REFORMY (357) Čím začít? - Diskuse/1

24. leden 2016 | 07.00 |

Dokončili jsme pracovní verzi monografie-ročenky "PERSPEKTIVY A FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB – 2015"

Monografii-ročenku (plný text pracovní verze) najdete pod uvedeným názvem zde:

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Loňskou ročenku najdete na:

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Monografie-ročenka je pokusem o komplexní pohled na pochopení příčiny současných problémů a cesty jejich řešení, tj. na otázky "O co jde?", "Co dělat?" a "Čím začít?"

Ve středu 20.1.2016 proběhla v rámci stálého teoretického semináře na Vysoké škole finanční a správní podnětná diskuse na téma třetí otázky ("Čím začit?), konkrétně na téma: "K monografii-ročence 2015: Deset příkladů toho, čím začít, tj.

co kdo může udělat již dnes (diskuse na toto téma inspirovaná obsahem ročenky)."

Předmětem diskuse se stalo zejména 10 tezí, které připravil J. Mertl. Zde jsou:

1. Dominantně aplikovat princip neziskových organizací do zdravotnictví, školství, kultury a péče o životní prostředí. Neziskovost neznamená nepřítomnost zisku, ale jeho povinnou reinvestici do předmětu činnosti, snížení cen a/nebo rozšíření služeb.

2. Převést důchodový systém na NDC koncepci se sociálním pilířem financovaným z všeobecných daní a ekvivalentním pilířem financovaným ze sociálního pojištění. Do NDC pilíře poskytovat dotace na virtuální účty za děti a dlouhodobé nemoci/nezaměstnanosti ze státního rozpočtu.

3. Převést financování zdravotnictví na financování z omašličkované (angl. earmarked) zdravotní daně placené ze všech osobních příjmů (alternativně z pracovních příjmů) a zachovat dotaci do systému ze všeobecných daní ve výši stávajícího pojistného za státní pojištěnce. V oblasti soukromých výdajů zvýšit nabídku nadstandardní péče dostupné za přímé platby a zamyslet se nad doplňkovými produkty, které by umožnily zapojit soukromé zdroje bez zkoumání individuálního zdravotního rizika klienta.

4. Zvážit zdanění důchodů, nebo alespoň zahrnutí starobních penzí do základu placení výše uvedené omašličkované zdravotní daně.

5. Na všech vysokých školách zavést jednoduché přijímací zkoušky (např. krátký diktát, výpočet lineární rovnice a přeložit článek z anglických či německých novin). Zavést speciální pracovní místa kategorie "globální profesor"  a netlačit do tohoto všechny pedagogy; současně jim však ponechat možnost volitelně se zapojovat do výzkumných aktivit. Nerozdělovat peníze na vědu a výzkum jen podle počtu publikací a výše citačních indexů.

6. Pochopit, že teorie o otevřenosti ekonomiky jsou sice pěkné, ale musíme mít do případné mezinárodní směny co nabídnout. Všemi racionálními prostředky tudíž podporovat národní ekonomiku - české zemědělství, průmysl, zdravotnictví, školství, cestovní ruch. Neshazovat ty, kteří nejsou "dost světoví".

7. Upravit legislativu tak, aby významně omezovala komerční zneužití slabších smluvních stran v různých oblastech života – úvěry, exekuce, pojišťovnictví, bytová politika. Opustit teorii o (formálně) svobodné smlouvě jako cestě k efektivnosti (to rozporoval již prof. Engliš v roce 1916) a velmi důsledně aplikovat základní principy neuzavírání/neplatnosti smluv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Regulovat finanční produkty přímo (zákazy nekalých praktik) či nepřímo (udělováním státních certifikací kvalitním produktům).

8. Přestat šetřit a konsolidovat veřejné rozpočty stávající metodou - nefunguje. Volit cestu podpory ekonomického růstu a postupného snížení relativního podílu veřejného dluhu k HDP.

9. Zavést klouzavě progresivní zdanění fyzických i právnických osob s nejvyšší sazbou 35-40 procent. Opustit teorii o dani jako trestu za úspěch, výsledkem je pouze vysoké zatížení střední třídy.

10. Omezit masivní vyvádění dividend do zahraničí, v krajním případě i jejich zdaněním. Nepodléhat teorii o tom, že investoři odejdou, pokud se tak stane, OK, je to škoda, ale uvolní tak prostor pro jiné, třeba i domácí subjekty.

Předmětem zájmu se stala zejména první a desáté teze. Zítra k dané problemtice podrobněji.

(Pokračování sturnou reprodukcí obsahu diskuse)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře