(70.3) THBU: O co se opřít

31. květen 2013 | 08.00 |

V této části testujeme alternativní tvrzení k následujícímu (které považuji za jedno ze tří důležitých východisek k pochopení toho, o co v současné době jde): Mezi strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad se na všech úrovních spontánně vytvářejí jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím těchto struktur, v rámci nichž je vyjednáváno i rozdělení výplat, řešení problémů spojených s případnou indiskrecí apod.

Formálně lze alternativu vůči uvedenému tvrzení formulovat takto:

Mezi těmito strukturami se nevytvářejí jádra vyjednávání vlivu, v rámci nichž je vyjednáváno i rozdělení výplat, řešení problémů spojených s případnou indiskrecí apod.

To, že pro stabilitu systému ovládaného strukturami založenými na vzájemném krytí, jsou nezbytná jádra vyjednávání vlivu, která se vytvářejí na všech úrovních od lokální až po globální, prostřednictvím nichž dochází k vyjednávání vlivu, vyjednávání reakcí na aktuální vývoje i vyjednávání rozdělení výplat ("teritorií" či efektů, které na bázi působení struktur vznikají), lze považovat spíše za hypotézu, kterou je nutné dále testovat. Současně s tímto testováním je nutné rozvíjet aparát, prostřednictvím kterého budeme schopni fungování a genezi jádra vyjednávání vlivu lépe popsat.

Hypotéze, že tato jádra vyjednávání vlivu mají klíčovou roli při zabezpečení stability systému založeného na strukturách vzájemného krytí porušování obecně přijatých zásad, nahrává analogie s tím, jak je podobná funkce zabezpečována v systému mafií. Jejich představitelé se musejí dohodnout, jinak by hrozila zničující válka mafií. V daném případě ovšem roli vyjednávací reprezentace (která je v rámci systému mafií založená na dynastickém vůdcovství) přebírá část osob, které se prosazující do příslušných pozic v rámci institucionálního systému. Nejsou to zpravidla ty osoby, které mají nejvyšší pozici. (Této problematice se rovněž budu věnovat samostatně, abychom ukázali některé atributy, které umožňují odlišit ty, co hrají jen roli figurky, o těch, co mohou určitým způsobem ovlivňovat hru, příp. sami rozehrát určitou hru.)

Pokud se týká teoretického aparátu, domnívám se, že zde hraje důležitou roli model ukazující možnost dosažení společně přijatelné rovnováhy na bázi NM-modifikovaného sekvenčního Raiffova řešení Nashova vyjednávacího problému. Ale zde nechci zabíhat do podrobností, budu se tomu věnovat v navazujících samostatných dílech seriálu, v nichž se pokusím výklad dané problematiky "zlidštit".

Oproti předpokladu existence jader vyjednávání vlivu lze zformulovat následující alternativní tvrzení (která jsou rozvinutím a specifikací formálně formulované alternativy):

- Celý systém struktur založených na vzájemném krytí je podřízen určitému centru (zpravodajskému, esoterickému apod.).

- Nic podobného, jako jádra vyjednávání vlivu mezi jednotlivými strukturami založenými na vzájemném krytí, nevzniká.

- Něco jaké jádra vyjednávání vlivu vzniká, ale jen ad hoc, příležitostně, nemá smysl tyto efemérní fenomény analyzovat.

Celý systém podle mě není podřízen něčemu "vyššímu" a "skrytějšímu", protože k porušování pravidel může docházet všude. I v těch nejmocnějších zpravodajských strukturách i v rámci těch nejvlivnějších finančních skupin i v těch nejesoteričtějších organizacích.  Můj pohled vychází z toho, že existence, relativní stabilita a významná role jader vyjednávání vlivu je dána schopností těch, co v nich působí:

- Dodržovat dohody a pravidla, která v systému, na kterém struktura parazituje, ani v samotné struktuře dodržována nejsou.

- Vyjednat takové rozdělení efektů (výplat), které neumožňuje přeměnit ústupek v poziční nevýhodu.

Zde je problém, že ten, kdo zde působí, na to musí mít též žaludek, tj. musí dostatečně důvěryhodně prokázat, že on sám slouží krytí porušování obecně přijatých zásad a určité zásady jsou pro něj současně neporušitelné – a to z hlediska "vyššího principu (ne)mravního". Tím se dostáváme ke třetímu pojmu – základnímu ideovému paradigmatu. Právě toto paradigma určuje, co v rámci nejen určitého jádra vyjednávání vlivu na určité úrovni musí být dodrženo, ale čím se jádra vyjednávání vlivu na všech úrovních a v celém globálním prostoru působení struktur založených na vzájemném porušování obecně přijatých zásad "synchronizují" a shodně "polarizují".

Přehled odkazů na ty díly, v nichž jsou jádra vyjednávání vlivu popsána:

Teorie her jako bojové umění (26)

20. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/84-teorie-her-jako-bojove-umeni-26.html

Pokračování analýzy vyjednávání v redistribučním systému, vymezení společně přijatelné rovnováhy. (Jedná se o důležitý pojem, který umožní identifikovat existenci jádra vyjednávání vlivu, jež se vytváří mezi strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.)

Teorie her jako bojové umění (32)

26. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/91-teorie-her-jako-bojove-umeni-32.html

Závěrečná a nejdůležitější část analýzy efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, zejména:

- Efektu beztrestnosti.

- Efektu protěžování.

- Efektu predeterminování koalic.

Shrnutí výsledků, jejich význam a vymezení směrů dalšího zkoumání v dané oblast.

(57.2) Hra: O smyslu, jistotě a kontextu kontextů

30. duben 2013

http://radimvalencik.pise.cz/234-57-2-hra-o-smyslu-jistote-a-kontextu-kontextu.html

Co brání pozitivnímu řešení současných problémů, proč nepotřebujeme konspirativní vidění světa, ale pochopit, jak fungují struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, zejména pak možnosti proměn základního ideového paradigmatu vyjednávání vlivu uplatňovaného těmito strukturami.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (70.3) THBU: O co se opřít ondrey 03. 06. 2013 - 12:16