XVI. ročník konference o investicích do vzdělání

21. květen 2013 | 10.13 |

Jak financovat vysoké školy? Se školným, nebo bez školného? Je školné zločin na mladých lidech, nebo záchrana vysokého školství? Co je a co není školné?

Několik neoficiálních poznámek

Letošní ročník konference s dlouhou tradicí (o čemž svědčí to, že je již šestnáctý!) je věnován především otázce financování vysokého školství a formám podílu těch, co jsou "konzumenty" vzdělávacích služeb, resp. do jejichž lidského kapitálu je "investováno", na financování těchto služeb. Jak to udělat, aby to co nejlépe fungovalo? A to jak z hlediska společenského, tak i historického kontextu. Zajímá nás přitom především pohled "zdola" či přesněji z pozice těch, kterých se to týká nejvíce - z pohledu studentů vysokých škol. Moc bych si přál, aby se těch, kteří budou chtít říci "slovo do pranice" (uvedená otázka je totiž kontroverzní) bylo co nejvíce a pohovořili se zápalem i erudicí. V závěru tohoto materiálu uvedu odkaz na některé materiály, které považuji za relevantní.

Oficiální informace o konferenci

24. září 2013 se bude konat v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní o. p. s. v Praze (Estonská 500, Praha 10) XVI. ročník mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání.

V návaznosti na předcházející ročníky bude věnován:

- Problematice vzdělání, kvality vzdělání uplatnitelnosti absolventů, efektivnosti investic do vzdělání.

- Vzájemné podmíněnosti reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (tj. reforem v oblasti vzdělání, zdravotní péče a penzijního pojištění).

V letošním ročníku budeme klást důraz na zastoupení mladší generace při řešení otázek, které se jí bezprostředně týkají.

V rámci studentských sekcí budou řešeny otázky:

- Jak financovat vysoké školy (co navrhují a podporují studenti, jaké efekty očekávají)?

- Jak zvýšit kvalitu vzdělání z hlediska uplatnitelnosti absolventů (doporučení ze strany studentů)?

- Jak posílit vztah mezi absolventy a jejich "mateřskou" univerzitou (formy a efekty)?

- Na čem váznou žádoucí změny v uvedených oblastech (co je příčinou současných problémů)?

Materiály z předcházejících ročníků jsou na

vsfs.cz/lidskykapital/">http://www.vsfs.cz/lidskykapital/

http://www.vsfs.cz/humancapital/

Ve studentské sekci budou moci studenti vystoupit buď s příspěvkem, který bude (v případě že úspěšně projde recenzním řízením) zařazen do recenzované části sborníku, nebo s diskusním příspěvkem, který bude zařazen do nerecenzované části sborníku.

Z konference bude vydán sborník na DVD obsahují recenzovanou a nerecenzovanou část, prezentace i videozáznamy části  vystoupení a diskuse. (Uvedená forma se osvědčila, nabízí velmi efektivní přístup k informacím a poznatkům, které konference přinesla, současně i atraktivní přiblížení atmosféry konference).

Na konferenci nebude vybírán účastnický poplatek.

Jednání proběhne v jazyce anglickém (plenární zasedání, vybraná sekce) a českém (ostatní sekce).

Důležitá data:

- Předběžná přihláška na konferenci: 30.6.2013.

- Zaslání anotace příspěvku či názvu diskusního příspěvku:  31.7.2013 (aby bylo možné sestavit podrobný program a rozdělení do sekcí).

- Konference: 24.9.2013

Přihlášky a dotazy (na které neprodleně odpovíme) zasílejte na:

E-mail: barbora.gabrielova@vsfs.cz

Tel.: (+420) 210 088 890

Organizační výbor konference:

RNDr. Petr Budinský, CSc.

Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA

doc. Radim Valenčík, CSc.

doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Ing. Barbora Gabrielová

Příloha (některé materiály k dané otázce a jejímu kontextu):

(Jen pro ty, co mají zájem)

K otázce financování vysokého školství jsem se vyjádřil na:

http://radimvalencik.pise.cz/10-jak-financovat-vysoke-skoly.html

Za základní kontext této otázky považuji:

http://radimvalencik.pise.cz/11-ceka-nas-revoluce-pokud-ano-tak-jaka.html

Za dobový kontext považuji:

http://radimvalencik.pise.cz/234-57-1-hra-o-smyslu-jistote-a-kontextu-kontextu.html

http://radimvalencik.pise.cz/234-57-2-hra-o-smyslu-jistote-a-kontextu-kontextu.html

http://radimvalencik.pise.cz/234-57-3-hra-o-smyslu-jistote-a-kontextu-kontextu.html

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-4-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-5-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-6-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-7-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-9-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-8-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

Na případné otázky rád odpovím i osobně mailem:

valencik@seznam.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře