Jak na uprchlíky? – Zavést vstřícný systém penzí

25. leden 2016 | 07.00 |

Jakkoli to vypadá na první pohled paradoxně či dokonce bláznivě, je klíčem k dlouhodobému, ale i akutnímu řešení tzv. uprchlické krize zásadní reforma penzijního systému – a to směrem k plně zásluhovému a plně uzavřenému průběžnému penzijnímu systému s jednotnou základní dávkou.

Základní myšlenky systému, který navrhujeme, jsou tyto:

1. To, co se během roku vybere, se také vyplatí v rámci průběžného systému.

2. Každý, kdo splňuje podmínky, dostane jednotnou základní dávku financovanou ze zdanění důchodů.

3. Každý dostane přesně tolik, kolik do systému dal, přičemž jeho celkový podíl podle pojistné matiky bude rozdělen na očekávaný počet let dožití.

4. Vhodně se nastaví respektování rozdílu mezi současnou a budoucí hodnotou peněz (např. formou reposazby).

Podrobněji si o tomto systému můžete přečíst v řadě článků na mém blogu. Je zde i návrh Jaroslava Vostatka, který tyto parametry splňuje. Nejlépe je asi začít materiálem "Vládní penzijní schizma?" viz (kde jsou odkazy na další materiály):

http://radimvalencik.pise.cz/2295-reformy-93-vladni-penzijni-schizma.html

K tomu několik poznámek:

0001pt;line-height: normal" class="MsoNormal">1. Jakmile bude takový systém odstartován, může být okamžitě nabídnuto uprchlíkům zapojení do něj.

2. K zapojení uprchlíků do systému stačí, když se odstartuje postgraduální nadstavba současného systému v podobě plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného penzijnímu systému pro ty, kteří již u nás dosáhli penzijního věku. Uprchlíci by do tohoto systému vstupovali za stejných podmínek. (Systém by ovšem neobsahoval základní jednotnou dávku.)

3. K motivaci uprchlíků lze využít různé bonusy. Ty ovšem musí do systému (jako třeba platby za dobu, kdy nemohli být součástí systému) hrazeny z prostředků státu (tj. v žádném případě ne z prostředků plně uzavřeného penzijního systému). Musí být transparentně dané a veřejně známé, kolik se stát z daňové povinnosti občanů rozhodl na příslušnou motivaci věnovat.

4. Konkrétně jde o to, že až se podaří zreformovat stávající penzijní systém na plně zásluhový a plně uzavřený průběžný penzijní systém s jednotnou základní dávkou, nebudou mít někteří uprchlíci splněnou povinnost odpracovaných 30-40 let v době, kdy půjdou do důchodu. Aby pro ně byl systém přijatelný a výhodný, musí:

- buď přesně vypočítanou částku doplatit (to je možné v případě těch, co k nám budou přicházet z vyspělejších zemí, jako je třeba Holandsko),

- nebo to za ně bude muset doplatit stát za přesně vymezených podmínek.

5. Smyslem vytvoření podmínek pro zapojení uprchlíků (jakýchkoli, tj. i ekonomických) do výše popsaného systému je vytvořit motivující ekonomickou základnu pro jejich plnohodnotnou účast v ekonomickém životě naší země, se všemi právy i povinnostmi odsud vyplývajícími.

6. Druhou stránkou této vstřícnosti je "nevstřícnost" k těm, co by chtěli na našem sociálně ekonomickém systému parazitovat.

7. Penzijní systém, který navrhujeme, bude nejstabilnější formou úspor pro střední vrstvy (včetně vyšší střední vrstvy). Lze jej nastavit tak, že bude výhodný i pro ty, kteří k nám přijdou z ekonomicky vyspělejších zemí, najdou zde uplatnění i v pokročilejším věku a budou ochotni si rozdíl neodpracovaných let doplatit tak, aby se jim zvýšil jejich důchod.

8. Uvedený systém povede k tomu, že i mladí lidé začnou uvažovat v delším časovém horizontu (dejme tomu 50-60 let), což je nesmírně významné, pokud mají být motivováni i k tomu, aby si osvojili vše nezbytné k aktivní účasti na řešení současných problémů, které se kumulují a které za ně nikdo nevyřeší.

Poznámka: Tento příspěvek vznikl v rámci seriálu o reformách, konkrétně pak jako součást série na téma, "Čím začít?", tj. jak reformy odstartovat. Vzhledem k tomu, že jej považuji za zajímavý a aktuální, jej uveřejňuji mimo seriál již nyní. V rámci seriálu bude uveřejněn 27.1. jako 4. díl série "Čím začít?". Jeho kontroverznost může přispět k vyjasnění toho, jak řešit současné problémy a o co jde v celém komplexu reforem, které navrhujeme.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jak na uprchlíky? – Zavést vstřícný systém penzí jkaleta 01. 02. 2016 - 12:50