Obávám se o duševní zdraví premiéra Nečase

14. červen 2013 | 13.30 |


Vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištván ve svém vystoupení uvedl, cituji z on-line zpravodajství ČT 24, viz:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/231249-policie-nagyova-si-mela-objednat-sledovani-necasovy-zeny/#articleOnlineReport

Trestní řízení se týká dvou skutků, u prvního je podstatou stíhaného jednání, že fyzická osoba zaměstnaná na Úřadu vlády bez zákonného zmocnění žádala po Vojenském zpravodajství informace, které jsou mimo zákonnou působnost Vojenského zpravodajství. Jeho pracovníci vyhověli a došlo ke sledování fyzických osob bez souhlasu ministra obrany. Informace z této činnosti byly předány oné pracovnici Úřadu vlády přesto, že zákon ukládá, aby takovéto informace byly oprávněným žadatelům předány pouze cestou příslušného ministra, tedy ministra obrany.

Pracovnice Úřadu vlády je obviněna z organizování zneužití pravomoci úřední osoby, dva pracovníci Vojenského zpravodajství jsou obviněni ze zneužití pravomoci.

V druhém případě bylo u tří bývalých poslanců ČR zjištěno, že konali ve vztahu ke konkrétnímu hlasování zákona až poté, co jim s největší pravděpodobností bylo přislíbeno, na co neměli nárok.

Jednání bývalých poslanců i zprostředkovatelů výhody, která měla vést ke vzdání se mandátu, jsou obviněni z nabízení a přijetí úplatku.

V této souvislosti mě napadá otázka: Je fakt, že většina ústavních soudců nedocenila to, co uvedli čtyři z nich s odlišným názorem na zákon o tzv. církevních restitucích, jiný případ, než koupený výsledek v zákonodárném sboru (tj. nedošlo i zde k něčemu podobnému jako v případě P. Tluchoře či I. Fuksy)?
Připomínám stanovisko ústavního soudce J. Musila:

"Dále je notoricky známo, že právě v době, kdy měl být Senátem vrácený zákon znovu projednáván v Poslanecké sněmovně, dali tři koaliční poslanci (Petr Tluchoř, Marek Šnajdr, Ivan Fuksa) najevo, že nehodlají v poslanecké sněmovně podpořit vládu, což by za daného rozložení politických sil mohlo znamenat, že nemusí být přijat ani tento návrh zákona. Tito poslanci se dne 7. 11. 2012 vzdali poslaneckého mandátu (viz stenografický záznam) a byli téhož dne vystřídáni třemi náhradníky, kteří projevili vládě podporu. Tito tři noví poslanci hlasovali následujícího dne 8. 11. 2012 pro přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Kuriózní je, že jeden z těchto "náhradních" poslanců (Roman Pekárek) byl v době vzniku poslaneckého mandátu a v době hlasování o přijetí zákona již nepravomocně odsouzen trestním soudem za dříve spáchaný trestný čin úplatkářství k šestiletému vězení a krátce poté nastoupil do výkonu trestu. O některých odstoupivších poslancích byly v médiích zveřejněny informace, že po svém odchodu z Poslanecké sněmovny byli jmenováni do správních rad obchodních společností se státní účastí."

Celé viz: http://radimvalencik.pise.cz/326-71-4-hra-co-prinesl-4-6-2013.html

A za těchto podmínek P. Nečas sdělí toto (rovněž cituji z on-line zpravodajství ČT 24):

"V tuto chvíli je do sebe mediálně spleteno několik věcí. Na jedné straně příběh pánů Janouška a Rittiga, druhým je příběh Vojenského zpravodajství, třetím pánů poslanců Fuksy, Šnajdra a Tluchoře.

Bývalí poslanci využili svého ústavního práva, tento krok je nyní kriminalizován. Bývalí poslanci ODS zamezili pádu vlády, zachovali se loajálně vůči své straně. Naše strana jim za to dala najevo, že s nimi i nadále počítá. Je-li kriminalizován tento postup, nakročili jsme ke konci stranické politiky v ČR. Něco jiného by bylo, kdyby se jednalo o konkrétní částky, ale standardní politická dohoda, chcete-li "deal", by neměla být kriminalizována.

Výzvy k odstoupení, kterými budu nyní bohatě oblažován ze strany opozice, nevyslyším."

(Ponechám bez komentáře, i když se obávám a duševní zdraví premiéra.)

Podrobný rozbor zveřejním na svém blogu 18.6.2013

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší