REFORMY (358) Čím začít? - Diskuse/2

25. leden 2016 | 07.00 |

V diskusi na semináři 20.1.2016 se nejvíce diskutoval první a poslední bod Mertlových tezí zaměřených na otázku "Čím začít?", konkrétně na téma: "K monografii-ročence 2015: Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes (diskuse na toto téma inspirovaná obsahem ročenky)."

Připomenu tyto body:

1. Dominantně aplikovat princip neziskových organizací do zdravotnictví, školství, kultury a péče o životní prostředí. Neziskovost neznamená nepřítomnost zisku, ale jeho povinnou reinvestici do předmětu činnosti, snížení cen a/nebo rozšíření služeb.

10. Omezit masivní vyvádění dividend do zahraničí, v krajním případě i jejich zdaněním. Nepodléhat teorii o tom, že investoři odejdou, pokud se tak stane, OK, je to škoda, ale uvolní tak prostor pro jiné, třeba i domácí subjekty.

Ve vztahu k prvnímu bodu se namítalo, že uvedené doporučení je sporné. Existují argumenty jak pro posílení role neziskových organizací (včetně toho, že jsou v zahaničí více rozšířeny než u nás), tak existují i závažné argumenty proti. To, čím by se mělo začít, by mělo být jasné, srozumitelné a evidentně přínosné. Jakmile by vznikly oprávněné spory, neplní navržený bod svou roli.

Ve vztahu k 10. bodu se namítalo, že není jasné, jak uvedený požadavek prosadit. Bylo by sice dobré, pokud by naše země nebyla výše uvedeným způsobem "tunelována" ze zahraničí, což mj. snižuje efektivnost ekonomického i sociálního systému, ale vůbec není jasné, kdo a jak by mohl v tuto dobu, v těchto podmínkách uvedenému jevu čelit. To, čím by se mělo začít, by se tedy adresně mělo obracet na toho, kdo je schopen (má sílu) začít pozitivní změny uskutečňovat a kdo má současně bytostný zájem tyto změny uskutečňovat. A vymezit jako oblast změn, tak i pojmenovat subjekt, není jednoduché.

Proto lze považovat za podnětné to, co v podkladovém materiálu k diskusi na našem semináři navrhl Jan Červenka:

1. Přečíst monografii.

2. Pochopit koncept (číst, rozporovat, porovnávat, diskutovat atd.).

3. Zjednodušit (formulovat do stručných bodů) - pro komunikaci nezbytné.

4. Určit si praktické kroky a akce (a jejich přínos pro jedince a celek).

Myslím, že je to řečeno velmi přesně a výstižně.

(Pokračování konkretizací návrhů)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář