Reformy (232) Kontexty hry TITANIC VI.

18. září 2015 | 07.00 |

V logice věci zařazuji do seriálu o reformách sérii dříve publikovaných článků o historických a dobových kontextech hry typu "Titanic".

A do toho vstupuje degenerace institucionálního systému společnosti...

"Nahodilý" (přesněji nikoli nutný) faktor, který vstoupil do hry

Základní podmínkou zrodu společnosti založené na produktivních službách umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu je vytvoření vyšší míry rovnosti příležitostí pro společenský vzestup. Je to podmínka "sine qua non", tj. bez které to nejde.

To, co činí současnou dobu mimořádně složitou a mimořádně rizikovou je, že do hry vstoupila obecně přítomná degenerace společenského systému, vycházejí z bujení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Obecně přítomná v tom smyslu, že se jako určitý faktor (který hraje menší či větší roli) působila v dějinách vždy. Je to dáno logikou věci. Nejsilnější afinity (vztahy spřízněnosti) ve společnosti vznikají na základě toho, že osoby, které tyto vztahy spříznění vytvářejí, na sebe ví něco difamujícího. A tak se vzájemně vydírají, ale i kryjí a protěžují. V normální společnosti, která není příliš těmito vztahy kontaminována, hrají tyto vztahy omezenou roli. Pokud člověk porušuje obecně přijaté zásady (zakotvené právně, morálně či zvykově), hrozí mu trest a většinou je trestán. Pokud se však vztahy založené na vzájemném krytí porušování rozbují, dochází k pravému opaku – podmínkou společenského vzestupu, kariéry, není to, že člověk je čistý jako lilie, ale že se namočil a je vydíratelný (jinak by se mohl stát "neřízenou střelou").

V podmínkách, kdy se vztahy založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad příliš rozbují, je pak těmito vztahy kontaminován celý institucionální systém společnosti, včetně (a především) těch institucí, které mají společnost před porušováním obecně přijatých zásad uchránit.

K tomu v současné době došlo.

A kdykoli v historii k takovému zhoubnému bujení struktur způsobujících dysfunkčnost institucionálního systému dojde, dostává se z toho společnost velmi obtížně.

Bohužel je to ještě horší

Již to, co jsem uvedl v předcházejícím bodu, ukazuje, do jak složité situace jsme se dostali. Jenže ono je to ještě mnohem horší. Došlo totiž k propojení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a struktur založených na investování do společenské pozice, resp. pozičním investování. A to následujícím způsobem: Snaha dostat se mezi ty, co jsou "nahoře" (intenzivní konkurence v oblasti pozičního investování), vedla k masovému porušování obecně přijatých zásad, které bylo zprvu trestáno, postupně však začaly převládat vztahy mezi těmi, kteří nebyli přistižení, ale naopak, začali vytvářet clonu vzájemného krytí a začali ovládat klíčové prvky institucionálního systému v těch oblastech, které jsou nezbytné pro ochranu společnosti před porušováním obecně přijatých zásad.

Propojení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad se strukturami, které mají svůj původ v pozičním investováním definitivně zvrátilo do té doby se (alespoň částečně) prosazující tendence k vytváření rovných podmínek (tj. nezávislých na výchozích majetkových poměrech) pro společenský vzestup. S historicky nebývalou intenzitou odstartoval proces majetkové diferenciace společnosti se všemi důsledky na celkovou nerovnost (a bezmocnost velké většiny).

Spontánní propojování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad se strukturami odvíjejícími se od pozičního investování vedlo ke ztrátě integrity zpravodajských služeb a ztrátě jejich vazby na stát. Původně zpravodajské služby běžně využívají osoby, které lze vydírat, a vydíratelné osoby protěžují (dosazují v oblasti svého působení) tak, aby prostřednictvím nich získaly co největší kontrolu nad příslušnou oblastí. Nyní došlo k tomu, že zpravodajské služby byly přímo vtaženy do prorůstání pozičního investování se strukturami založenými na vzájemném krytí, ztratily svoji integritu, oslabila se role centrál, zatímco na druhé straně vznikly autonomně fungující enklávy rozehrávající své hry, včetně geopolitických. Vzájemné propojení s finanční sférou, resp. se sférou globálně centralizovaného bankovnictví již bylo jen pokračováním uvedené tendence. Zasloužilo by si samostatný rozbor, ale nelze vše najednou.

(Pokračování 5. dílem série)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář