R2016/084: 19. ročník konference LK/1

24. duben 2016 | 07.00 |

Krátce přerušuji prezentování výsledků analýzy komplexu her TITANIC, konkrétně sérii o "výpočtu sluníčkářů", a zařazuji aktuální informaci o letošní konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání.

Informace o 19. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání

19. ročník konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání

Datum:  

24. a 25. listopadu 2016

Místo:

Vysoká škola finanční a správní, z.ú., Estonská 500, Praha 10
(vchod z Kodaňské ulice)

Jednání konference bude probíhat v následujících sekcích:

  • Sekce A: Faktory rozvoje lidského kapitálu a ekonomického růstu (vzdělání, zdraví, apod.):
  • Sekce B: Problematika financování terciárního vzdělání v kontextu sociálních modelů:
  • Sekce C: Ekonomika produktivních služeb a prodloužení produktivního uplatnění:
  • Retrosekce: Civilizace na rozcestí po 50 létech
  • Studentská sekce: Vzdělání – pohled nabyvatele

Sekce A: Faktory rozvoje lidského kapitálu a ekonomického růstu (vzdělání, zdraví, apod.):

  • Jak související změny v charakteru ekonomického růstu se změnami obsahu vzdělání?
  • Jakou roli hraje vzdělání v ekonomickém růstu?
  • Jaké jsou možnosti užší spolupráce univerzit a firem?
  • Jaké jsou hlavní determinanty vzdělání a zdraví jako klíčových faktorů rozvoje lidského kapitálu?

Sekce B: Problematika financování terciárního vzdělání v kontextu sociálních modelů:

  • Jak souvisí efektivnost terciárního vzdělání s formami financování vzdělání?
  • Jaké jsou zkušenosti z různých forem financování vzdělání uplatňované ve světě i u nás?
  • Jak zajistit rovnost přístupu (i k nejkvalitnějším či prestižnímu) terciárním vzdělávacím službám?
  • Využití HCC (smluv o lidském kapitálu) při financování terciárního vzdělání: Minulost, či budoucnost?
  • Jaké sociální modely, principy a přístupy se vyskytují v oblasti vzdělávání?

Sekce C: Ekonomika produktivních služeb a prodloužení produktivního uplatnění:

  • Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika založená na produktivních službách?
  • Jak reformovat systémy sociálního investování a sociálního pojištění (jak spolu reformy v těchto oblastech souvisejí)?
  • Na jaké bariéry reformy v oblasti produktivních služeb narážejí a jak je překonat?
  • Jaké jsou vazby produktivních služeb, mzdové úrovně a udržitelnosti sociálně-ekonomického rozvoje?

Retrosekce: Civilizace na rozcestí po 50 létech

  • Je odkaz práce Richtova týmu po 50 létech v něčem aktuální?
  • Kdo by si dnes u nás i ve světě zasloužil ocenění R. Richty, pokud by bylo udělováno?

Studentská sekce: Vzdělání – pohled nabyvatele

Z pohledu nabyvatele vzdělání, resp. adresáta vzdělávacích služeb budou zpracovány otázky uvedené v předcházejících sekcích.

Autoři, jejichž příspěvky nebudou přímo diskutovány v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů v průběhu konference. Konference se lze zúčastnit i bez zaslání příspěvku. Podmínkou je však zaplacení konferenčního poplatku.

Konferenční jazyk

angličtina, čeština

Sborník příspěvků

  • všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení
  • ve sborníku z konference budou pouze příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením
  • sborník bude zaslán Thomson Reuters pro zařazení do databáze Web of Science
  • rozšířené verze příspěvků jsou vítány v recenzním řízení časopisu ACTA VŠFS, který je veden v databázi ERIH

Sledujte informace na:

http://www.vsfs.cz/?id=1045-konference-a-seminare

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/084: 19. ročník konference LK/1 ondrey 24. 04. 2016 - 23:14