Gazdík: "Bez migrantů se neobejdeme" - ?

1. červen 2016 | 09.53 |

Další příklad absurdity pramenící z rozpadu současné globální moci předvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda STAN Petr Gazdík, když uvedl: "Obecně samozřejmě platí, že vzhledem k nízké porodnosti v Evropě se EU výhledově bez migrantů neobejde."

Absurditu uvedeného tvrzení poněkud změkčují kontexty, v nichž výrok formuluje, a rovněž je nutné ocenit řadu rozumných formulací v Gazdíkovu rozhovoru. Začnu tím, že z obsáhlého Gazdíkova rozhovoru vyberu některé z nich:

- Pokud pak jde o rozmístění jednotek NATO na území České republiky, nevidím pro to momentálně důvod; naší prioritou by mělo být posilování akceschopnosti a početnosti naší vlastní armády, tedy naplňování toho, k čemu jsme se jako členové Aliance zavázali. 

- To ale neznamená, že odpůrci našeho spojenectví se Západem by byli kriminalizováni. Opakovat zhůvěřilosti komunistů, pokud jde o svobodu projevovaných názorů, jen s opačným znaménkem, by byla hloupost, ale nemám pocit, že by se to dělo. Lidem, kteří s obdivem vzhlížejí k putinovskému Rusku nebo k dnešní Číně, sice nerozumím, respektuji ale jejich právo na názor.

 

- Pokud chtějí evropští demokratičtí politici vzít vítr z plachet populistům, musejí se snažit najít co nejdříve udržitelné řešení problému migrace. Samotná dohoda s Tureckem jím podle mého názoru není, neobejdeme se bez toho, že si jasně definujeme, kdo má nárok na azyl a za jakých podmínek, a zavedeme systém, v němž bude možno o udělení či neudělení azylu množné rozhodnout rychle a důstojně. Spolupráce se zeměmi sousedícími s EU je jistě podstatnou součástí celkového řešení, nesmí na ní ale být EU zcela odkázána.

- Ale jak říkám, vyžaduje to efektivní a udržitelné řešení, které musí přijít v horizontu měsíců. Že by Evropa vůči imigraci, zejména pak té skutečně humanitární, ochlazovala jako celek, to si nemyslím. Různost názorů přetrvá i v této oblasti. Ostatně za stávající demografické situace se Evropa bez rozumné a regulované migrace neobejde.

- Vsadit vše na tureckou kartu, když v Turecku vládne politik, jako je Erdogan, je chyba. Zainteresovat Turecko je důležité, ostatně je pravda, že Turecko v tuto chvíli nese velkou část zátěže, kterou migrace způsobená syrským konfliktem představuje. Podle mě je potřeba mít ne pouze plán A a plán B, ale celou škálu nástrojů, které jako celek mohou fungovat i tehdy, když jeden selže – například Turecko vypoví dohodu s EU. Myslím, že je namístě posílit společnou ochranu hranic EU a nenechávat to pouze na hraničních zemích a také na hranicích EU vybudovat fungující evropské azylové řízení. Dále bilaterálně spolupracovat se zeměmi, odkud do EU proudí lidé bez nároku na azyl. Finančně i lidskými zdroji podporovat ty země, které na svém území mají nejvíce skutečně humanitárních uprchlíků (to považuji za lepší recept než kvóty), a ekonomické migranty důsledně vracet. 

- Jak už jsem uvedl, EU by měla jasně deklarovat, že šanci získat zde azyl mají uprchlíci z válečných zón a politicky či nábožensky perzekvovaní lidé. To je první krok. Druhým krokem je pak již zmíněná spolupráce se zeměmi původu, například vyřizování azylového řízení již na jejich území, aby uprchlíci nemuseli podstupovat riskantní plavbu přes moře a především aby se migrace nestávala výhodným byznysem pro pašeráky. 

- Konec konfliktu v Sýrii či konec bezvládí v Libyi by samozřejmě vedly k ukončení migrační vlny z těchto zemí. 

- Myslím, že mezi evropským politiky, ale i celou veřejností, panuje shoda na tom, že zákony platí pro každého. 

- Osobně ale nejsem velkým příznivcem podobných státem subvencovaných kampaní, myslím, že postavit se všem projevům nenávisti a nesnášenlivosti a podporovat toleranci mohou lidé i zcela spontánně, bez velkých budgetů a bez patronace státu. Naše občanská společnost je dostatečně silná a sebevědomá. Samotné označování míst samolepkou HateFree však jako problematické nevidím. Kéž by každé místo v ČR mohlo být označeno za nenávisti-prosté. Hned by se nám žilo lépe. 

Potud Gazdíkovy výroky, které obsahují racionální prvek. V rozhovoru jsou pochopitelně i výroky, které jsou více či méně poplatné současné rozpadající se globální moci, ale vrátím se k hlavní absurditě, to je když P Gazdík říká:

"Obecně samozřejmě platí, že vzhledem k nízké porodnosti v Evropě se EU výhledově bez migrantů neobejde. Otázkou však je, o jak kvalifikované lidi se má jednat, s jakými dovednostmi. Myslím, že příkladem hodným následování je v tomto ohledu Kanada, která syrskou migrační vlnu využívá k tomu, aby do země dostala vysoce kvalifikované odborníky."

K tomu pár poznámek, aby vynikla absurdita Gazdíkova výroku, byť i měkčená kontextem:

1. Pokud má vůbec naše civilizaci přežít, musíme mít před očima jasnou představu o tom, jaký je hlavní a z hlediska objektivních zákonitostí přirozený směr vývoje naší společnosti.

2. Pokud tuto představu nebudeme mít, nebudeme ji společně sdílet, pak neobnoví naše civilizace (náš civilizační okruh, do které patříme) důvěru v sebe sama, bude narůstat množství enkláv izolujících se od našeho civilizačního okruhu a odmítajících náš civilizační okruh se stále větší agresivitou. Na odmítání našeho civilizačního okruhu dříve nebo později naváže jeho destrukce a likvidace.

3. Proto, když si klademe otázku, jak řešit problém "nízké porodnosti"v EU, musíme jej nahlížet především z hlediska toho, co je příčinou nízké porodnosti v EU a koho vlastně potřebujeme. Řešit problematiku populačního deficitu způsobem, který naznačuje P. Gazdík, je naivně hloupé. Je to jako hasit požár benzínem. Prostředky na začlenění alespoň části imigrantů přicházejících v rámci organizované destrukční vlny oslabí možnost provádět vlastní propopulační politiku v případě rodin našeho civilizačního okruhu. Navíc platí, že imigranti, kteří přicházejí do EU stávajícím způsobem, vytvářejí pocit ohrožení domácí populace, který působí rovněž a velmi intenzivně proti přirozeným populačním trendům v rámci našeho civilizačního okruhu.

Pozitivní řešení vidím v následujícím:

Přestat si dělat iluze o multikulturalismu. Změny, které jsou nezbytné, ať již je budeme považovat za 4. průmyslovou revoluci nebo přechod ke společnosti založené na produktivních službách, jsou realizovatelné jen na bázi racionality a morality našeho civilizačního okruhu. Když sami nemáme jasno, jak je provést, ustupovat islámu, jehož většina proudů je spojena s hlásáním nadřazenosti, jehož většina současných proudů nejsou nositelem racionality schopné provést reflexi současné doby a osvojit si to, co je nutné k provedení nezbytných změn, jehož většina proudů multikulturalismus odmítá a je netolerantní k jiným pohledům na svět, je prostě nesmysl.

To samozřejmě neznamená, že bychom měli muslimy diskriminovat. Naopak. Na místě je pozitivní diskriminace všech muslimů, kteří projeví ochotu zapojit se do ekonomického a sociálního života naší země v souladu s našimi zákony, historickými tradicemi i zkušenostmi při respektování rovnoprávnosti vyznání.

A úplně na závěr: Bez migrantů se obejdeme. Neobejdeme se bez uchování vlastní identity a jasné představy, kudy dál, v čem je příčina současných problémů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Gazdík: "Bez migrantů se neobejdeme" - ? jezevec-mrzout 01. 06. 2016 - 12:31