R2016/036: TITANIC vyplul/2

7. březen 2016 | 07.00 |

Ve středu 2. března se za hojné účasti sešel pravidelný teoretický seminář, tentokráte na téma kalibrování her typu TITANIC. Role expertů se ujalo 14 z třech desítek přítomných.

Dříve, než uveřejním výsledky, srdečně zvu na pokračování podnětné diskuse, která na tomto semináři byla odstartována:

Pravidelný teoretický seminář Ekonomie produktivní spotřeby

ve středu 9. března v17.30

v budově VŠFS (Estonská 500, vchod z Kodaňské)

v místnosti 230 E

Zde jsou výsledky druhé části otázek, který se týká představy o budoucím vývoji:

0001pt;line-height: normal">

Vyberte tu, které je vám nejbližší, a zakroužkujte ji:

1. Nemám žádnou představu o budoucím vývoji,

mám dost jiných starostí.                                                                              0          tj. 0 %

2. Představu o budoucím vývoji si raději ani nedělám.                                0          tj. 0 %           

3. Zdá se mi, že současné problémy se nedají řešit bez velkých

konfliktů a tragédií, ale doufám, že přijdou později,

než bude mít příležitost být jejich účastníkem.                                            0          tj. 0 %

4. Nechápu, proč se někdo vzrušuje katastrofickým viděním světa;

problémy byly, jsou a budou, nic mimořádného se neděje

a ani nás nic mimořádného nečeká.                                                              0          tj. 0 %

5. Stávající typ vývoje je dlouhodobě neudržitelný, což se dnes

projevuje téměř každodenně v konfliktech nejrůznějšího typu,

velmi brzy nás čekají velká dramata, ve kterých půjde o přežití.          6          tj. 42 %

6. Pokud pochopíme, co je příčinou současných problémů

a jak je řešit, můžeme podstatným způsobem omezit současné

konflikty a zabránit tragédiím, která nás v případě,

že se nebudeme snažit, neodvratně čekají.                                               6,5       tj. 47 %

7. Už je pozdě snažit se cokoli změnit, vývoj neodvratně

směřuje ke katastrofickému vyústění, které může přijít dřív,

než tušíme či než si dovedeme představit.                                                   1,2       tj. 0 %

8. Nemá smysl uvažovat ve vznešených celospolečenských

kategoriích; jde o to přežít – a zde je na místě jediná otázka:

pokusit se dostat mezi vrchnost tím, že sám budu vrchností,

nebo alespoň jako slouha vrchnosti.                                                             0          tj. 0 %

9. Už mnohokrát v dějinách bylo hodně špatně a nakonec to stejně

dopadlo dobře, věřím v to, že slušní lidé se nakonec prosadí.                     0,5       tj. 4 %

10. Dějte pokoj s úvahami, jak to může být;

zbytečně to člověka zneklidňuje.                                                                 0          tj. 0 %

11. Snad se objeví někdo rozumný, koho podpoří ostatní,

třeba ho podpořím i já, a udělá konečně pořádek.                                        0,2       tj. 2 %

12. Nemůže být stále jen hůř a hůř, ale nemám představu,                         

jak se ze současné situace dostaneme.                                                          0,2       tj. 2 %

13: Navrhuji vlastní alternativu:                                                                   0,4       tj. 3 %

Případné připomínky k navrhovaným alternativám:

- Teorie je fajn, bez schopnosti ji prosadit nemá smysl.

- "Lidstvo se vrátí k rozumu, nebo se zničí" (A. Einstein)

K tomu několik mých poznámek:

Jasně převážily odpovědi 5. a 6. Vzhledem k tomu, že byly připuštěny dělené odpovědi (tj. každý se mohl rohodnout pro více alternativ), vyskytlo se četné současné označení 5. a 6. "půl na půl", případně v kombinaci s další odpovědí.

Dlužno si povšimnout, že na sebe obě otázky navazují.

Neprokázala se žádná kolerace mezi odpověďmi a tím, zda dotyčná osoba monografii, ve které jsou hry typu TITANIC podrobně popsány, četla či nikoli.

Celkově v odpovědích převažoval optimismus, pokud jde o možnost ovlivnit vývoj. Zajímavé je, že k velké větině alternativ (zejména těch, který končí fatálně a předpokládají nemožnost něco změnit) se nikdo nepřihlásil.

(Pokračování podrobnějším rozborem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář