REFORMY (306) Štědroň: Politický systém/2

2. prosinec 2015 | 07.00 |

V rámci seriálu o reformách uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek B. Štědroně:

Transformace politického systému – II. část

Bohumír Štědroň

B) maximalistická varianta reformy by měla zahrnovat:

1. systémové změny na makroúrovni:

-přechod na prezidentský systém ,

-poslanci jsou povinni analyzovat a navrhovat v PČR úspěšné zahraniční legislativně-ekonomické modely (např. penzijního systému); pokud aplikují vlastní model, odpovídají za tento model celým svým majetkem,

-implementace Sarbanes-Oxley Act, který byl přijat v USA po krachu Enronu a Worldcomu, do českého právního řádu,

-výdaje na předvolební reklamu jsou omezeny částkou 100 mil CZK, strany nemohou být sponzorovány ze zahraničí, sponzoři musí mít transparentní majetkovou strukturu, jinak částka propadá do státního rozpočtu (převzetí polského modelu),

-za neomluvenou absenci poslance (omlouvá pouze nemoc) je 100 000 CZK pokuty,

-zneužití poslaneckých náhrad je trestním činem,

-pokud nedojde k ustavení vlády do jednoho měsíce po volbách,

poslancům se snižují platy o 10% a každý další měsíc o dalších 10% do schválení nové vlády.

Pokud nedojde k ustavení akceschopné vlády do 12 měsíců od zvolení poslanecké sněmovny, nejvyšší státní zástupce je povinen zahájit trestní stíhání všech předsedů a místopředsedů politických stran pro poškozování cizí věci a zanedbání povinností plynoucí ze svěřené funkce.

-zvýšení pravomocí i odpovědnosti kontrolního, antimonopolního úřadu, policie ČR, BIS a Úřadu pro ochranu osobních údajů a zejména finančních úřadů

-místa ve správních radách státních a polostátních firem jsou obsazována konkurzem a poslanec nebo zastupitel může být členem jen jednoho orgánu,

-Ústavní soud může za nekvalitní zákony dávat poslancům pokuty

do výše 1 milionu CZK,

-trojstupňový soudní systém (nadřízený orgán rozhoduje, nevrací)

-reforma trestního zákona; současná podoba nahrává pachatelům kriminálních činů a diskriminuje oběti kriminality,

-zrušení lustračního zákona,

-prezident je volen poslaneckou sněmovnou (v současnosti rozhodují kartelové dohody médií),

-zákaz popř. přísná regulace nebankovních subjektů pro poskytování úvěrů

-úprava pro ČR nerovnoprávných mezinárodních dohod ,

(ochrana investic), které umožňují tunelování státního rozpočtu cestou vykonstruovaných mezinárodních arbitráží,

-zákon o lobbingu,

-antidopingový zákon platný pro politiky.

2. systémové měny na mikroúrovni

-zrušení anonymních bankovních a telefonních karet

-velmi přísné tresty pro nelegální přechovávání zbraní a výbušnin (doživotní trest)

-nulová tolerance drogám a hazardu,

-zákon o prokazování původu majetku, neprokázané prostředky jdou do státního rozpočtu,

-zákaz a vysoké sankce (okamžité rozvázání pracovního poměru) pro "nesprávné vztahy" v institucionální struktuře (úřad vlády, ministerstvo, administrativní aparát hejtmanství aj.),

-zákaz zaměstnávání rodinných příslušníků v administrativních aparátech poslanecké sněmovny, senátu a hejtmanstvích,

-veškeré mediální produkty (billboardy, televizní zprávy aj.) musí obsahovat odpovědného autora a zdroj financování,

-zákon o lichvě (podle švýcarského vzoru),

-o státní zakázky se mohou ucházet jen firmy s transparentní majetkovou strukturou,

-absolutní zákaz podávání alkoholu a drog v poslanecké sněmovně a Senátu- pokuta 1 milion CZK,

-za porušení zákona o střetu zájmů je milionová pokuta a zahájení státního stíhání,

-každá počítačová hra musí obsahovat výchovně-vzdělávací prvky,

-velmi přísná opatření pro pachatele trestních činů v dopravě (zabavení auta při rychlé jízdě, pokuta je počítána z hodnoty auta aj.); zdá se, že více než 25 000 mrtvých v dopravních nehodách od roku 1990 "nemělo lidská práva..."

3. ústavní změny:

-přechod na prezidentský systém,

-poslanecká sněmovna má 199 popř. 99 členů; poslanci a ministři a jejich náměstci nesmějí mít žádné další zdroje příjmů,

-nedůvěra vládě je spojena se schválením vlády nové,

-nový mechanismus pro vítěznou politickou stranu: získává 60% a zbylých 40% se dělí mezi ostatní politické strany a na všechny politické činitele se vztahuje zákon o povinnosti hospodařit s povinností řádného hospodáře,

-poslanecká sněmovna přijímá nebo odmítá zákony vcelku (tak, jak byly navrženy), nejsou možné žádné změny (přílepky),

-imunita poslance se týká jen projevů v parlamentu,

-za 3 neomluvené absence je ztráta mandátu,

-ministr musí mít ukončenou vysokou školu, certifikovanou znalost anglického jazyka a nejméně 5 let praxe ve vedoucí hospodářské funkci,

-za vraždu je automaticky doživotí, obnovení trestu smrti za vraždy dětí

-zrušení práva presidenta na amnestii; amnestie je přijímána formou zákona,

  schváleného PČR,

-povinná vojenská služba s integračními prvky.

Bez uvedených změn, orientovaných na zajištění mj.

-sebereprodukci obyvatelstva,

-efektivní boj s drogami a kriminalitou,

-stabilitu finančního systému (včetně důchodového systému),

nelze v budoucnosti vyloučit scénáře, které historikové znají z průběhu např. francouzské revoluce nebo konce Výmarské republiky.

Navržené systémové úpravy umožní kultivovaný průběh pomalu začínajícího Evropsko-amerického jara, které na jižním křídle EU a v USA nemusí mít sametový průběh.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář