REFORMY (360) Čím začít? - Diskuse/4

27. leden 2016 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Uprchlická krize poskytuje příležitost k prokomunikování jednoho z podstatných aspektů reforem – stability sociálního systému a možnosti "přifázování" migrantů k němu, přitom tak, aby tato možnost zvýšila jejich motivaci k plnohodnotné účasti na ekonomickém a sociálním životě naší země. A to vše dokonce v přímé souvislosti s otázkou "Čím začit?", kterou uveřejňují v rámci krátké série o reformách.

Jakkoli to vypadá na první pohled paradoxně či dokonce bláznivě, je klíčem k dlouhodobému, ale i akutnímu řešení tzv. uprchlické krize zásadní reforma penzijního systému – a to směrem k plně zásluhovému a plně uzavřenému průběžnému penzijnímu systému s jednotnou základní dávkou.

Základní myšlenky systému, který navrhujeme, jsou tyto:

1. To, co se během roku vybere, se také vyplatí v rámci průběžného systému.

2. Každý, kdo splňuje podmínky, dostane jednotnou základní dávku financovanou ze zdanění důchodů.

0001pt;line-height: normal">3. Každý dostane přesně tolik, kolik do systému dal, přičemž jeho celkový podíl podle pojistné matiky bude rozdělen na očekávaný počet let dožití.

4. Vhodně se nastaví respektování rozdílu mezi současnou a budoucí hodnotou peněz (např. formou reposazby).

Podrobněji si o tomto systému můžete přečíst v řadě článků na mém blogu. Je zde i návrh Jaroslava Vostatka, který tyto parametry splňuje. Nejlépe je asi začít materiálem "Vládní penzijní schizma?" viz (kde jsou odkazy na další materiály):

http://radimvalencik.pise.cz/2295-reformy-93-vladni-penzijni-schizma.html

K tomu několik poznámek:

1. Jakmile bude takový systém odstartován, může být okamžitě nabídnuto uprchlíkům zapojení do něj.

2. K zapojení uprchlíků do systému stačí, když se odstartuje postgraduální nadstavba současného systému v podobě plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného penzijnímu systému pro ty, kteří již u nás dosáhli penzijního věku. Uprchlíci by do tohoto systému vstupovali za stejných podmínek. (Systém by ovšem neobsahoval základní jednotnou dávku.)

3. K motivaci uprchlíků lze využít různé bonusy. Ty ovšem musí do systému (jako třeba platby za dobu, kdy nemohli být součástí systému) hrazeny z prostředků státu (tj. v žádném případě ne z prostředků plně uzavřeného penzijního systému). Musí být transparentně dané a veřejně známé, kolik se stát z daňové povinnosti občanů rozhodl na příslušnou motivaci věnovat.

4. Konkrétně jde o to, že až se podaří zreformovat stávající penzijní systém na plně zásluhový a plně uzavřený průběžný penzijní systém s jednotnou základní dávkou, nebudou mít někteří uprchlíci splněnou povinnost odpracovaných 30-40 let v době, kdy půjdou do důchodu. Aby pro ně byl systém přijatelný a výhodný, musí:

- buď přesně vypočítanou částku doplatit (to je možné v případě těch, co k nám budou přicházet z vyspělejších zemí, jako je třeba Holandsko),

- nebo to za ně bude muset doplatit stát za přesně vymezených podmínek.

5. Smyslem vytvoření podmínek pro zapojení uprchlíků (jakýchkoli, tj. i ekonomických) do výše popsaného systému je vytvořit motivující ekonomickou základnu pro jejich plnohodnotnou účast v ekonomickém životě naší země, se všemi právy i povinnostmi odsud vyplývajícími.

6. Druhou stránkou této vstřícnosti je "nevstřícnost" k těm, co by chtěli na našem sociálně ekonomickém systému parazitovat. 

7. Penzijní systém, který navrhujeme, bude nejstabilnější formou úspor pro střední vrstvy (včetně vyšší střední vrstvy). Lze jej nastavit tak, že bude výhodný i pro ty, kteří k nám přijdou z ekonomicky vyspělejších zemí, najdou zde uplatnění i v pokročilejším věku a budou ochotni si rozdíl neodpracovaných let doplatit tak, aby se jim zvýšil jejich důchod.

8. Uvedený systém povede k tomu, že i mladí lidé začnou uvažovat v delším časovém horizontu (dejme tomu 50-60 let), což je nesmírně významné, pokud mají být motivováni i k tomu, aby si osvojili vše nezbytné k aktivní účasti na řešení současných problémů, které se kumulují a které za ně nikdo nevyřeší.

(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (360) Čím začít? - Diskuse/4 ondrey 27. 01. 2016 - 15:25