R2016/044: TITANIC blízko cíle/3

15. březen 2016 | 07.00 |

(Pokračování z předcházejícího dne)

Poznámky:

Vidíme, že již tento nejjednodušší případ vede k řadě rozcestí:

1. Matice může být vyplněna hodnotami, které vedou k úplně odlišným hrám, hrám, které mají zcela jiná formální řešení a zcela jiné interpretace, a to i v případě, že všichni hráči jsou v symetrickém postavení.

2. Hráči ovšem nemusejí být v symetrickém postavení. Pokud patřím mezi "vyvolené", budu mít mnohem větší záchranu v případě, že se prosadí nekooperativní řešení, pokud patřím mezi "plebs", budu mít naopak mnohem větší šanci v případě, že se prosadí kooperativní řešení.

3. Hráči mohou mít také různou schopnost ovlivnit výsledek hry.

4. Hra se může hrát hierarchicky. Jsem například ve skupině, která, pokud udrží konzistenci, je schopna výrazně ovlivnit výsledek hry. Hráčem pak nemusí být jednotlivec oproti všem ostatním, ale skupina hráčů s mnohem větším vlivem.

V tom případě se návazně rozehrává hra na udržení konzistence skupiny versus zrada.

5. Za poznámku stojí i uvážení "existenciálního" prvku. Tj. případu, když moje vlastní záchrana nemůže vyvážit obětovanou čest. Tj. v tom případě rozdíl mezi variantami přežití a nepřežití není nekonečno, ale lze jej vyjádřit nějakými hodnotami. V tom případě musíme uvažovat součin kvantifikace užitku a pravděpodobnosti. To je významné i v případě, když se hraje hra typu TITANIC s měkkou interpretací.

Připomenutí cíle, který sledujeme:

Jedním z cílů tohoto postupu je vtáhnout toho, kdo to čte, přímo do reálné hry typu TITANIC, tj. aby se naučil rozpoznávat, že se takové hry hrají a že se jich přímo účastní, Aby zjistil, že to, co řeší jako situace představované,jsou situace skutečné a uměl se v nich orientovat. Zkrátka – vyrábíme čtecí prizma reality, mj. proto, aby si lidé začali uvědomovat, kam až hry vycházející z pozičního investování a ekonomické segregace došly.

Další důležitý krok:

Podívejme se nyní na koncept her TITANIC z hlediska role vztahů mezi jednotlivými políčky výplatní matice. K tomu je nejdříve označme (obdobně jako v šachách):

Hráč B (ostatní osoby)

Záchrana při kooperaci

Záchrana při nekooperaci

Hráč A

(jedna osoba)

Kooperuje

A11: B11

A12 : B12

Nekooperuje

A21 : B21

A22 : B22

Logicky se předpokládá:

A12 < A11

A21 < A22

Tj. volba vhodné strategie nemá negativní vliv na výsledek toho, kdo vhodnou strategii zvolil:

- Když se hráč kooperuje a ve hře se prosadí strategie kooperace, tak na tom nemůže být hůře, než když nekooperuje a prosadí se strategie kooperace.

- Když se hráč nekooperuje a ve hře se prosadí strategie nekooperace, tak na tom nemůže být hůře, než když kooperuje a prosadí se strategie nekooperace.

K tomu - parametr individuálního významu hráče, tj. jak svou aktivitou může ovlivnit výsledek hry ve svůj prospěch):

Parametr individuálního významu hráče při kooperativním řešení: o kolik (procentuálně) je A12 < A11

Parametr individuálního významu hráče při nekooperativnímřešení: o kolik (procentuálně) je A21 < A22

Případ 1:

A11 > A22 hlavní charakteristika

A11 > A21 dodatečná podmínka

Hráč A předpokládá, že má větší šanci na záchranu, pokud se prosadí kooperativní strategie.

Případ 2:

A22 > A11 hlavní charakteristika

A22 > A12 dodatečná podmínka

Hráč A předpokládá, že má větší šanci na záchranu, pokud se prosadí nekooperativní strategie.

Mohlo by se zdát, že role aktivity hráče je spíše minimální, zanedbatelná. Významnou interpretací jsou ovšem hry, při kterých je hráč v soudržné skupině, která má sílu ovlivnit hru. Hráčem A nemusí být jen jednotlivec, ale právě i taková skupina.

V takové skupině se pak hrají hry na zachování či porušení soudržnosti. Tyto hry se vzájemně ovlivňují s původní hrou typu TITANIC.

Z tohoto hlediska existuje ještě parametr kolektivního významu hráče, tj. jak svou rolí může ovlivnit výsledek celé hry v tom smyslu, zda se prosadí kooperativní či nekooperativní řešení:

Parametr kolektivního významu hráče pro prosazení nekooperativního řešení: o kolik (procentuálně) je A21 < A11

Parametr kolektivního významu hráče pro prosazení nekooperativního řešení: o kolik (procentuálně) je A12 < A22

(Pokračování zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/044: TITANIC blízko cíle/3 ondrey 17. 03. 2016 - 17:57