(71.8) Hra: Co přinesl 8.6.2013

12. červen 2013 | 08.00 |

 Dne 8.6.2023 jsem dostal mail s krásným názvem "Ad: nesmrtelnost chrousta". Zde je plný text:

Radime, už tvůj první příspěvek k diskusi v LF (Levicovým fóru) mě poněkud rozhodil, ale myslela jsem si, že šlo jen o nedopatření. Tož jsem nereagovala. Tvé druhé poselství s odkazem na šest pramenů tvé obecné úvahy o "základním ideovém paradigmatu jader vyjadřování vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad" mě ale dostalo (viz (1) - pozn. RV). Už zbývá jen otevřít pořádnou diskusi o tom, kolik andělů se vejde na špičku nože, a budeme v LF na špici světové vědy!

Chlapče zlatý, neblázni! V LF se snad nepotřebujeme předvádět jeden před druhým, jací jsme vědci, ale naopak. Potřebujeme to, co víme, zpracovat do prakticky použitelných a funkčních návrhů, jak opravit v naší společnosti, co se polámalo. Nebo ke zpracování takových návrhů postavit mosty mezi těmi, co vědí, ale jsou mezi nimi zbytečné animozity. Navíc, prosím, uvaž, kdyby každý z nás zatoužil seznámit ostatní účastníky LF se svými vědeckými publikacemi, zda by bylo v lidských silách všechno průběžně studovat. Dokázal bys to ty? Já ne. A to jsem zvyklá denně zpracovávat stovky stran textů (pokud toho už nemám plné kecky a nejdu raději plet zahrádku).

M. Krohovi se chystám navrhnout nějaký systém na řízení diskuse, aby se LF nestalo jen další internetovou žvanírnou a adresy aktivistů LF se nerozposílaly na všechna nádraží. V. Hejnicovi a I. Pattovi za jejich přínosné myšlenky poděkuji a navrhnu k rozpracování. A tebe moc prosím, abys své poznání vtělil do stručného vyjádření, jaká opatření navrhuješ přijmout, aby se obecně přijaté zásady musely ve společnosti dodržovat. Myslím, že by to ocenili i ostatní.

Ahoj – V.

Mail mě velmi potěšil. Kritické připomínky jsou vždy inspirující. A vážím si lidí, kteří se nebojí říci (napsat) tomu druhému, že je cvok, když ho za cvoka považují. Navíc - autora tohoto mailu znám dlouhá léta a mám k němu velmi přátelský vztah.

Proč mě tento mail potěšil především? Protože ukazuje přesně na to, "o čem to je". To nejdůležitější jsem vyznačil tučně a podtrhl. Následující poznámky se vztahují právě k tomu:

1.

Názor, že k tomu, aby se něco změnilo, stačí "zpracovat do prakticky použitelných a funkčních návrhů, jak opravit v naší společnosti, co se polámalo" je to, co nazývám OOO - obecně oblíbený omyl. Tak to prostě nikdy nefungovalo a dnes už to teprve nefunguje. Psal jsem o tom mnohokráte, zde alespoň dvě poznámky:

1.1. Už kdysi dávno si K. Marx dělal legraci z Helvetia, který říkal, že je třeba připravit návrhy a čekat, až "národ zkusí velká hoře a šťastná shoda okolností dá panovníkovi pocítit nutnost reformy". Ne. Takto to nechodí. Kdo chce, ať čeká na osvíceného panovníka, ale realizační proces je především procesem střetu zájmů, jejichž hru musíme poznat, pokud chceme něco změnit.

1.2. Myslím, že "prakticky použitelné a funkční návrhy, jak opravit v naší společnosti, co se polámalo" jsou dostatečně zpracovány. U nás (na Katedře ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS) jsme rozpracovali představu o přechodu ke společnosti produktivní spotřeby, jejímž těžištěm je vzájemné propojení reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (financování vzdělání, péče o zdraví a penzí). To, jak na to, tj. jak skutečné reformy provést, považujeme za naprosto jasné a průzračné. Natolik jasné, že to máme i v učebnici Mikroekonomie pro střední stupeň (autorů H. Heisslera, R. Valenčíka, P. Wawrosze), učíme podle toho a také zkoušíme. Celoročně se k dolaďování schází Teoretický seminář: sociální investování-ekonomie produktivní spotřeby (viz (2)). Každoročně pořádáme mezinárodní vědeckou konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání, letos již 16. ročník (viz (3)). Co ještě víc?

2. Podstatná je i zmínka o tom, že je třeba "postavit mosty mezi těmi, co vědí, ale jsou mezi nimi zbytečné animozity". Ano. kdo ví, jak to chodí, ví, že tyto animozity existují. Zde je dobré vědět, odkud se berou. Ony vznikají z naivní představy, že pokud "rušivě" nepůsobily "prakticky použitelné a funkční návrhy, jak opravit v naší společnosti, co se polámalo" ostatních (které nejsou pochopitelně tak dobré, jako toho, z pohledu koho hovoříme), tak by byly realizovány v praxi. Jenže jsou zde právě ty návrhy ostatních - a v důsledku toho se nakonec neprosadí nic. Tato naivní představa je tak rozšířena mezi levicovými intelektuály, že jde zde animozit víc než dost a setkáváme se s nimi na každém kroku v odborných diskusích. S tím se nedá moc dělat. Snad jen připomínat, jak hloupá je představa o tom, že pokud by nebyly návrhy ostatních, tak ten můj by se prosadil snadněji.

3. V současné době je to ještě jinak. Nejde jen o to něco napravit. Je nutno zastavit tunelování ve velkém a stále větším prostřednictvím kvazireforem. Prostě došlo k tomu, že místo pěstování společnosti rovných příležitostí, společnosti umožňující společenských vzestup relativně nezávisle na výchozí majetkové či příjmové situaci, převážilo poziční investování, které přerostlo v získávání prostředků formou porušování obecně přijatých zásad (různými formami tunelování). A nad tím metastázovala rakoviny vztahů založených na vzájemném vydírání, krytí a protěžování v rámci institucionální struktury společnosti. V této situaci jsme a otázka, co s tím. Ano. Tuto otázku lze formulovat i takto: Jak "poznání vtělil do stručného vyjádření, jaká opatření... přijmout, aby se obecně přijaté zásady musely ve společnosti dodržovat". S jednou malou změnou. Místo "jaká opatření... přijmout" přece jen použít osvědčenější "Co dělat?". To není jen o opatřeních, ale o tom, jak obstát v reálných hrách, které se ve společnosti hrají. Léčení metastázované rakoviny struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (jak je nazývám), které prorostly celým institucionálním (i ústavním) systémem a které mají globální vazby, bude velmi obtížné a patrně i dramatické. První co je třeba - pochopit, jak fungují a co je obsahem současné krize jejich fungování. Právě to jsem se pokusil popsat v těch článcích na které odkazuji. A budu to dělat znovu a znovu, snad i lépe a srozumitelněji, tak jak se bude rozvíjet to, co znám. A pokud to někdo považuje za úvahy na téma, "kolik andělů se vejde na špičku nože", nic moc nezmůžu. Budu jen znovu a znovu poukazovat na to, proč bez pochopení toho, že dnes jde o to, jak pozitivně ovlivnit změny základního ideového paradigmatu jader vyjednávání vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad tak, aby místo převládnutí katastrofických vizí rozpadu institucionálního systému a infrastruktury převládla pozitivní vize, kterou lze realizovat provedením kvalifikovaných reforem. (Vím, že celá ta dlouhá věta zní hrozně, ale lépe to v tuto chvíli napsat nedokážu.)

Odkazy:

(1) Jedná se o odkazy na následující stránky:

http://radimvalencik.pise.cz/289-70-1-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/290-70-2-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/292-70-3-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/295-70-4-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/309-70-4-1-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

http://radimvalencik.pise.cz/310-70-4-2-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

http://radimvalencik.pise.cz/311-70-4-3-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

(2) http://www.vsfs.cz/?id=1111-archiv

(3) http://www.vsfs.cz/lidskykapital/


13.6. bude uveřejněn článek o dění v Koreji 9.6.

14.6. bude uveřejněn článek o jedné zajímavé diplomce obhájené 10.6.

15.6. bude uveřejněn článek o 100 dnech M. Zemana

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře