R2016/072: Monografie - shrnutí 6. kapitoly

12. duben 2016 | 07.00 |

Monografie "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" věnovaná problematice přechodu k ekonomice založené na produktivních službách vzniklá na základě týmové práce v roce 2015 byla po úspěšném recenzním řízení odevzdána do tisku. V nejbližší době bude v plném znění uveřejněná on-line. Intenzivně pracujeme na další, která ukáže syntetický pohled na to, jak řešit současné problémy, jaké reformy jsou k tomu nutné, kdo a jak je schopen je prosadit.

V rámci seriálu o reformách postupně uveřejňují shrnutí, diskusi a závěry k jednotlivým kapitolám:

Shrnutí, diskuse, závěr k 5. kapitole

Před tím, než byl identifikován fenomén "zádrhele" na finančních trzích, se mohlo předpokládat, že problémy spojené s vývojem finančních nástrojů a produktů finančního trhu, které umožňují využívání investičních příležitostí různého typu, jsou spíše technického, případně zájmového typu. Existence fenoménu "zádrhel" ukazuje na to, že problém vzniku kontraktů vedoucích k využívání různých investičních příležitostí je mnohem zásadnějšího typu.

Analýza tohoto fenoménu prostřednictvím teorie kooperativních her má značný význam jak pro rozvoj teorie (otevírá badatelský prostor pro vyjasnění řady otázek vztahu mezi matematickým vyjádřením reality a realitou samotnou), tak i pro praktické řešení problémů zdokonalování nástrojů a produktů finančního trhu. Domníváme se (což lze na tomto stupni poznání chápat jako vyslovení hypotézy), že se tím otevírá cesta k pochopení řady konkrétních otázek souvisejících s problémy při zaváděním HCC typu přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny. Rovněž tak lze předpokládat identifikování řady významných momentů souvisejících se vztahem mezi investováním do lidského kapitálu a pozičním investováním. (Jeden z možných případů tohoto vztahu je nastíněn v příloze k této kapitole.)

Možnost iniciovat a realizovat inovace různého typu je podmíněna využíváním investičních příležitostí spojených s rozvojem lidských schopností. V případě, že se ekonomický systém vyvíjí setrvačně, tj. pokud pro využívání investičních příležitostí spojených s rozvojem proinovačně orientovaných lidských schopností nejsou v ekonomickém systému vytvořeny vhodné podmínky, pak možnosti ekonomického růstu narážejí na přírodní a návazně pak i na sociální bariéry. To se následně může projevit v podobě nejrůznějších krizových jevů a konfliktů. Současné recidivy finanční krize mají svůj původ právě v tom, že setrvačné pokračování ekonomického růstu v současné jeho podobě, s nízkými efekty spotřeby na rozvoj proinovačně orientovaných lidských schopností, narazilo na přirozená omezení. Tradiční způsoby poptávkové stimulace ekonomického růstu ztrácejí v těchto podmínkách účinnost. Z našeho hlediska je jediným řešením přechod k novému typu růstu založenému na radikálně zvýšení roli produktivních služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Zvýšení role těchto služeb se neobejde bez vývoje finančního trhu, zejména v souvislosti se vznikem vhodných HCC. Této problematice jsme se věnovali v přecházející 4. kapitole. Zde se nabízí řada aplikací poznatků vyplývajících z fenoménu "zádrhele" při využívání investičních příležitostí.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář