIC a pokud byste dostali nabídku sloužit vyvoleným s tím, že se zachráníte spolu s nimi:

a) považovali byste tuto nabídku za závaznou a míněnou vážně:

b) považovali byste ji jen za fiktivní, abyste byli jen použiti a zneužiti pro potřeby prosazení nekooperativního řešení:

2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

a) pokud jim budete sloužit:

b) pokud jim nebudete sloužit:

2.2. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

a) pokud budete vyvoleným sloužit:

b) pokud nebudete vyvoleným sloužit:

Poznámka: Číslování v prezentaci výsledků je mírně upravené, v anketě muselo být dáno tak, aby nebylo návodné.

Výsledky:

Nezasvěcení                                                             

1.1.      1.2.a    1.2.b    2.1.a    2.1.b    2.2.a    2.2.b

10        7          1          0          0          0          0

5          9          5          10        0          0          0

9          5          5          7          0          3         0

9          3          6          1          6          1          6

7          5          0          4          4          3          3

9          2          8          1          7          1          5

5          5          0          5          0          5          0

Průměry:                     4     >   2,4       1,9  <   2

Zasvěcení                                                                 

1.1       1.2.a    1.2.b    3.1.a    3.1.b    2.1.a    2.1.b    2.2.a    2.2.b

10        5          0          2          8          2          8          2          8

10        1          5          2          8          5          1          5          1

10        8          0          5          5          4          6          4          6

10        10        0          0          10        5          5          0          0

Průměry:                     2,3  <   7,8       4    <    5          2,8  <   3,8

Některé závěry:

1. "Zasvěcení" jsou velmi skeptičtí k tomu, že by se nabídka záchrany s "vyvolenými" myslela vážně (2,3 < 7,8).

2. "Nezasvěcení" se sice domnívají, že pokud budou "vyvoleným sloužit", mohou se dostat mezi ně (4 > 2,4), ale nepředpokládají, že by jejich šance na záchranu spolu s "vyvolenými" byla větší, než když jim nebudou sloužit (1,9 < 2) a, jak je vidět, k možnosti záchrany jsou obecně skeptičtí.

3. "Zasvěcení" jsou jak skeptičtí, pokud jde o možnost dostat se prostřednictvím slouhovství mezi vyvolené (4 < 5), tak i pokud jde o možnost záchrany spolu s "vyvolenými"(2,8 <3,8).

Výsledky očekávané, výsledky na malém vzorku, ale i tak přínosné pro další zpřesňování modelu.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/142: TITANIC naostro/8 ondrey 22. 06. 2016 - 15:31