Žluté lázně a perspektiva univerzitního školství 1

27. srpen 2015 | 08.05 |

Jak vytvářet absolventské sítě? Lze řádově zvýšit efektivnost univerzitního vzdělání? Funguje současný systém podle pravidel cechovní výroby? Na čem váznou změny?

K tomu nejdříve teoreticky, pak prakticky a potom o překážkách, které změnám brání.

Dlouho jsem přemýšlel, zda a případně co bych měl napsat před nejvýznamnější letošní akcí, kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní – setkání všech, co jsou s touto univerzitou spřízněni (Open Party Společenství škol), ve Žlutých lázních v pondělí 31. srpna odpoledne, viz:

http://www.vsfs.cz/?id=1013&z=590

Již loni se sešlo několik tisíc účastníků (přitom nám počasí, mírně řečeno, nepřálo). Letos očekávám ještě víc. Sejdou se staří známí, ti, co spolu studovali. Doufám, že potkám některé z těch, kteří stáli u zrodu VŠFS jako její první studenti (pamatuji si je skoro všechny). Připraven je bohatý program a měla by být hodně legrace. Hlavní smysl této akce je však v něčem jiném. Nejen ve vytvoření dobré nálady, příjemně prožitém odpoledni a propagaci univerzity, resp. celého společenství škol. Hlavní smysl spočívá v tom, co velmi úzce souvisí se základní proměnou ekonomiky, kterou pochází naší civilizace. Když to řeknu takto, zní to příliš nadneseně. Pokusím se proto vysvětlit o co jde. Nejdříve v obecné rovině (s trochou fantazie) a poté v konkrétní rovině (s uvedením příkladů toho, co kde se dá zlepšit).

Řečeno suše vědeckou terminologií – změny, kterými bude procházet ekonomický systém všech zemí, které si chtějí otevřít cestu k perspektivnímu vývoji, jsou srovnatelné s průmyslovou revolucí.

Pokud nejsou realizovány včas, sektáváme se s bolestivými následky setrvačného vývoje, který narazil na své meze. V nejrůznějších podobách. Jednou ze změn, o které jde, je změna poslání (funkce) univerzit. Nejde jen o to, aby jejich výsledným produktem byl kvalitní (a z ekonomického hlediska produktivní) lidský kapitál (dobře připravený absolvent, jehož profil odpovídá požadavkům profesních trhů). To nestačí. Univerzita by měla produkovat kvalitní (a z ekonomického hlediska produktivní) sociální kapitáltrvale inovovanou a rozšířující se absolventskou síť těch, kteří jsou schopni týmově pracovat a využívat nejnovější poznatky, které jim univerzita jako konkurenční výhodu v rámci realizace svého vědeckovýzkumného programu poskytuje nikoli jen během studia, ale i po jeho ukončení.

Nejde jen o kvalitu absolventů, ale o celou absolventskou síť. Absolventskou síť trvale propojenou s "mateřskou vysokou školou". Přitom takovou vysokou školou, která je v rámci svého dlouhodobého zaměření schopna produkovat nové, původní a využitelné poznatky. Poznatky, které absolventům a instiucím, v nichž jsou tito absolventi zaměstnáni, poskytují konkurenční výhodu.

Na uvedenou problematiku se můžeme podívat ještě z jiného hlediska. Vícekrát jsem uvedl, že postreformní ekonomika (ta, která bude výsledkem těch reforem, o které jde, té změny, která je svým rozsahem a výrazností srovnatelná s průmyslovou revolucí) bude založena na produktivních službách umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Služby umožňující nabývání liského kapitálu si umíme představit – je to především vzdělání, ale též výchova v rodině, rekvalifikace apod. Služby umoňující uchování lidského kapitálu rovněž – zdravotní péče, lázeňství apod. Obtížnější je vytvořit si představu o tom, jaké služby my mohly přispět k lepšímu uplatnění lidského kapitálu. Je tomu tak mj. proto, že ekonomika založená na dominantní roli produktivních služeb se tepve rodí. Stále větší a postupně zcela zásadní roli ve zvýšení uplatnitelnosti absolventů vysokých škol budou hrát právě absolventské sítě a s těmito sítěmi spojené služby (upgrade poznatků, zprostředkování kontaktů týkajících se konkrétních projektů, frikčních aktivit souvisejících s tvorbou výkonných týmů, řešení problému prvního profesního uplatnění apod.).

Z loňské roku: Do programu se spolu s Karlem Vágnerem zapojila i rektorka VŠFA Bohunka Šenkýřová. Letos prý se připravuje ještě větší překvapení.

(Pokračování konkrétními možnostmi zvýšení efektivnosti univerzitního školství)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář