R2016/052: Babiš - Válka indiskrecemi

23. březen 2016 | 05.22 |

Na 23. března 2016 si budeme Dlouho pamatovat!

Vzhledem k aktuálnosti jsem zveřejnil již v pondělí odpoledne. Ale jedná se především o významný materiál, který patří do seriálu o reformách a který je důležitý z hlediska využívání oken k prokomunikování reforem.

Za několik málo desítek hodin, tj. v průběhu této středy, budeme svědky událostí významné pro rozvoj teorie. Té teorie, která se zabývá analýzou toho, o co v současné době v naší společnosti, jde. Budeme svědky události, obdobné té, kterou jsou schopni astronomové předpovědět, sledovat, ověřovat hypotézy a kalibrovat teorie. Konkrétně mám na mysli následující příslib Andreje Babiše:

"Až 23. března  přednesu ve sněmovně projev. A budete si ho pamatovat dlouho."

A ve svém vystoupení (16. března) pokračoval:

" A to, že je na mě kampaň, sprostá kampaň na nějakou dotaci z roku 2008, kterou potvrdil pan hejtman Bendl z ODS. A co on? Jak on dal dotaci té firmě, v které já jsem nikdy neměl podíl? Ani žádná moje firma při podání na dotaci. Jak to tedy kontroloval? Potom tam přišli další hejtmani...," argumentoval těmito slovy ministr financí 16. března 2016 v Senátu při projednávání zákona o elektronické evidenci tržeb.
"A navíc potom naposledy v dubnu 2013 přišel největší a nejlepší kontrolor a nejlepší ministr financí v historii této země - Kalousek, který zkontroloval všechny! I ODS i ČSSD! Tak jak to tedy bylo? A já vám jenom chci říct, že v Evropské unii je málo projektů, kde někdo investoval 750 milionů z vlastních zdrojů a převzal firmu, která měla 50 milionů dotací. Málo. Nechci o tom dneska mluvit, ale byl bych rád, kdybyste skutečně vynechali komentáře vůči mé osobě. Já mám čistý štít a já se těším na tu mimořádnou schůzi. Těším se, skutečně se těším. Aspoň si lidi vyslechnou část historie této země," pokračoval Andrej Babiš.
"Protože,  když už dneska nějaké servery, nebudu jmenovat, které pracují pro politickou stranu, mají na titulku, že dostanu 10 let, tak to je super! Anonymy do Bruselu, na zvracení! Někteří naši poslanci udávají české firmy. Potom se ukáže, že vlastně i tripartita za to bila. Potom tam posílají dopisy, Svaz průmyslu a Hospodářská komora, my z toho máme jenom ostudu. Takže já bych byl rád, kdybyste skutečně vynechali tohle téma. A já se těším na schůzi, jak se obhájím," upozornil ministr financí.
"Takže dneska je to EET a jsou to peníze pro všechny. My to máme spočítané. Vy jste tady bojovali za to RUD. Já si pamatuji, jak jsem tady byl. Tak tam je 4 miliardy pro obce. Proč jim to nechcete dát? Ztratili jsme rok, už přišly o balík peněz, když to mělo fungovat od 1. ledna 2016. Takže máme zpoždění. A skutečně vás prosím, abyste to schválili. Já nemám problém se k tomu postavit a nechat to potom spočítat, jestli jsme měli pravdu, nebo jsme neměli pravdu. A já říkám, že pokud to všude fungovalo, tak neříkejte, že to je projekt proti živnostníkům. To není pravda. Není to pravda, je to pro hotovostní platby," upřesnil ministr Babiš.
"Takže znovu opakuji, že se ptá – ještě jsem zapomněl na pana Sobotku, tady jsem si napsal – 25 let jsme na evidenci tržeb nic neměli. Pan senátor Sobotka říká, že úředníci 40 tisíc, tak já bych chtěl, aby měli 40 tisíc. Finanční správa nabízí vysokoškolákům v Praze, bohužel, 16 – 17 tisíc. A banky jim nabízejí 30 možná, takže žádných 40 tisíc není. A zatím to děláme vlastními silami. I ten prospekt jsem si zaplatil sám, udělal jsem si ho, protože je zase anonymní trestní oznámení. Tak, jak je na Čapí hnízdo anonymní trestní oznámení a na Agrofert trestní oznámení, dokonce manager ČSSD říkal, že je na Agrofert nejvíc oznámení do Bruselu, tak i na EET je trestní oznámení. Už nás šetří policie, protože jsme utratili nějaké drobné, možná 2 miliony na projekt, který nám přinese 18 miliard ročně. To je skandální!," bouřil ministr financí.
"Je třeba udělat všechno pro to, aby se zničil ten projekt. Však jsme si tady žili dlouho takhle, tak potom, proč bychom tady zaváděli nové věci? O tom to je. Takže my jsme ani nemohli propagovat EET, vysvětlit lidem, že to jsou jejich peníze. Na důchody, ano, důchody, vy jste mluvil o těch důchodech. Proč jsme změnili důchody? Ale já jsem řekl sociální demokracii, budeme schvalovat důchod jenom jednou za rok, když bude rozpočet. Jednou za rok. Vyšel vzorec na čtyřicet. Tak to je málo, tak jsme se snažili, dali jsme jim dvě stě. Takže to taky má nějaké racio. A důchody jsou 408 miliard v rozpočtu, ano, to je třetina. Ano, my potřebujeme platy pro učitele," prohlásil ještě ministr Babiš.
"A potřebujeme na sport pro děti a mládež. A potřebujeme peníze pro vojáky, pro obranu a migraci. O tom ani nechci tady mluvit. Moje názory na schopnost Evropské unie a na akčnost politiků v Evropě jsou notoricky známé. Takže jsou to peníze pro nás všechny," uzavřel Andrej Babiš svůj projev v Senátu.

Viz: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/babis-prednese-ve-snemovne-projev-ktery-si-budeme-dlouho-pamatovat/

Čeká vás válka vedená prostřednictvím indiskrecí. Poprvé k takové válce u nás došlo téměř před rokem, viz: "Babiš-Šincl? Standardní válčení indiskrecemi" (19. červen 2015).

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2450-babis-sincl-standardni-valceni-indiskrecemi.html

"To, o co jde, jsme již dávno popsali, viz například slovníček v monografii "Perspektivy a financování odvětví rozvoje produktivních služeb", kterou jsme vydali v roce 2014. Cituji (a červeně zvýrazňuji to, co se válčení prostřednictvím indiskrecí přímo týká):

Slovníček původních pojmů

Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (zkráceně -struktury založené na vzájemném krytí): Jedná se typ sociálních sítí, které mají podobu vzájemného vydírání, vzájemného krytí i vzájemného protěžování v institucionálním systému společnosti těch, co na sebe vědí něco takového, zveřejnění čehož by v daných společenských podmínkách vedlo k jejich difamaci a potrestání. Vazby v těchto strukturách jsou mimořádně pevné, mají tendenci propojovat se s vazbami založenými na investování do společenské pozice a ovládat částečně či za určitých podmínek i plně institucionální systém společnosti.

Jádro vyjednávání vlivu struktur založených na vzájemném krytí (zkráceně - jádro vyjednávání vlivu): Spontánně se utvářející skupina osob zastupujících různé struktury založené na vzájemném krytí, která vyjednávají společný vliv uplatňovaný prostřednictvím těchto struktur a zejména pak způsob reakce na případnou indiskreci v rámci těchto struktur, ke které dochází v případech, když se některá osoba či skupina osob v těchto strukturách cítí nedoceněna či ohrožena.

Základní ideové paradigma jádra vyjednávání vlivu (zkráceně – základní ideové paradigma): Souhrn postojů a postupů (toho, co se musí uznávat a dodržovat) při vyjednávání vlivu uplatňovaného koordinovaným postupem struktur založených na vzájemném krytí, zejména pak při řešení problémů spojených s indiskrecí. Základní ideové paradigma na jedné straně ospravedlňuje ty, kteří ve strukturách na vzájemném krytí působí, v očích jich samotných, na druhé straně orientuje na aktivity, které jsou pro uplatňování efektivního vlivu struktur a překrývání jejich praktik i důsledků uplatňování těchto praktik nezbytné. Umožňuje globální koordinaci vlivu struktur založených na vzájemném krytí a v případě potřeby koncentrování jejich vlivu do lokálních podmínek. Základní ideové paradigma má klíčový význam pro stabilitu moci generované působením struktur založených na vzájemném krytí. Modifikace a proměny tohoto paradigmatu jsou jedním z faktorů, který nejvíce ovlivňuje globální dění.

Investování do společenské pozice (zkráceně - poziční investování): Pořizování pozičních statků za účelem vytvoření nerovnoprávného postavení lidí hlediska využívání investičních příležitostí (jak těch, které jsou spojeny s nabýváním schopností, tak těch, které jsou spojeny s jejich uplatněním). Má celou řadu forem od prestižní či okázalé spotřeby až po spotřebu související s rozhráním her, v nichž vítězí ten, kdo disponuje většími finančními prostředky (právní spory, omezení bezpečnosti apod.).

Struktury založené na pozičním investování (zkráceně – poziční struktury): Spojování osob, které disponují velkými finančními prostředky, do skupin či sociálních sítí, které se (z hlediska využívání investičních příležitostí, ale i každodenních společenských styků, místa bydlení, trávení volného času apod.) oddělují od ostatního obyvatelstva.(s. 93-94)

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

A jak to dopadne? Zapracují jádra vyjednávání vlivu a situace se dočasně uklidní. Jedinou "ztrátou" (jejich) či "ziskem" (naším) bude to, že normální lidé trochu víc pochopí, o co jde. Tak toho aspoň co nejvíce využijme. Dokud to, o co jde, co se děje a co dělat, nepochopíme dostatečně, nenajdeme cestu z krize, která se bude rychle vyostřovat. A pochopit to není zas tak těžké. Doba nám v tom pomáhá."
Tak jsem to tehdy napsal. A tak to také tehdy Dopadlo. A jak to dopadne nyní? Situace se od té doby dost změnila:

- Jádra vyjednávání vlivu uplatňování vlivu prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí ztrácejí svoji roli a tím i schopnost tlumit válku indiskrecemi. Proto lze očekávat ještě bouřlivější dění než tehdy. I možnost nahlédnout více "pod pokličku" toho, co se odehrává.

- Rovněž tak základní ideové paradigma je krizi a není schopno plnit svojí sjednocovací funkci.

- To obojí povede k tomu, že Babiš spíše posílí a veřejnost bude mít příležitost uvědomit si, kam až zašla degenerace institucionálního systému.

Takže pozorně sledujme. Bude to stá zato. A hlavně – uvědomme si, že není možné stávající systém jen odsuzovat, je potřeba se kvalifikovaně bránit a hlavně: Postupně se sjednocovat na dostatečně konkrétním pozitivním programu nápravy a obrany. Otevírá se další okno k prokomunikování nezbytných reforem.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář