REFORMY (254) O. Hampl - penze, děti, rodiče

11. říjen 2015 | 07.00 |

Hodnocení skupin nákladů ušlé příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí

Se souhlasem autora (Otakara Hampla, člena týmu pro důchodovou reformu a vedoucího jedné z pracovních skupin) uveřejňuji v rámci přípravné diskuse k 18. ročníku Lidský kapitál a investice do vzdělání Hodnocení skupin nákladů ušlé příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětím formou tabulky. Jedná se o původní výsledek autora, který obsahuje významné podněty jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Nad upřesněním tabulky se průběžně a intenzivně pracuje (upřesnějí strukturace nákladů ušlé příležitosti, rozlišení dopadů a kompenzací podle toho, jakou podobu má penzijní systém, resp. z hlediska navrhovaných změn systému apod.). Připomínky, náměty, návrhy na doplnění či upřesnění apod. k tomuto závažnému tématu uvítáme.

Hodnocení skupin nákladů ušlé příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí

0001pt;line-height: normal;page-break-after:avoid" class="MsoCaption">

Otakar Hampl

Skupina nákladů ušlé příležitosti spojených s výchovou a výživou nezaopatřených dětí

Způsob kompenzace současnými nástroji s ohledem na celkové společenské transfery

Dopad do důchodového systému

1.                  Ztráta doby pojištění a nižší vyměřovací základ pro výpočet důchodu v důsledku péče o malé děti

Náhradní doba z hlediska doby pojištění a vyloučená doba z hlediska výše vyměřovacího základu pro výpočet důchodu.

Ano

2.                  Jednorázové zvýšení nákladů v souvislosti s narozením dítěte

Porodné na první a druhé dítě. Jednorázový příspěvek na náklady související s narozením dítěte. Testovaná dávka nekompenzuje výdaje středně a výše příjmovým rodičům.

Ne

3.                  Ztráta příjmu jednoho z rodičů v důsledku péče o malé děti

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Současná výše těchto dávek znamená velký propad příjmu pro většinu rodin.

Ne

4.                  Zvýšení výdajů v důsledku nákladů na reprodukci budoucí generace. Snížení podílu rodičů na celkovém čistém příjmu domácnosti

Přídavek na dítě - základní, dlouhodobá dávka, která pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Testovaná dávka nekompenzuje výdaje středně a výše příjmovým rodičům.

Ne

5.                  Nevýhodný způsob celkového zdanění výdajů na investice do nové generace. Výdaje na děti jsou investicí do fungování důchodového systému

Sleva na dani na dítě neodpovídá výši nákladů. Na rozdíl od jiných investic se odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Návrh diferenciace pojistného.

Ano

6.                  Zhoršené postavení na trhu práce a zhoršené možnosti dalšího kariérního rozvoje a postupu

Nedostatek zařízení a služeb předškolní péče i částečných úvazků. Rodiče jsou zároveň trestáni vysokými daněmi a odvody. Částečně zmírněno školkovným a slevou na dani. Není dostatečně uznáván rozvoj psychosociálních dovedností (softskills) a rodičovská péče je považována za ztrátu pro zaměstnatelnost. Krácení uznávaných let praxe.

Ano

7.                  Ztráta volného času a snížená mobilita

Chybějící služby a další kompenzace.

Ne

8.                  Nízká společenská prestiž rodičovství

Děti jsou spíše prezentovány jako sociální případ a spojovány s různými menšinami. Chybí uznání dětí jako klíčové investice do rozvoje společnosti a společenské ocenění.

Ne

9.                  Nevýhodné rozdělení výnosů z investice do budoucí generace

Výnos investice z hlediska zabezpečení na stáří je  plně přerozdělen sociálním a zdravotním systémem. Zásluhová procentní část by měla zohledňovat počet vychovaných dětí.

Ano

Náklady příležitosti (Opportunity costs) – Nákladem jakékoli činnosti je hodnota ušlých příležitostí tím, že se zabýváme touto činností, (P. Heyne: Ekonomický styl myšlení. VŠE, Praha 1991). Konkrétně například prostředky vynaložené na výchovu dětí lze v případě alternativního rozhodnutí nemít dětí použít jiným způsobem - například na zahraniční dovolenou nebo na pořízení vlastního bydlení nebo si je uspořit na svůj vlastní důchod. A podobně rovněž další zmíněné kategorie.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář