REFORMY (253) Mertl k připomínkám Černíka

9. říjen 2015 | 07.00 |

V rámci přípravné diskuse k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která se bude konat 28. listopadu, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

zaslal reakci  na příspěvky O. Černíka, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2782-reformy-251-cernik-kriticky-k-mertlovi.html

J. Mertl:

1)                 Myslím, že nejpodstatnější je se oprostit od osobních označení apod., kterými bohužel reakce p. Černíka oplývají (např. "díky svému užšímu znalostnímu penzu nestačí" apod.  – doporučuji je z dalších diskusí odstraňovat).

2)                 Pokud se týče her hraných ve společnosti, je stále zřejmější, že souvislost mezi kooperativními a nekooperativními hrami a realizovanými sociálními modely je velmi úzká zejména z hlediska charakteru sociálních systémů. Proto se odkazuji na příslušné teoretické zdroje. Stejně tak jako hry s nedokonalými informacemi (s nimiž Osborne přímo pracuje), které lze sledovat například v sektorech s vysokou měrou informační asymetrie, jakou je například zdravotnictví. Příslušný teoretický aparát je – alespoň podle výsledků dosavadního zkoumání – aplikovatelný právě na jednotlivé sociální modely, a to jsem ještě použil v článku "jen" ty základní podle typologie Esping-Andersena, typologie evropských welfare state dle Bergha (Bergh, A., 2004. The Universal Welfare State: Theory and the Case of Sweden. Political Studies, Svazek 52, s. 745-766.) odpovídá jednotlivým typům her ještě výrazněji i ve smyslu klasifikace výsledků a jednotlivých sociálních skupin.

3)                 Teleologický přístup ke společenským jevům je velmi důležitý, protože umožňuje zdůvodnit, proč se to či ono v sociálních systémech vůbec dělá a k čemu to je/vede. Proto ho zmiňuji: pokud bychom postavili analýzu sociálních systémů pouze na principech maximalizace užitku (ať už individuálního nebo jakkoli jinak chápaného), nelze se dobrat výsledků, protože sociální systémy a zvláště ty dnešní mají své efekty velmi komplikované a komplexní včetně hodnotově orientovaných výsledků. V tomto smyslu je nezbytné sledovat účel těchto systémů, k čemu slouží, co jsou jejich výsledky a takto je i hodnotit a k tomu je právě přístup teleologický stojící mezi pozitivním a normativním přístupem nezbytný. K tomu přikládám reprodukci z původní literatury, jež toto dokládá.

ENGLIŠ, Karel. Teleologie jako forma vědeckého poznání. 1. vydání. Praha: F. Topič, 1930

4)                 Ve svém příspěvku hovořím pouze o obecném metodologickém individualismu, ve smyslu "metodologického principu, který chápe a vykládá povahu a působení sociálních skupin jen jako výslednice motivů a činů jejich jednotlivých členů".  Upřesnění na "friedmanovský metodologický individualismus" je posun p. Černíka vycházející z toto že také M. Friedman s touto koncepcí pracuje. Konec konců jako jeden z prvních ho použil, pokud se nemýlím, již Schumpeter. Mě šlo o něco jiného než hodnotit to ve vztahu k Friedmanovi, chci pouze ukázat, že na principu metodologického individualismu nelze koncipovat a organizovat řadu užitečných prvků moderních sociálních systémů (viz dále v příspěvku), nebo´t ty předpokládají vedle individualismu také sociální interakci a holistický přístup k institucím (univerzita, nemocnice apod.)

5)                 Zdá se mi, že daleko užitečnější než přebíjení se dílčími argumenty navíc ještě často ideologicky laděnými, případně hledáním domnělých metodologických nedostatků by bylo se věnovat tomu, co můj příspěvek sleduje především: zkoumat, jak současné sociální systémy naplňují své cíle a jaké techniky, včetně principů teorie her a korelace se sociálními modely, se v té souvislosti dají v realitě vysledovat. Domnívám se, že to má významný vliv na výsledky těchto systémů a pochopení mechanismů jejich fungování.

(    (Pokračování dalším příspěvkem)

(

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (253) Mertl k připomínkám Černíka ondrey 13. 10. 2015 - 09:33