Bezvýznamný Bezruč? Přijde den, zúčtujem spolu!

18. prosinec 2015 | 15.14 |

Tak prý byl Petr Bezruč bezvýznamný básník. Dovolím si k tomu několik poznámek:

"Vyřazení domu ze seznamu kulturních památek posvětili odborníci z olomoucké pobočky Národního památkového ústavu. "Památková hodnota (domu) je založena pouze na politickém významu v době zapsání. Svou architektonickou hodnotou není objekt výjimečný, jde o běžnou produkci z počátku 20. století s novodobými úpravami," stojí v zápisu památkářů. Podle nich byl Bezruč jako básník značně přeceňován, takže není nutné, aby domek byl nadále kulturní památkou."

Celé viz: www.tyden.cz/rubriky/domaci/bezrucuv-dum-uz-neni-pamatka-experti-basnik-byl-precenovan_366118.html

K tomu jen pár výňatků z Wikipedie (vybírám jen ty, které se týkají hodnocení jeho díla ještě za Rakouska-Uherska):

V lednu (1899) začíná Vladimír Vašek zasílat své básně Janu Herbenovi do časopisu Čas pod pseudonymem Petr Bezruč. Zároveň se zhoršuje jeho zdravotní stav a objevuje se chrlení krve – příznak tuberkulózy. Herben ihned poznal kvalitu básní a vydává je v beletristické příloze Času. Z první zásilky otiskuje tři básně: Den Palackého, Škaredý zjev a Jen jedenkrát (též někdy nazývaná Zkazka – zde ještě bez názvu). Číslo je však konfiskováno rakouskou policií a cenzura pak dovolí uveřejnit pouze intimní lyrickou báseň Jen jedenkrát.

Do roku 1904 pak Vašek zasílá celkem 74 básní v 39 zásilkách. Básně mají veliký, převážně kladný ohlas. V roce 1903 vydává Herben 1. číslo Besed Času s podtitulem Slezské číslo. Za měsíc vychází sbírka knižně v nákladu 3000 výtisků (Besedy Času, "Knihovnička Času 1903").

V roce 1909 vychází Bezručovy básně poprvé pod názvem Slezské písně vydané Spolkem českých bibliofilů v grafické úpravě Vojtěcha Preissiga.

V roce 1911 vychází dvě knižní vydání Slezských písní.

V roce 1916 byl převezen do brněnské věznice na Cejlu a byl dále vyslýchán a vězněn, tentokrát za nejútočnější básně Slezských písní. Ve stejném roce vychází kvalitní německý překlad Slezských písní (Die schlesischen Lieder des Petr Bezruč) v Lipsku s předmluvou Franze Werfela. Otištěny jsou také nejútočnější básně a zároveň je Bezručovi přiznáno důležité místo v české literatuře.

Celé viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Bezru%C4%8D

Ještě připomenu pořad o Petru Beručovi na ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1056122606-petr-bezruc-bez-zaruky/

Nejlépe je však nechat promluvit samotného Petra Bezruče:

Ostrava

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.

Uhelný prach sed mi do očí,
rubíny ze rtů mi uhly,
ze vlasů, z vousů a z obočí
visí mi rampouchy uhlí.

Chléb s uhlím beru si do práce,
z roboty jdu na robotu,
při Dunaji strmí paláce,
z krve mé a z mého potu.

Sto roků v kopalně mlčel jsem,
kdo mi těch sto roků vrátí?
Když jsem jim pohrozil kladivem,
kdekdo se začal mi smáti.

Abych měl rozum, šel v kopalnu zas,
pro pány dřel se jak prve -
máchl jsem kladivem - teklo to v ráz
na Polské Ostravě krve!

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
nech je vám Petr neb Pavel,
mějž prs kryt krunýřem ocelovým,
tisícům k útoku zavel,

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
hlubokých páni vy dolů,
přijde den, z dolů jde plamen a dým,
přijde den, zúčtujem spolu!

Ostatně – nejlepším svědectvím významu P. Bezruče je slavná Wimmerova recitace:

https://www.youtube.com/watch?v=KRyiyhgjJas

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.71 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Bezvýznamný Bezruč? Přijde den, zúčtujem spolu! jezevec-mrzout 18. 12. 2015 - 22:01