Reformy (349) Výběr z monografie/3

16. leden 2016 | 07.00 |

Dokončili jsme druhou monografii-ročenku "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2015". Většinu pasáží jsem průběžně publikoval na svém blogu. Plný text minulé ročenky je zde:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

Pracovní verzi druhého ročníku vyvěsím do konce ledna (probíhají technické práce, korigování, sjednocení zdrojů). Nyní vybírám pasáže, které ještě nebyly zveřejněny a které z hlediska pochopení toho, jaké reformy a jak prosadit, považuji za relevantní.

Do monografie chci ještě zařadit část "7.5. Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes", kde bude 10 nejlepších návrhů, které dostanu. Tímto se obracím na každého ze čtenářů, aby přispěl svým nápadem (lze zaslat např. formou komentáře na blogu nebo na FB).

Jako třetí část vybírám nové pasáže o hře typu "Titanic" ze 7. kapitoly nazvané "Teoretická reflexe problematiky vztahu teorie a praxe"

0001pt;line-height: normal;page-break-after:avoid" class="MsoNormal">

7.1. Hra typu "Titanic" a otevírání oken k prokomunikování reforem

Hra typu "Titanic" jako klíčový mezičlánek spojení teorie a praxe

Dobrá teorie nekončí tím, že řekne "jak by to mělo být". Součástí komplexního a teoreticky fundovaného přístupu je reflexe i všech podstatných mezičlánků spojení mezi průběžně se rozvíjející teorií a řešením problémů, včetně těch, které se v dané době a v daných podmínkách vyhrotily. Dobrá teorie by měla rovněž identifikovat ten článek propojení výzkumu s řešením reálných problémů, který je v dané době a v daných podmínkách klíčem k tomu, aby se otevřela cesta k uplatnění teorie v praxi.

Kam až může dobrá teorie v tomto hledání toho, jak otevřít cestu k řešení problémů v době, kdy se tyto problémy vyhrotily, kdy neřešení a překrývání problémů spouští lavinu dalších? Podle našeho názoru nejsou v této oblasti žádná omezení. Dobrá teorie je schopna stále přesněji odpovědět nejen na otázku "Co dělat?", ale i na otázku "Čím začít?". A to i s využitím netradičních postupů.

Poslední část této kapitoly jsme proto nazvali "Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes". Odpovídá na otázku "Čím začít?" a je v ní vybráno to, co vzešlo z námětů, které jsme obdrželi jak z oborné, tak i laické sféry.

Na začátku letošního roku (v době, kdy jsme zahájili práce na této monografii) jsme přišli s myšlenkou hledání a vytipování startovních oken k prokomunikování (rozpracování, sdílení, dokončení přípravy, popularizaci) komplexních reforem podmiňujících přechod k ekonomice založené na produktivních službách umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu.

Během roku se takových oken otevřelo či přinejmenším pootevřelo několik. Podle našeho názoru tato okna souvisejí se zastíráním a kamuflováním velkých lží. Nejblíže k tomu, aby dobrá teorie vstoupila do hry, mělo hnutí SYRIZA v Řecku, které dostalo od občanů tohoto těžce zkoušeného státu nečekaně velkou podporu. Svou šanci nevyužilo. Právě proto, že nedisponovalo dostatečně kvalifikovaným zázemím a co hůř, nebylo schopno průběžně vyhodnocovat vývoj situace. Zkušenost, kterou přineslo, má však v současné době mimořádný význam. V příloze k této kapitole zařazujeme její vyhodnocení.

V době dokončování monografie roku 2015 jsme dospěli k názoru, že otevření startovního okna k prokomunikování reforem velmi úzce souvisí s rozšířením veřejného povědomí o tom, že se hraje (postupně spouští, stává se dominantní hrou) hra (resp. komplex her) typu "Titanic". Tu můžeme pojmově vymezit tak, že se jedná o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů.

Návazně na to lze ukázat (a to právě s využitím teorie) následující:

- Tato hra ohrožuje přežití většiny lidí a tudíž bude vyvolávat obranné reakce.

- Spouštění této hry je logickým důsledkem setrvačného myšlení, nepochopení toho, o co v současné době jde, jaké změny je možné a nutné prosadit tak, aby byl otevřen prostor pro neomezený, trvale udržitelný a dynamický růst.

- Teorie disponuje dostatečnými prostředky k tomu, aby identifikovalo, zda se tato hraje, resp. vyhodnotila "markanty" této hry, míru, v jaké je rozehrána.

- Na základě toho lze srozumitelně vyložit, o co jde, jak se bránit a co udělat pro nápravu.

Jinými slovy - teoretický popis hry typu "Titanic" nabízí příležitost k tomu, aby návazně na to, jak se budou reálně projevovat markanty této hry, jak odborná obec, tak i laická veřejnost byly motivovány k prokomunikování nezbytných reforem.

Možná, že příští rok postoupíme v chápání klíčových mezičlánků spojení rozvíjející se teorií a praxí dál. V tuto dobu však považujeme zviditelnění hry typu "Titanic" za nejdůležitější pojítko mezi výsledky teoretického poznání a reálným řešením rychle narůstajících problémů

Hře typu "Titanic" jsme v kontextu problematiky změny charakteru ekonomického růstu věnovali pozornost již ve třetí kapitole. Nyní se jí budeme věnovat právě z hlediska toho, jak znalost této hry napomáhá pochopit, o co jde.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář