REFORMY (317) Jílková: Návratnost HC investic/3

13. prosinec 2015 | 07.00 |

V návaznosti na 18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek P. Jílkové.

Konference proběhla úspěšně, bližší informace viz:

(Třetí část)

Soukromá návratnost investice studenta do vysokoškolského vzdělání – III. část

Petra Jílková

Z pohledu půjčky na životní náklady pak byla v návrhu zvažována varianta samostatného produktu studentské půjčky na životní náklady a možnost navázat půjčky na životní náklady na systém půjček na školné. Za nejlépe nastavenou považuji variantu výběru odloženého školného jako součásti platby z dosažených příjmů. Za nejzásadnější považuji fakt, že nebude potřeba definovat žádný dodatečný systém půjček na školné a "platit komerční subjekty" za jeho provozování. Odpadnou zde také náklady MŠMT na budování a provoz systému, správa dat. Stát jako jednu z hlavních nevýhod vidí: "Systém je v návaznosti na státní rozpočet ztrátový - vždy budou studenti, kteří následně nebudou moci platit odložené školné." [1] Domnívám se, že je stejně ztrátový jako v momentě, kdy budou poskytovány úvěry od obchodních bank a stát za ně bude poskytovat tzv. "záruční doložku" a provádět zesplatnění nedobytných pohledávek.

Věcný záměr zákona však nebyl přijat. V současné době MŠMT pracuje jen na některých dílčích projektech (mezi něž patří například výzkum Třetí role českých vysokých škol, který mapuje pohled na další, doprovodné aktivity vysokých škol – viz graf níže) a od aktivity zavedení školného na veřejných vysokých školách bylo "zatím" upuštěno.

Graf 3: Třetí role vysokých škol

Zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Třetí role vysokých škol- výzkum[online]. Praha: MŠMT, 2015[cit. 2015-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz.

Mezi nejžádanější obory již dlouhodobě od roku 2001 patří Společenské vědy, obchod a právo. Tyto obory studují v roce 2013 120 571 studentů. Naopak na úpadku je Zemědělství.

Graf 4: Třetí role vysokých škol

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Studenti a absolventi v ČR[online]. Praha: ČSÚ, 2014[cit. 2015-11-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/23202203/1_vs_studenti_celkem.pdf/ee3da927-10f1-4393-b685-8f78c260d93f?version=1.0.

Nicméně, lze očekávat, že daná problematika bude znovu otevřena a diskutována v kontextu reformy důchodového systému. K tomuto tématu se také vyjadřuje Münich (2010): "Praxe prokázala, že systém univerzálních studentských půjček může nejlépe zprostředkovat stát, a to mechanismem podobným průběžně financovanému důchodovému systému. Pouze tok peněz je generačně obrácený. Půjčky mladým studentům se financují z vybíraných splátek starších absolventů. Splátky se vybírají v rámci existujícího výběru daní a pojistného s minimálními dodatečnými administrativními náklady."[2]

(Pokračování)[1]MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům, 2011,[online]. Praha – MŠMT. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z:  http://www.reformy-msmt.cz/. (p.24)

[2]MüNICH, D.: Studentské půjčky máme na háku, [online]. Praha – MŠMT. [cit. 2010-10-12].Dostupné z: http://www.reformy-msmt.cz.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář