R2016:040/K. Hušner k monografii - 2

11. březen 2016 | 07.50 |

V rámci seriálu o reformách uveřejňuji poznámky (doprovozené podnětnými úvahami) K. Hušnera k monografii-ročence "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015". Zde je odkaz na plný text monografie: http://radimvalencik.pise.cz/3089-reformy-351-monografie-uz-dostupna-online.html

Příspěvěk K. Hušnera jsem rozdělil do dvou částí. Toto je druhá část:

Poznámky k pracovní verzi ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" - 2. část

Karel Hušner

Za zcela zavádějící a nesmyslný považuji pro budoucnost ekonomický ukazatel HDP. Již jeho obsah je zcela v rozporu s podmínkami, které vzniknou v průběhu rozšiřování a zavádění technologických změn souvisících se 4. průmyslovou revolucí.

Ač si to v současnosti neuvědomujeme, dojde v relativně blízké budoucnosti (a to ať chceme nebo nikoliv) k degradaci použitelnosti stávajících ekonomických veličin, zejména v jejich obsahu a propočtu. Jak bychom například chtěli ekonomicky vyjádřit jeden z přínosů uvažovaných reforem, a to: "přirozené naplňování reálného bohatství života založeného na zpřítomňování prožitého" (viz odst. 3.6, str. 14, předmětné ročenky). A že to bude jeden z nejdůležitějších efektů v souvislosti s dalším rozvojem výrobních, komunikačních a dalších technologií, je "nabíledni".

Za jeden z nejsložitějších problémů nepovažuji problematiku dopadů 4. průmyslové revoluce (viz dále), ale realizaci postupného rozpadu struktur, založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, a to zejména proto, že není právně vymahatelné, resp. postižitelné, ale závisí na výrazné změně obsahu morální integrity každého jednotlivce, kdy každý z nás bude postupně ve svém vlastním jednání automaticky (tedy bez nutnosti si to "povinně" uvědomovat) uplatňovat morální a etický kodex, vytvořený a postupně zdokonalovaný lidskou společností za uplynulé tisíce let.

K tomu je nutné mj. opustit stávající trend a podporu i arogantního bezohledného individualismu, který je produktem současné "oslavované" ekonomicko-politické ideologie řízení společnosti. Bez této zásadní změny bude kontinuita stávajícího trendu pokračovat "až do hořkého konce", resp. až do chvíle, kdy bude společnost ke změně přinucena vnějšími okolnostmi. V takovém případě je však nebezpečí, že "čas" jako limitní veličina, donutí společnost k realizaci změn "ve spěchu" a tedy s vysokou pravděpodobností chyb, vyvolaných tímto spěchem. Jakékoliv "revoluce", byť na počátku dobře myšlené, jsou následně předurčeny ke zkáze a negativnímu hodnocení, bez toho, aby si někdo dal seriozní práci zjišťováním, co na nich bylo progresivní.

4. průmyslová revoluce v zásadě určitě nepovede k (zatím i na úrovni ČSSD) k problematice "nepotřebnosti lidí".

Důvodem je mj. skutečnost, že žádná z dosud prošlých průmyslových revolucí ve svém důsledku nic takového nepřinesla. Nezaměstnanost vždy (tedy po každé revoluci) zůstávala přibližně na srovnatelné úrovni.

Dále je třeba vzít na vědomí, že sice hovoříme o "revoluci", ale tyto technologické revoluce neprobíhají ve dnech, týdnech či maximálně v několika letech, jak jsme toho v historii lidstva byli svědky u revolucí sociálního charakteru. A za urážku lidí, kteří prožívali předchozí technologické revoluce, považuji úvahy o tom, že "tato 4. (!!!)" je něco mimořádného, "co tu ještě nebylo", resp. že se jedná o "větší skok", než při minulých revolučních přechodech.  A navíc – určitě to není poslední technologická revoluce v dějinách lidstva (katastrofické scénáře hlupců, uvažujících s atomovým armagedonem nepovažuji za reálné, pokud si nepřipustíme, že ta racionálně myslící většina lidstva se nechá hlupáky do takové situace "vmanipulovat").

Rozvinutí každé z technologických revolucí od "prvních kroků" po důsledné rozvinutí trvá vždy minimálně řadu desetiletí. Když navíc vezmeme v úvahu skutečnost, že s každým novým fyzikálním, chemickým, biologickým atd. objevem se před námi "vynoří" hned několik nových otázek (jako při jaderném štěpení), pak je seriozní vzít na vědomí, že vývoj, zavádění a postupné rozšiřování vědeckých výsledků nové technologické úrovně bude realizováno minimálně po dobu celého 21. století. A v souvislosti s tím bude průběžně docházet ke tvorbě a potřebě nových profesí, pro něž bude potřebné mít k dispozici lidi všech vzdělanostních kategorií.

Ano, určitě postupně odpadnou profese, ve kterých člověk "za mzdu" prodává své zdraví. Ale naopak bude nutné např. ve zdravotnictví lékařské specialisty daleko více než dosud "dále dělit" tak, jak se s přibývajícím věkem dožití a změnám prostředí, rozšiřuje počet a specifika nemocí, o kterých se dříve lidem ani nezdálo.

A pokud se týká lidí s nižší úrovní vzdělání? Jen namátkou: Kolik je na Zemi pouští, které se navíc rozšiřují? Kolik je zasolených půd? Jaká je úroveň bytového fondu a vzhledu vesnic i měst? Jak se věnujeme prohlubování znalostí o naší (lidské) minulosti (při respektování stokrát opakované a potvrzované pravdy, že kdo nezná svoji minulost, musí si ji zopakovat? Rovněž otázky ekologie (ale nikoliv na současné zdegenerované úrovni její prezentace) budou muset být řešeny. Dosud jsme na to neměli čas a budu-li mluvit slovy minulosti: "schází nám na to lidi a prostředky".

N závěr ještě k "Titaniku": Ani v současnosti naprostá většina lidí vůbec ani netuší, jaká hra se hraje. A dokonce si ani neuvědomuje, že jsou úmyslně (tím, že jsou směrováni k tomu, aby se zabývali "vlastními problémy", které jsou jim ale vnuceny vládnoucí "elitou") "drženi v podpalubí", bez možnosti úniku.  Opět budou obětováni (a mnohdy to budou přijímat nadšeně a dobrovolně, s naivní představou, že jejich oběť poslouží zájmu nejširší veřejnosti).

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář