R2016/005: Změny v charakteru práce/2

5. únor 2016 | 07.00 |

Do úvodních dílů letošního seriálu o reformách zařazuji vyjádření svého názoru na jednotlivé problémové okruhy, tak jak byly uveřejněny 2. února, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3115-r2016-002-nacrt-vychozich-problemovych-okruhu.html

Začnu druhým problémovým okruhem, který považuji pro rok 2016 a pro třetí díl monografie-ročenky za klíčový. Věnuji mu dvě části seriálu. Toto je druhý:

Ke 2. problémovému okruhu: Změny v charakteru práce/2

Z toho pro rok 2016 vyplývají zejména tyto úkoly v oblasti zkoumání všeobecné práce:

1. Co nejpřesněji a nejnázorněji popsat podstatu všeobecné práce.

2. Ukázat, jak tato schopnost souvisí s rozvojem lidského poznání jako systému, který obsahuje kritickou reflexi každého poznatku formou jeho zařazení do systémů, vymezení rozsahu resp. předpokladů jeho platnosti.

3. Ukázat, jak se tato schopnost rodí (či naopak jak předpoklady pro ni mohou být ubíjeny) v rámci výchovy a vzdělání od nejranějších fází až po vysokoškolské vzdělání jako vrcholnou formu systematického vzdělání.

4. Odvodit odsud závěry i pro metodologii a styl týmové práce, včetně té, která je bezprostředně spojena se zpracováním naší série ročenek-monografií na téma perspektivy a financování odvětví produktivních služeb.

5.

Poukázat na nebezpečí "zablokování schopnosti přesahu" v rámci skupinové konformity a na zneužití tohoto psychického fenoménu při manipulaci s lidmi.

6. Provést kritickou konfrontaci pojetí změn charakteru práce v koncepci tzv. "4. průmyslové revoluce" s pojetím změn charakteru práce v koncepci společnosti, jejíž ekonomika je založena na produktivních službách.

Společenská podmíněnost všeobecné práce

Reálně je nutné počítat s tím, že budou pokračovat tendence vzniku enkláv oddělujících se od perspektivního směru vývoje společenského systému, který je založen na svobodném rozvoji a uplatňování lidských schopností, konkrétně pak na tom, co nazýváme tvůrčí, resp. všeobecnou prací. Tyto tendence souvisejí:

- S degenerací institucionálního systému tzv. vyspělých zemí v důsledku penetrování těchto systémů strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

- S následnou ztrátou schopnosti těchto zemí působit silou vlastního příkladu a vyvíjet účinný tlak na modernizační tendence v méně vyspělých částech světa.

- Se vznikem alternativ vůči svobodnému rozvoji lidských schopností v podobě některých náboženských systémů, pro které se otevřel krizí tzv. vyspělých zemí velký prostor. (Náboženských systémů, které jsou programově založeny na potlačení schopnosti přesahu, na potlačení kritického, tvůrčího myšlení, které programově pěstují člověka k tomu, aby byl co nejvíce manipulovatelný a zneužitelný k jakýmkoli činům.)

- S důsledky nahrazování práce technologiemi a neschopností zvládnout přechod k novému typu ekonomiky, který by vytvářel neomezenou poptávku po tvůrčí práci.

- S nerovnoměrností ekonomického vývoje ve světě, který vede k zesílení migrace a přímému setkávání se kultur, které nejsou schopny vzájemně využít svůj integrační potenciál a jejichž setkání vyúsťuje v lepším případě do podoby paralelního soužití, v horším případě do stupňujících se averzí přerůstajících v konflikty.

- Se snahou řešit problémy spojené s fenoménem "bohatnutí bohatých a chudnutí chudých" i v tzv. vyspělém světě formou ekonomické segregace, omezování rovností příležitostí pro společenský vzestup, rozehrávání her typu TITANIC a snahou o zvýšení míry manipulovatelnosti lidí prostřednictvím udržování nekvalitního systému vzdělání a mediálního systému.

- S kritickými, ale spontánními až živelnými reakcemi lidí na zhoršující se sociální i ekonomickou situaci (včetně projevů bezpráví ze strany institucí, zhoršení bezpečnostní situace apod.), kteří budou hledat cestu v jednoduchých řešeních.

Proti tomu všemu je potřeba postavit ucelené koncepční řešení založené na důvěře v lidský rozum, na schopnosti kritického zvažování alternativ, na vytváření synergických efektů těmi, kteří si kritické myšlení osvojili a průběžně zdokonalují.

(Pokračování poznámkami k dalšímu problémovému okruhu)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/005: Změny v charakteru práce/2 jkaleta 06. 02. 2016 - 08:20
RE(2x): R2016/005: Změny v charakteru práce/2 radimvalencik 06. 02. 2016 - 09:08
RE: R2016/005: Změny v charakteru práce/2 ondrey 06. 02. 2016 - 18:34