REFORMY (283) P. Grebeníček: HCC/4

9. listopad 2015 | 07.00 |

V rámci přípravné diskuse k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, viz

http://radimvalencik.pise.cz/2820-reformy-262-predkonferencni-diskuse-se-rozbehla.html

uveřejňuji na pokračování velmi zajímavý a podnětný příspěvek studenta VŠFS Petra Grebeníčka:

Historie a současnost HCC – 4. část

Petr Grebeníček

Případová studie VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze dělí své náklady a výnosy na hlavní činnost a doplňkovou (hospodářskou činnost). A to ve výkazu zisku a ztrát za celý subjekt, tak i rozdělené na pod subjekty, kterými jsou Vysoká škola a Koleje a menzy, budu využívat pouze výkaz zisku a ztrát za celý subjekt.

5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" class="MsoTableGrid">

Tab. 6.1: Výkaz zisku a ztrát – celkové náklady a výnosy

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Náklady celkem

1 091 807 000

182 263 000

1 274 070 000

Výnosy celkem

1 091 860 000

182 315 000

1 274 175 000

Výsledek hospodaření před zdaněním

53 000

52 000

105 000

Výsledek hospodaření po zdanění

53 000

52 000

105 000

"V roce 2014 na VŠE úspěšně zakončilo studium 2 339 studentů bakalářských programů, 2 259 studentů magisterských programů a 70 studentů doktorských programů. Pro srovnání: v roce 2013 absolvovalo 2 393 studentů bakalářských programů, 2 517 studentů magisterských programů a 82 studentů doktorských programů."

(Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok .. a Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok . Praha: Vysoká škola ekonomická, [200-]-, ^^^svazků. 1x ročně.)

Stanovil jsem minimální hranici studentů bakalářského studia na 2 200, magisterského studia na 2 000 a doktorského studia na 60. Na konci 46letého cyklu po zavedení univerzitní daně, bude roční výnos ze statické univerzitní daně při daném počtu studentů z bakalářského studia 1 592 207 100, z magisterského studia 1 711 818 000, z doktorského studia 59 789 934.

Odchylka bude zvyšovat náklady a snižovat výnosy.

Tab. 6.2: Předpokládané roční náklady a výnosy statické univerzitní daně

Odchylka

%

10 %

25 %

Náklady na pokrytí

1 274 070 000

1 401 477 000

1 592 587 500

Výnosy z univerzitní daně

3 363 815 034

3 027 433 531

2 522 861 276

VH před zdaněním

2 089 745 034

1 625 956 531

930 273 775

Rozdíl výsledků hospodaření

2 089 640 034

1 625 851 531

930 168 775


Pro znázornění degresivní sazby univerzitní daně jsem rozdělil příjmy na podprůměrný příjem, průměrný příjem, nadprůměrný příjem a dvojnásobný příjem.

Tab. 6.3: Rozdělení dle příjmů

Změna příjmů

Z počtu studentů

Počet studentů

Podprůměrný příjem

75 %

25 %

550 osob

Průměrný příjem

100 %

60 %

1 320 osob

Nadprůměrný příjem

125 %

10 %

220 osob

Dvojnásobný příjem

200 %

5 %

110 osob

Příjmy vypočtené na základě (Tab. 6.3: Rozdělení dle příjmů) podle typu absolvovaného studia:

Tab. 6.4: Předpokládané roční náklady a výnosy degresivní univerzitní daně podle příjmů

Absolvent bakalářského studia

Absolvent magisterského studia

Absolvent doktorského studia

Podprůměrný příjem

542 798

641 932

747 374

Průměrný příjem

723 731

855 909

996 499

Nadprůměrný příjem

542 798

641 932

747 374

Dvojnásobný příjem

434 238

513 545

597 899

Odchylka bude zvyšovat náklady a snižovat výnosy.

Tab. 6.5: Předpokládané roční náklady a výnosy degresivní univerzitní daně

Odchylka

%

10 %

25 %

Náklady na pokrytí

1 274 070 000

1 401 477 000

1 592 587 500

Výnosy z univerzitní daně

3 002 204 918

2 701 984 426

2 251 653 688

VH před zdaněním

1 728 134 918

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář