Kritická fáze vývoje/4 (závěr série)

12. červen 2016 | 07.00 |

Před několika dny (7. června) jsem napsal článek "Blížíme se ke kritické fázi vývoje naší civilizace", kde jsem tučně zdůraznil to, co vyplynulo z analýzy provedené pomocí konceptuálního využití teorie her:

"Selhala možnost vytvořit stabilizující jádro komplexu her TITANIC. Hrozí nebezpečí, že velmi rychle se zužující okruh těch, kteří by se mohli zachránit jako "vyvolení", může jít až za hranici toho, co si v současné době dokážeme představit. Zůstatek (sedlina) "vyvolených" je schopna obětovat nejen celou Evropu (a to ne obrazně, ale z hlediska fyzického přežití velké většiny obyvatelstva), ale i velká města v USA. Budou se snažit hru dotáhnout až k tomu, aby přes korumpování a vydírání osob s pomocí zpravodajských a jiných vlivových sil, s využitím permanentně se stupňujícího vojenského nátlaku na Rusko a různých provokací protlačili v Rusku k moci "jestřáby" a spolu s nimi vyvolali globální jadernou válku."

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3504-blizime-se-ke-kriticke-fazi-vyvoje-nasi-civilizace.html

V závěru článku jsem dodal, že v dohledné době budeme svědky řady krizových situací, ze kterých ten, kdo bude chtít pochopit, o co jde, dokáže vyčíst, že tomu tak je. Současně jsem poznamenal, že hrozící katastrofický vývoj lze odvrátit. Pokusme se z tohoto hlediska monitorovat současný vývoj.

Čtrvtá část:

Analýza, která vyšla ve "Zvědavci" z pera Erica Zuesse 8. června (barevně odlišeno od mého textu, zvýrazněno to nejdůležitější) – pokračování a dokončení:

Konec M. A. D. – začátek šílenství (Rusko-americký konflikt)/2

(Pokračování)

Tento transakční koncept práv jednotlivce je ochranou pro peníze, nikoliv pro lidi. Je to pro aristokracii (a v jejích službách), ne pro demokracii. Tento Nejvyšší soud podpořil aristokracii, nikoliv demokracii. A protože po druhé světové válce se to stále více stávalo novým étosem, a nejen ve Spojených státech, ale ve všech zemích, které přebraly americký ideál, není západní veřejnost vůbec naštvaná, že bude nechána na holičkách v případě, že nový vojensko-bezpečnostní systém, který nahrazuje systém sdílené bezpečnosti M. A. D., bude znamenat konkurenční a nesdílenou bezpečnost "jaderné převahy" a skončí tak, že veřejnost skončí v jaderné zimě v nepřátelském táboře.

Nakonec ve zcela konkurujícím si světě vítěz bere, poražený dává; a "kořist náleží vítězi". Tak tomu nutně nemusí být v ekonomii, ale zcela jistě je tomu tak ve vojenství; dokonce to i určuje vojenské vyhlídky – o kterých zde koneckonců mluvíme.

A pokud musí lidé za svá práva platit, pak "nepřítelem" není aristokracie – zcela určitě ne vlastní – ale lidé, kteří nemají peníze, aby si svá práva koupili. Někteří lidé tomu říkají politický systém "svobody" či "libertariánství", nebo "liberalismus" či "neoliberalismus"; ale ať se tomu říká jakkoliv, určitě to není demokracie a určitě to není o rovnosti práv, a určitě to není o rovnosti příležitostí. Jedním slovem je to fašismus. Je to rozšířením vojenského pohledu na všechno.

Ale dalším přesným výrazem pro to je "šílenství". Nicméně je to šílenství, které bylo západní aristokracií veřejnosti udáno, což je důvodem, proč víra v M. A. D. nyní na Západě zmizela. Populární vírou nyní je: žer nebo budeš sežrán. A sežráni nemají být aristokraté, kteří tento jed prodávají; ale "nepřítel". (Mezitím Amerika a NATO mohou povolat hrdlořezy jako tito "přátelé" a dokonce "členové NATO", a přesto se nadále označovat za stoupence "demokracie", což je výraz, který nyní na Západě ztratil význam.) To je důvod, proč veřejnost na Západě nezajímá strach, který pociťují Rusové kvůli rozmístění amerických systémů protiraketové obrany.

V tom nejzákladnějším smyslu je koncept, že jsme v tom všichni společně, na Západě minulostí. Pokud neexistuje jak na Západě, tak na Východě (konkrétně v Rusku, kde existuje), pak je jaderná válka extrémně pravděpodobná, a skutečnou otázkou je: Kdy k ní s největší pravděpodobností dojde?

Viz: http://www.zvedavec.org/komentare/2016/06/6920-konec-m-a-d-zacatek-silenstvi.htm

Originál 1. června: http://thesaker.is/the-end-of-m-a-d-the-beginning-of-madness/

K tomu moje poznámky:

E. Zuesse vidí či spíše cítí to, kam až může směřovat současný vývoj, včetně dynamiky tohoto vývoje. Částečně identifikuje příčiny tohoto směřování, resp. této hry vabank. V tomto ohledu jde dál než O. Krejčí.

Domnívám se, že k lepšímu pochopení toho, o co jde, je vhodné využít porovnání různých konceptů vytvořených na bázi teorie her. V tomto případě jde o koncept, kdy ve snaze prosadit v rámci komplexu her TITANIC strategii záchrany "vyvolených" a jejich "slouhů" dochází k rozpadu systému (překračování mezí v oblasti porušování obecně přijatých zásad v míře stále brutálnější) a rychlému zužování okruhu těch, kteří se jako "vyvolení" či "slouhové" mohou zachránit tímto způsobem. Zlo, které je přitom pácháno, je překrýváno ještě větším zlem. Moc, která z toho vzešla, nakonec spadá do propasti ztráty veškerých zábran a snaží se zachránit před důsledky toho, co napáchala, záměrnou snahou o globální devastaci, a to s využitím toho nejděsivějšího – vyprovokováním globální jaderné katastrofy.

Hra se ovšem stává natolik čitelnou (jakkoli pro většinu lidí obtížně představitelnou, protože normální člověk není schopen takového cynismu, takového zla), že se nositelé této zoufalé snahy o globální destrukci dostávají do izolace i v rámci "slouhů" a neúspěšných "kandidátů na vyvolené".

Nyní záleží na třech faktorech:

- Jak účinný bude tlak zdola, ze strany velké většiny normálních lidí, kteří tuší, že se něco děje.

- Jak rychle se budou probouzet ti, kteří jsou určení k obětování, ale zatím si to ještě neuvědomují dostatečně, žijí iluzí "slouhů" či "vyvolených" (na druhé straně mají vliv, informace a někteří ještě neztratili soudnosti i nadhled).

- Jak efektivně se bude šířit pozitivní vize, která ukazuje, že současné problémy mají perspektivní řešení na bázi provedení kvalifikovaných reforem.

...tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář