Teorie her jako bojové umění: PRŮVODCE (004)

22. květen 2013 | 08.00 |

Průvodce "Teorií her jako bojovým uměním" umožňující snadnou orientaci v seriálu na dané téma, který je pravidelně (denně) uveřejňován od 25.1.2013. Tučně jsou vyznačeny významné díly seriálu.

Teorie her jako bojové umění (28)

22. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/86-teorie-her-jako-bojove-umeni-28.html

Aritmetické a grafické vyjádření afinit. Jak analyzovat vnější vlivy působící na proces vyjednávání v rámci redistribučního systému.

Teorie her jako bojové umění (29)

23. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/87-teorie-her-jako-bojove-umeni-29.html

Výklad společně přijatelné rovnováhy v terminologii řešení (S, d) Nashova vyjednávacího problému s využitím NM-modifikovaného Raiffova sekvenčního řešení. Grafické zobrazení umožňuje poměrně náročný problém srozumitelně objasnit. Jedná se o důležitý původní výsledek v oblasti teorie her, který má značný význam při analýze struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (30)

24. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/88-teorie-her-jako-bojove-umeni-30.html

Vymezení, popis a analýza efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Jedná se o původní a významný výsledek, který umožňuje pochopit způsob fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (31)

25. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/90-teorie-her-jako-bojove-umeni-31.html

Pokračování předešlého. Využití hry typu Tragédie společného při vymezení efektů vznikajících v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (32)

26. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/91-teorie-her-jako-bojove-umeni-32.html

Závěrečná a nejdůležitější část analýzy efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, zejména:

- Efektu beztrestnosti.

- Efektu protěžování.

- Efektu predeterminování koalic.

Shrnutí výsledků, jejich význam a vymezení směrů dalšího zkoumání v dané oblast.

Teorie her jako bojové umění (1.2)

27. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/105-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-2.html

Případová studie navazující na otázku položenou v dílu (1.1.) 2. února: Co nejpřesněji definovat fenomén naší ochoty nechat se vtáhnout do her, v nichž velká většina těch, co se jich účastní, nemůže vyhrát, protože někdo jiný průběžně a podle svých záměrů určuje jejich pravidla. Ilustrace toho, co aplikace teorie her jako bojového umění dokáže a co nedokáže. Vše spojeno s aktuální problematikou 2. kola prezidentských voleb.

Teorie her jako bojové umění (1.3)

28. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/106-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-3.html

Pokračování předešlého s využitím modelu Her proti přírodně.

Teorie her jako bojové umění (1.4)

1. březen 2013

http://radimvalencik.pise.cz/107-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-4.html

Praktické využití modelu fungování a vývoje našeho prožitkového mechanismu viz díl (19) ze 13. února. Významnější aplikace obecné teorie ke konkrétnímu problému.

Teorie her jako bojové umění (1.5)

2. březen 2013

http://radimvalencik.pise.cz/108-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-5.html

Pokračování předešlého.

Teorie her jako bojové umění (1.6)

3. březen 2013

http://radimvalencik.pise.cz/109-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-6.html

Pokračování předešlého s využitím popisu mechanismu fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Definování nejdůležitějších pojmů, kterými lze tyto struktury popsat. Velmi důležité a obecně aplikovatelné, kromě jiného použity a definovány tyto pojmy:pákové a synergické efekty struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jádro vyjednávání a uplatňování vlivu těchto struktur, základní ideové paradigma tohoto jádra, indiskrece a tlumení indiskrece, apod.

Teorie her jako bojové umění (1.7)

4. březen 2013

http://radimvalencik.pise.cz/110-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-7.html

Shrnutí a závěr série (1.1 - 1.7). V rámci toho i odpověď na otázku, proč slušní lidé nechtějí vidět struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

THBU (33) Shrnutí

5. březen 2013

http://radimvalencik.pise.cz/114-thbu-33-shrnuti.html

Shrnutí všech dílů seriálu. Stojí zato přečíst pro získání určitého nadhledu a přehledu.

(Pokračování průvodce - 5. část - zítra)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře