R2016/006: Co se v roce 2016 odehraje

6. únor 2016 | 07.00 |

Do úvodních dílů letošního seriálu o reformách zařazuji vyjádření svého názoru na jednotlivé problémové okruhy, tak jak byly uveřejněny 2. února, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3115-r2016-002-nacrt-vychozich-problemovych-okruhu.html

Pokračuji šestým problémovým okruhem, jehož zpracování považuji za aktuální:

K 6. problémovému okruhu: Předpokládané události v roce 2016, které budou otevírat startovní okna k prokomunikování reforem

V úvodní charakteristice problémových oblasti jsem vytipoval tyto oblasti, v nichž lze očekávat dramatické dění: Sýrie, Ukrajina, Řecko, uprchlická krize, globální finanční krize. Všechny tyto oblasti souvisí se stabilitou (resp. s očekávanou nestabilitou) EU.

K tomu:

1. Bude pokračovat snaha o vyhrocování konfliktů spojených s výše uvedenými oblastmi s cílem překrýt příčiny toho, proč selhává institucionální systém tzv. vyspělých zemí světa. Na rozdíl od loňského roku však dochází k širšímu, byť i jen dílčímu, pochopení toho, kdo a proč situaci vyhrocuje. Z toho vyplývá dvojí:

- Na jedné straně bude část politické reprezentace opatrnější, nenechá se vtahovat do akcí, které zvyšují destabilitu, tak snadno jako ještě v roce 2015.

- Na druhé straně nejsou vyloučeny pokusy o vyprovokování a vyvolání ještě větších konfliktů, než k jakým dosud došlo, s cílem zaskočit ty, kteří začínají uvažovat střízlivěji a zodpovědněji.

2. Jednou z možností konfliktů, které by měly tragičtější a fatálnější důsledky než ty, které se vyhrotily v roce 2015, je systematická snaha určitých mocenských enkláv vtáhnout Rusko do přímého vojenského střetu s NATO na území Sýrie či Ukrajiny. Ukazuje se však, že si toto nebezpečí část politické reprezentace EU uvědomuje.

3. Současní držitelé moci se budou muset vyrovnat i s faktem, že v řadě zemí narůstá a bude sílit masový a postupně se organizující sociální odpor vůči tomu typu moci, který tam byl dosazen – Moldávie, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko. Ten nebude možné jen tak jednoduše eliminovat vyvoláním "překrývajících" konfliktů. Není vyloučeno, že tento typ odporu o sobě dá vědět i na Ukrajině.

4. To vše bude mít dopad na ekonomický, institucionální i politický systém EU. Lze očekávat oslabování základních funkcí EU při současném vzniku skupin zemí s odlišným typem politiky. Typickým příkladem je posilování vazeb v rámci visegrádské skupiny přerůstající i ve vazby v rámci bývalého rakousko-uherského prostoru.

Co z toho vyplývá:

1. Na konkrétních příkladech bude nutné ukazovat, že bezprostřední příčiny dramatických konfliktů jsou dány selháváním institucionálního systému tzv. vyspělých zemí v důsledku penetrování těchto systémé vzájemným propojením struktur vzniklých na bází pozičního investování a na bází vzájemného krytí porušování obecně přijatých zásad. (Tedy to, co bylo řečeno již dříve, ale bude se projevovat stále čitelněji.)

2. Z tohoto hlediska jednak průběžně provádět explanaci toho, co se odehrává, jednak nabízet krátkodobé predikce toho, jak se situace vyvine.

3. Především však návazně na předešlé neustále a trpělivě nabízet pozitivní řešení problémů, tedy to, jak lze i ve složitých podmínkách stabilizovat snadno pochopitelnými a bez většího zpoždění realizovatelnými kroky základní sociální systémy země (tj. systémy sociálního investování a sociálního pojištění, zejména penzijní systém, systém vzdělání a systém zdravotní péče).

Poznámka:

Lze předpokládat, že v průběhu krátkého času bude dokončeno rozpracování konceptu hry typu TITANIC tak, aby jej bylo možné použít jako "čtecí prizma" zviditelnění toho, o co v současné době jde.

(Pokračování poznámkami k dalšímu problémovému okruhu)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář