Kritická fáze vývoje/2 (z pohledu O. Krejčího)

10. červen 2016 | 07.00 |

Před několika dny (7. června) jsem napsal článek "Blížíme se ke kritické fázi vývoje naší civilizace", kde jsem tučně zdůraznil to, co vyplynulo z analýzy provedené pomocí konceptuálního využití teorie her:

"Selhala možnost vytvořit stabilizující jádro komplexu her TITANIC. Hrozí nebezpečí, že velmi rychle se zužující okruh těch, kteří by se mohli zachránit jako "vyvolení", může jít až za hranici toho, co si v současné době dokážeme představit. Zůstatek (sedlina) "vyvolených" je schopna obětovat nejen celou Evropu (a to ne obrazně, ale z hlediska fyzického přežití velké většiny obyvatelstva), ale i velká města v USA. Budou se snažit hru dotáhnout až k tomu, aby přes korumpování a vydírání osob s pomocí zpravodajských a jiných vlivových sil, s využitím permanentně se stupňujícího vojenského nátlaku na Rusko a různých provokací protlačili v Rusku k moci "jestřáby" a spolu s nimi vyvolali globální jadernou válku."

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3504-blizime-se-ke-kriticke-fazi-vyvoje-nasi-civilizace.html

V závěru článku jsem dodal, že v dohledné době budeme svědky řady krizových situací, ze kterých ten, kdo bude chtít pochopit, o co jde, dokáže vyčíst, že tomu tak je. Současně jsem poznamenal, že hrozící katastrofický vývoj lze odvrátit. Pokusme se z tohoto hlediska monitorovat současný vývoj.

Druhá část:

Dokončení analýzy Terezy Spencerové"Literárních novinách", která vyšla hned následující den 8. června (a poznámek k ní). Pokračování analýzou Oskara Krejčího ze 7. červena v "Parlamentních listech".

V závěru své analýzy T. Spencerová říká:

Shrnuto: Rusku už "americká válka proti teroru" v Sýrii přestala dávat jakýkoli smysl, což nejspíš platí i pro "mírové rozhovory" v Ženevě, a zřejmě plánuje rozsáhlou pozemní operaci, která by vedle Daeše na syrském území zlikvidovala i Al Kajdu a další teroristy. Novou situaci ostatně popsal i Bašár Asad, který v projevu na první schůzi nově zvoleného parlamentu, v jehož čele mimochodem stanula žena, prohlásil, že mírové rozhovory selhaly a jedinou variantou, která Damašku zbývá, je dosáhnout vítězství vojenskou cestou a "osvobodit každou píď země". Vinu za pokračující boje – obzvláště na severu země – Asad připsal tureckému prezidentovi Recepu Erdoganovi, jehož za mohutného potlesku poslanců označil za "fašistu". Aleppo se podle Asada stane "pohřebištěm nadějí a snů řezníka Erdogana".

Americké ministerstvo zahraničí sice Asadovo prohlášení označilo za "bezvýznamné" a zopakovalo mantru o nutnosti "politického přechodu", který by do čela Sýrie nejlépe dosadil nějakého proamerického "umírněného rebela", nicméně jsou to jen slova. Pokud mezi Ruskem, USA, Damaškem a Kurdy opravdu existuje dohoda ohledně Rakká a Daeše, a pokud se Rusko v rámci bojů o Aleppo (a sever Sýrie obecně) rozhodlo odhodit rukavice, vstupuje válka v Sýrii do nové a možná už konečně rozhodující fáze.

Daeš s Sýrii a Iráku v každém případě ztrácí půdu pod nohama a stěhuje se do Západem rozbombardované a tím vyprázdněné Libye.

PS. Syrský konflikt nabízí také další pohled na rozklíženost EU a NATO: Podle USA Španělsko "zrazuje NATO" tím, že umožňuje ruským válečným lodím ve Středomoří vstup do svých přístavů.

K tomu moje poznámky:

Analýza T. Spencerové působí nejen realisticky, ale i optimisticky. Může však jít i o snahu znovu vtáhnout Rusko k větší angažovanosti v Sýrii, aby bylo možné hrotit situaci mezi EU a Ruskem, oslabit ruské vojenské síly na hranici s EU a současně povzbudit ruské "jestřáby" (i tu část ruské veřejnosti, ve které mají oporu). Ti pod vlivem "úspěchu" v Sýrii mohou přijít s náhražkou defenzivní Putinovy politiky.

Jde o to, že zužující se okruh (sedlina) "vyvolených" v komplexu her TITANIC může nyní vidět hrozbu zničení EU i velkých měst v USA v globálním jaderném konfliktu nikoli jako "náklad" či "ztrátu", ale jako "benefit" ze své perverzní hry. 

Tomu je věnována informace o vystoupení Oskara Krejčího na mezinárodním vědeckém semináři "Vybraná rizika vývoje světové ekonomiky" v Bratislavě uveřejněná pod názvem "Jsme v situaci největšího rizika války, řekl profesor Krejčí" v "Parlamentních listech" 7. června. Vybírám z ní nejdůležitější sdělení, zvýrazňuji tučně to hlavní a odlišuji barevně od svého textu:

"Spojené státy budou v roce 2017 dávat jen na vývoj nových technologií, zejména pak na vývoj autonomních robotických systémů, tedy systémů, které mají schopnost fungovat v situaci, kdyby bylo zničeno velitelství, 71,3 miliard dolarů, což je více než celý vojenský rozpočet Ruské federace, který v minulém roce činil 66 miliard dolarů...

Z minulosti ovšem dobře víme, že když hegemon opouští svou pozici, tak je největší riziko války – klasický příklad je peloponéská válka, Athény versus Sparta. Proč vypukla válka? Ne proto, že byl rozdíl mezi demokracií a aristokracií ve vládě, to tenkrát nikoho netrápilo. Pozice Sparty se vyvíjela jen vzhledem k růstu moci Athén... Sparta zaútočila na Athény ještě před tím, než se staly Athény mocnějším státem, tj. zahájila preventivní válku," zmínil. "My teď docházíme do stádia, kdy je hegemon vytlačován ze své pozice, čili se nacházíme v situaci, kdy je nejvyšší riziko války,"

Největší konflikt, ke kterému se schyluje, se ovšem odehrává v Jihočínském moři. Tam dochází přesně k tomu již zmíněnému střídání hegemona... Podle průzkumu britské vlády se v roce 2045 dostanou vojenské výdaje Číny a Spojených států na téměř stejnou úroveň...

zadluženost Spojených států je dnes tak vysoká, že se promítá i na konfliktu mezi Clintonovou a Trumpem... Zatímco prý Clintonová představuje klasický model podpory ekonomického růstu a zvyšování platů střední třídy, tzn. obrovskou hyperinflaci, Trump údajně představuje model řízeného bankrotu... Musíme se naučit pracovat s jiným typem racionality, ne s tím osvícenským, ale s omezenou racionalitou, která uznává, že jsou tu limity, za které nemůžeme jít, jsou tu věci, které nejsme schopni přesně popsat. V okamžiku, kdy si tohle připustíme, budeme si muset položit naprosto základní otázku:  Chceme se držet principů humanismu, nebo chceme zisky pro menšiny? Ať se to zdá sebemoralizující, nic lepšího nevymyslíme..."

Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jsme-v-situaci-nejvetsiho-rizika-valky-rekl-profesor-Krejci-439268," zmínil.

K tomu moje poznámky:

Vidím to trochu jinak než O. Krejčí. Nicméně považuji za nesmírně cenné, jak upozorňuje to, co se odehrává v USA. Podle mého názoru:

- O. Krejčí chybně vyhodnocuje příčiny hrocení současné situace a tudíž není schopen ani identifikovat subjekty, které za tím stojí. Návazně pak nedoceňuje rozsah tragédie, do které jsme tlačeni. Příčinou krize není samotná ztráta pozice USA jako hegemona, ale to, kam až se propadla současná moc – jaké praktiky začala používat a jak se pokouší zničit naši civilizace ve stále větším rozsahu, a to právě proto, aby překryla své selhání. Proto od původní snahy překrýt příčiny jednoho konfliktu vyvoláním ještě většího dnes cynicky kalkuluje s tím, že se jí podaří vyhrotit situaci až do vyprovokování globálního jaderného konfliktu, který by fyzicky zlikvidoval EU a velká města v USA. Tj. to, kde by se mohla obrodit funkční institucionální struktura a racionalita, která by vedla k hledání příčin a viníků současných tragédií. Právě proto je situace mnohem nebezpečnější, než si O. Krejčí a většina lidí uvědomuje.

- Osvícenecká racionality byla vždy schopna vlastní sebereflexe. Od počátku se tázala po základech lidského myšlené (toho, co je jasné a zřetelné) a od počátku (po linii Descartes, Hume, Kant, Hegel...) byla založena na skepsi vůči možnostem lidského poznání. A vyvinula se až k pochopení dějin jako přírodně historického procesu, na základě čehož byla schopna efektivně řešit problém racionality a morality. Dnes jde o to neustupovat "postmoderním" snahám o návrat k primitivismu (za kterými nikdy nestálo nic jiného než rozložit systém pravdivého a kritického poznání, aby se pravda dala rozložit na kousky a koupit).

(Pokračování třetí mimořádně významnou analýzou současné kritické situace, ke které opět připojím své poznámky)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Kritická fáze vývoje/2 (z pohledu O. Krejčího) marie 10. 06. 2016 - 07:59