Petice? Reakce na frustraci ztráty angažovanosti

23. srpen 2015 | 10.44 |

Podtitul: Petice = skupinově konfromní způsob reakce na frustraci plynoucí ze ztráty angažovanosti společenských věd

K poměrně nevinnému a krátkému článku psanému v rámci seriálu "Před 00", tj. před půlnocí "Omluví se signatáři (po Stropnický v UK)?", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2643-pred-00-omluvi-se-signatari-po-stropnicky-v-uk.html

se rozpoutala zajímavá diskuse, kterou přináším v příloze v plném znění. Pokud lze hovořit o dvou stranách pohledu na petici, tak nepochybně každé ze stran prospěje, pokud si výměnu názorů přečte. Je přínosná.

Pokud jde o to, co považuji za hlavní selhání té části akademiků, kteří to mysleli upřímně a kteří pracují v oboru společenských věd, tak je následující (zvýrazňuji větším písmem a ještě dám ro rámečku):

skupinově konfromní způsob reakce na frustraci plynoucí ze ztráty angažovanosti společenských věd

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight:bold">Ti, kteří pracují v oblasti společenských věd, jsou frustrování tím, že nejsou schopni nic ovlivnit. Že, pokud i navrhnout něco, co je podle nich přínosné a významné, nikdo z těch, kteří by to měli v praxi prosadit, o to nemá zájem. Teoreticky řeší problémy společnosti, z hlediska možnosti ovlivnit praxi se však cítí naprosto bezmocni.

Problém vznikl tím, že ti, co tvoří většinový proud v oblasti společenských věd, nezaměřili s vědeckou poctivostí své kritické myšlení, své schopnosti, svou angažovanost, řemeslo, které si v té či oné míře osvojili, na na otázky:

- Proč dnes výsledky společenských věd nikdo nebere vážně?

- Pro jsou společenským vědám vnucovány rituály a pravidla hodnocení výstupů, které vedou k tomu, že výsledky této vědy ani nemohou sehrát významnější roli při řešení společenských problémů?

- Jakým způsobem teoreticky uchopit problém vztahu mezi vědou a praxí, tak aby výsledky vědy mohly být uplatněny?

- Jak spolupracovat, rozvíjet týmovost a interdisciplinární přístup tak, aby se zvýšila vypovídací schopnost vědy i její váha z hlediska uplatnitelnosti jejích výsledků?

A místo toho, v podmínkách, kdy jsou frustrování tím, jak se ze společenských věd vytrácí nejen jejich angažovanost, ale dokonce i schopnost se angažovat při současném dodržení principi "ševče, drž se kopyta", tj. angažova se s využitím vědeckých metod, vědeckých postupů, dosažených vědeckých výsledků práce, využitím existujících forem vědecké spolupráce a týmové práce, tuto frustraci řešili tím, že se nechali chytit do pasti skupinové konformity: "Teď je nás hodně, teď jsme dostali slovo, teď něco ovlivníme, hurá!"

Vystřízlivění přichází rychle. Důležité je, aby přišlo i probuzení. Aby ti, kteří se angažovali skutečně upřímně, vytrvali ve svém pokusu o angažovat a začali konečně a s využitím vědy (toho, po čem volají) promýšlet problémy současné doby. Promýšlet, o co jde, proč jsme spadli do současného historického excesu, jaké problémy řeší naše doba, apod.

Z tohoto hlediska má petice "akademiků" ještě jeden velký nedostatek, který zatím trochu uniká pozornosti. Na jedné straně s velkým sebevědomím hovoří o roli "akademiků" ve společnosti. Na druhé straně však v ní nejsou, a to ani implicitně, obsaženy dosavadní výsledky vědeckého poznání společnosti. A to ani v těch pasážích, kde by to bylo zapotřebí. Viz třeba poslední věta petice. (Ale to není jediná.)

A ještě něco. Myslím, že těm, kteří to myslí upřímně (a jsem přesvědčen, že mezi signatáři petice je jich většina), prospěje, pokud si přečtou monografii, kterou s dodržením výše uvedených požadavků vytvořil loni náš tým (nyní připravujeme navazující ročenku):

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

To není o "přihřívání si polívčičky", to je o tom, že je nejvyšší čas začít nějak takto pracovat. Je to dřina a dlouho nelze očekávat žádnou slávu. Ale plytké a zneužitelné petice, kterými se vědec frustrovaný ztrátou angažovanosti společenských věd schovává do pytle skupinové konformity a které mu chvilkově propůjčují pocit, že o něčem rozhoduje, opravdu nepomohou.

Uvítám (a myslím, že nyní mluvím za celý náš tým) tvrdou a vědecky poctivou kritiku toho, co se nám doposud podařilo vytvořit. Ale také případný zájem o spolupráci. Tu lze realizovat např. v rámci této konference:

http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

A teď už slíbená příloha.

Příloha: Diskuse k petici "akademiků"

jakub galgonek: Která část výzvy vystavila naši zemi velkému riziku?

tk: Ač nejsem autorem článku, zkusím vybrat pár důvodů, proč je tato výzva tak nebezpečná. Když odhlédnu od toho, že xenofobní chování (v pravém významu tohoto slova) JE evolučně stabilní strategií, tak
1) Relativizace problému a nálepkování těch, kteří smýšlí jinak.
2) Silný apel na media, aby zesílila (auto)cenzuru.
3) Vytváření elitářského konsensu, který je odtržený od reality a normálního pohledu.
4) U většiny signatářů mám silnou pochybnost o hlubší znalosti problematiky (ať mají titulů, kolik chtějí).
A na závěr jeden odkaz ("Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy")

http://www.swedensmostwanted.se/

jakub galgonek: Myslím, že se v té výzvě snažíte vidět věci, které v ní nejsou.

Co se týče toho odkazu, co je to za seznam?

tk: Nemyslím si, že bych tam viděl něco, co tam není. Jedna z hlavních "hvězd" výzvy - prof. Hořejší - to řekl jasně "Jak může ČT dávat prostor Konvičkovi, atd ...?".

Spíše vy se snažíte obhájit neobhajitelné a postavit se na "správnou stranu".

Přiložený seznam (http://www.swedensmostwanted.se/ ) je seznam nejhledanějších Švédů a "osob s vazbou na Švédsko" za závažnou trestnou činnost. Pro Vaši informaci - Švédsko je evropská země, i když to podle toho seznamu tak nevypadá. Ale aspoň nejsou Švédové xenofobní ...

jakub galgonek: Hořejší ale není organizátorem té výzvy. Takže se snažíte vzbudit dojem, že v té výzvě něco je, podle komentářů člověka, který ji jen podepsal. Zkuste se soustředit na výzvu samotnou. Pokud je v té výzvě nějaká pasáž špatně, tak ji ocitujte a napište, co je na ní špatně. Na tom seznamu je 80 jmen. Když jsem se na ně letmo díval, viděl jsem tam nějaké vraždy, ekonomickou kriminalitu nebo pokus o vraždu. Na celé Švédsko mi 80 jmen za dva roky přijde jako docela málo. Proto by mne zajímalo, podle čeho bylo vybráno právě těch 80 jmen. Švédsky neumím, ale hned nahoře je slovo "internationellt" a dole vidím "Interpol". Nabízí se tedy otázka, zda to třeba není seznam mezinárodně hledaných lidí, u kterých se předpokládá, že mohli opustit Švédsko. Pak by ale takový seznam kriminalitu uprchlíků mohl dost nadhodnocovat, neboť předpokládám, že jejich schopnost "prchat" je obecně větší než u rodilých Švédů. I když Vám nevyvracím, že kriminalita uprchlíků je či může být velká, nejsem si jist, nakolik její pravou výši ten odkaz dokládá.

Rozhovor s jedním z organizátorů najdete třeba zde: http://tv.blesk.cz/video/2410508/vyzva-vedcu-proti-nenavisti-k-uprchlikum-ovcacek-nas-nepochopil.html

tk: V prvním příspěvku jsem uvedl čtyři argumenty, proč je v mých očích Výzva nebezpečná. To, že prof. Hořejší je významným signatářem nepopřete a proto jsem ho citoval. Nicméně tato diskuze je opravdu zbytečná - vy v petici vidíte podle mého názoru to, co tam není, a nevidíte to, co tam je a vice versa. Pro mě je tato výzva na úrovni "Dopisu 99 pragováků", který by dnes vypadal asi takto (stačí vyměnit SSSR za uprchlíka):
"Nechceme, aby se u nás vrátily doby, kdy byla porušována zákonnost atd., jsme všichni pro demokratickou pluralitní společnost založenou na stranickém systému. Jsme ale kategoricky proti tomu, aby se v rozhlase, tisku a televizi vytvářela žlučovitá atmosféra proti uprchlíkům a imigrantům. Věřte nám, že to nejsme my, kteří rozpoutali kampaň proti přijímání uprchlíků, pro urychlený přesun našich vojsk na hranice naší země. Věřte, že nám je hanba a stydíme se do hloubi našich duší za ty lidi, kteří licoměrně jedním koutkem úst se vydávají za lidské bytosti a druhým koutkem štvou proti imigrantům a volají po okamžitém uzavření hranic."
PS: Neměla by se ta "Výzva" přeložit do maďarštiny, makedonštiny, bulharštiny...?

jakub galgonek: Váš první příspěvek vlastně nebyl odpovědí na mou otázku. Já jsem se ptal, která část výzvy vystavila naši zemi velkému riziku. Na to jsem ale odpověď nedostal. Například by mne zajímalo, z které části plyne nějaké volání po (auto)cenzuře?
Hořejší je významným signatářem, ale nemůžete přece uplatňovat logiku: Hořejší podepsal, já nesouhlasím s jeho názory, tedy nutně nemohu souhlasit s výzvou. To je přece nesmysl. Výzva nepropaguje nějaký konkrétní postoj k uprchlíkům, nelze ji tedy hodnotit podle postoje toho či onoho signatáře. Nemůžete tvrdit, že v té výzvě je to o to, protože ji podepsal tamten a ten si určitě myslí tohle. Pokud nesouhlasíte s výzvou, uveďte prosím konkrétní části, se kterými nesouhlasíte.

tk: Myslím, že argumentů pro nebezpečnost petice jsem v prvním příspěvku napsal dost. Víte, kdybychom diskutovali o tom, jestli xenofobie je opravdu špatná, jestli se dá a má řešit racionální diskriminace, potom by výzva vědců měla svůj význam. To jsou podle mě zcela legitimní otázky, které právě tento typ vědců tabuizuje. Já vás docela chápu, hájíte neobhajitelné (zvláště ve světle posledních pár dnů - vojska na hranici v Makedonii, Bulharsku, Maďarsku, varování ministerstva zahraničí, útok ve vlaku ...), tak nezbývá než se uchýlit k relativizaci. Ať napíšu cokoliv, stejně budete mít výhrady, a proto tato diskuze nemá smysl - je o dojmech a ne o faktech. Každý si necháme svůj názor. Na rozloučenou vám posílám druhý odstavec výzvy se svým komentářem, na rozepisování poznámek k celému textu nemám čas. Komentáře jsou v závorce, lepší odlišení mi tato stránka neumožní (moje poznámka, k lepšímu rozlišení jem obarvil původní text petice modře, reakce tk zeleně):
Jsme vědci, vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností a hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací.
(Odmyslím-li si samochválu, tak u velké části signatářů pochybuji o schopnosti odlišení hypotéz a faktů na základě jejich vědecké práce, což v dalších řádcích potvrzují.)
Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extrémistických skupin,...

(Klasické nálepkování bez konkrétních údajů. To je to kritické myšlení a odlišení faktů od hypotéz? Spíš vydávání osobních pocitů za fakt. U nás opravdu nehoří ubytovny, nejsou tu hony na migranty, jen si lidé dovolí vyjádřit názor jiný, než mají vědci.)
...které nemají dostatečnou protiváhu.)
(Opět snadno vyvratitelná hypotéza vydávaná za fakt. Petice se 180.000 podpisy má v mediích mnohem menší prezentaci, než několik tisíc internetových podpisů, demonstrace 20 příznivců imigrace je na prvních stranách a v hlavním zpravodajství, zamlčování negativ spojených s imigrací – viz opravdu vědecké studie Harvard, Nottingham atd).
Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí

(další nálepka, která sama dělá to, co kritizuje – vyvolává strach),
které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí.
(Aha, tak máme imigrantskou krizi, ale největší nebezpečí jsou ti, kteří nejásají. Asi už nemají doma schovaná mávátka z prvomájových průvodů.)
Toto téma musí být předmětem diskuze
(Typ diskuze, vyhovující těmto vědcům předvedla ČT hned první den po zveřejnění, kdy si pozvala dva ze signatářů a ... na oponenty se zapomnělo. To se nám diskutuje, že),
avšak musí být vedena s chladnou hlavou na základě faktů
(pusťte si záznam a hledejte fakta, opět jen dojmy a subjektivní postoje).

jakub galgonek: Myslím, že Vaše komentáře opravdu jen dokazují, že jste výzvu chybně interpretoval. A řečmi o obhajování neobhajitelného to nezachráníte, je to jen takový podpásový argument (proloženě a současně zeleně citace z tk – poznámka RV):
"zvláště ve světle posledních pár dnů - vojska na hranici v Makedonii, Bulharsku, Maďarsku, varování ministerstva zahraničí, útok ve vlaku ..."
Výzva nabádá k používání rozumu. Nevím, proč bychom měli ve světle těchto událostí přestat užívat zdravý rozum. Spíše mi to naopak přijde jako důvod ho použít.
"Odmyslím-li si samochválu, tak u velké části signatářů pochybuji o schopnosti odlišení hypotéz a faktů na základě jejich vědecké práce, což v dalších řádcích potvrzují"
Všiml jste si, že tam je "by mělo být"?
"Klasické nálepkování bez konkrétních údajů."
Nálepkování koho? Není to spíše něco o potrefené huse? Nedošlo Vám, že ta výzva není namířena proti kritikům imigrace, kteří tak činí racionálně na základě faktů a navrhují racionální řešení? Tedy že je hlavně namířena proti těm, co například mluví o zabíjení lidí fenolem jakožto nástroji práva?
"Opět snadno vyvratitelná hypotéza vydávaná za fakt."
Zde chybí, na co vlastně reagujete.
"Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí (další nálepka, která sama dělá to, co kritizuje – vyvolává strach)"
Omyl, nedělá to samé, radikalizace skrze strach a upozorňování na nebezpečí jsou přece dvě různé věci. I když upozorňování na nebezpečí může vyvolávat strach, není to radikalizace skrze strach. Mimochodem, pokud někdo upozorňuje, že uprchlíci jsou velký problém, také přece ještě hned nejde o radikalizaci skrze strach.
"Aha, tak máme imigrantskou krizi, ale největší nebezpečí jsou ti, kteří nejásají. Asi už nemají doma schovaná mávátka z prvomájových průvodů)."
Opět poznámka plynoucí z nepochopení, proti komu je výzva namířena. Není přece nemířena proti všem, kdo jsou proti imigraci.
"Typ diskuze, vyhovující těmto vědcům předvedla ČT hned první den po zveřejnění, kdy si pozvala dva ze signatářů a ... na oponenty se zapomnělo. To se nám diskutuje, že"
Že si nepozvali oponenty výzvy? A kdo by to měl být? "Signatáři vyzývají k používání rozumu a jako oponenta vám představujeme Radima Valenčíka, který je ostře proti." Nějak takhle byste si to představoval?
"pusťte si záznam a hledejte fakta, opět jen dojmy a subjektivní postoje"
To myslíte ten záznam, na který jsem Vám tu dával odkaz? Podle jakých faktů by měl být, dle Vás, odhájen "dojem", že je třeba používat rozum?
Hádám, že u mnohých může za hlavní problém s výzvou tato chybná úvaha: Výzva nekritizuje imigraci, tedy ji nutně musí podporovat. To je ale logická chyba.

tk: Znovu opakuji - tato diskuze nemá smysl. Vy prostě nechcete (nebo nemůžete) pochopit mé argumenty. V desítce svých příspěvků jste ani jednou nezareagoval na to nejdůležitější (je xenofobie tak škodlivá, nebo umožnila lidstvu přežít do dnešní doby?), jen dokola opakujete své dojmy a pocity. S tak argumentačně slabým oponentem prostě nemá cenu ztrácet čas.
Na úplný závěr si dovolím poznamenat, že nepodezřívám autory "Výzvy" ze špatných úmyslů a jsem přesvědčen, že to myslí upřímně. Ovšem historie nás učí, kolik dobrých myšlenek (pod které by se jistě každý rád podepsal) skončilo peklem na zemi. Hitler také nazýval ty, kteří v Československu před ním ve třicátých letech varovali, "šovinisty" a rozsévači strachu. Tak si něco podobného budeme muset zopakovat. I díky akademikům ...
Přeji klidný víkend

jakub galgonek: Gratuluji, právě jste potvrdil platnost Godwinova zákona. A ani Vám to moc dlouho netrvalo. Co se týče té xenofobie, tak argumentovat tím, že nám do dnešní doby umožnila přežít, je hloupé. Spoustu druhů vyhynulo díky vlastnostem, které jim předtím umožnily přežít. Pokud se totiž ukazuje, že je něco opravdu důležité pro přežití, pak je to schopnost *přizpůsobit se*. Trvat na něčem jen z toho důvodu, že to doteď bylo dobré, je opak přizpůsobení se. Xenofobie je chápána jako iracionální strach. Pokud zpětně logicky odvodíme, že strach byl na místě, pak xenofobie byla jistě prospěšná. Pokud zpětně logicky odvodíme, že strach nebyl na místě, pak jistě asi prospěšná nebyla. Tedy je xenofobie prospěšná či škodlivá? Xenofobie je jako neřízená střela, její prospěšnost či škodlivost závisí na tom, co zasáhne. Pořád je snad ale lepší řídit se více rozumem než strachem, ne?
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2643-komentare.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Petice? Reakce na frustraci ztráty angažovanosti jakub galgonek 24. 08. 2015 - 07:43