REFORMY (205) K akci "akademiků" I.

22. srpen 2015 | 06.07 |

O reálných podmínkách v odborné sféře pro přípravu a prokomunikování skutečných reforem (tedy ne těch, kterými je pod záminkou "nutných úspor" tunelována společnost shora) vypovídá probíhající akce spojená s peticí "akademiků".

Tomu, kdo průběžně, trpělivě, s využitím teorie i kritického myšlení sleduje současný vývoj, mohlo být od počátku zřejmé, že:

1. Část akademické obce byla do této akce vtažena s jediným cílem – obrátit ji proti Zemanovi.

2. Vůbec není důležité, kdo stál u zrodu petice (nepochybně v té chvíli dobře míněné), ale kdo otevřel prosto je její zneužití formou organizační podpory a intenzivní medializací. Naprosto stejným způsobem, jako tomu bylo v jiných protizemanovských taženích.

0pt;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">3. Hlavním důvodem petice je zbavit vrcholovou reprezentaci naší země schopnosti uvědomovat si a hájit zájmy země v dramatických turbulencích, kterými procházíme a které nás (ještě větší) čekají. (Tj. vtáhnout naši zemi prostřednictvím servilní politické reprezentace do špinavých globálních her, které rozehrály určité skupiny ovládající administrativu zemí EU a USA.)

A byla jasná ještě jedna věc, kterou záměrně uvádím odděleně. Totiž to, že přestává fungovat řízení osob prostřednictvím in-side informací a že celá akce skončí fraškou.

Jak to, že se určitá část akademické aféry zachovala, tak jak se zachovala? Zde je potřeba uvědomit si širší kontext. Zcela nezávisle, a aniž bych ještě tušil, že se objeví nějaká petice, jsem 16. srpna 2015 napsal článek o "Paradoxu "ztracené angažovanosti" ve společenských vědách", viz: http://radimvalencik.pise.cz/2626-reformy-199-teorie-verejneho-sektoru-i.html

Tj. o tom, že čím více narůstají reálné problémy, tím více se podstatná či převažující část akademické obce před požadavkem na jejich teoretické uchopení skrývá. Tento jev lze doložit a také ho ve zmíněném článku dokládám.

A najednou "angažovaná" petice. Typický projev nesaturované potřeby angažovanosti části poctivých akademických pracovníků. Ti tvoří největší část signatářů a svým způsobem je chápu. Čím více ovšem někdo mlčí, neangažuje se, tím více ztrácí schopnost rozeznat, co je skutečná angažovanost a co jen hra na angažovanost, do které je člověk (v tomto případě akademik) vtažen s úplně jinými cíli, než si on sám představuje. Pro tyto lidi mám pochopení a svým způsobem je lituji.

Horší část signatářů představují ti, co jsoupro svou kariéru (vyplývající z pocitu ukřivděnosti, nedocenění, závisti), ti, jejichž hlavní mindrák je v tom, že nerozumí kumštu (tedy tomu, co je věda a jak se dělá věda), schopni vytušit a rozpoznat špinavou hru a sloužit jí. Instinktivně. Aniž by si to třeba uvědomovali. Oni se prostě takto naučili sloužit a přinášelo jim to vždy úspěch. A také dostávají prostor, aby mohli poučovat druhé, sdělovat svá moudra, aby patřili k těm "vyvoleným". Tyto lidi asi nikdy nebudu mít rád.

A pak jsou tu ti, kteříjsou napojeni na zdroj in-side informací poskytovaných těmi, co rozehrávají globální špinavé hry, kteří jsou tímto poskytováním in-side informací řízeni a prostřednictvím kterých se ovlivňuje a organizuje situace v akademické sféře (včetně např. dlouhodobého paralyzování výzkumů, které by byly angažované ve směru orientace na řešení současných problémů). Svým způsobem jsou to agenti těch sil, které rozehrávají špinavé globální hry s cílem překrýt jedno svinstvo ještě větším svinstvem. Většina z nich si ovšem to, že jsou agenty, neuvědomuje. K těmto lidem mám neutrální postoj.

Pochopitelně, že mezi uvedenými typy "akademiků" existují přechodné stavy, resp. že v každém z nás akademiků je kousek nebo větší kus jednoho, druhého či třetího. Jde také o to, jak se s tím každý z nás dokáže vyrovnat.

A nyní to, co jsem zmínil odděleně jako čtvrtý bod. Co mohlo být každému jasné. Současný typ řízení lidí in-side informacemi obecně a v akademické sféře zvlášť selhává. To proč i jak tento proces probíhá a jak se projevuje, jsem podrobně popsal před měsícem v článku "Řízení osob pomocí in-side informací", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2565-rizeni-osob-pomoci-in-side-informaci.html

Proto petiční akce rychle vyšumí do ztracena a ti z akademiků-signatářů, kteří si uchovali určitou sebereflexi, se z ní poučí a příště budou možná prozíravější. Jde totiž o skutečnou angažovanost. A ta se neobejde bez komplexní reflexe současnosti a přípravy skutečných reforem.

Příloha: První část článku "Uprchlíci probudili akademiky?" ze 17.3.2015, ve kterém je stručný rozbor petice "akademiků"

Chcete si článek přečíst?

Vypněte prosím blokování reklamy (reklamu už neblokuji), děkujeme.

Jak vypnout blokování reklamy?

Video návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=GJScSjPyMb4

Pozorně jsem přečetl petici našich akademiků k uprchlíkům. Obecně dobré, konkrétně mám rozpaky. Dovolím si je se vší upřímností vyjádřit formou stručných poznámek k modrému (akademickému) textu:

"Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací."

K tomu: Skvělé. Dlouho jsem čekal, než se tento profesní typ ke své zodpovědnosti přihlásí. Konečně. Doufám, že od nynějška to bude ke všem kriticky významným otázkám současnosti. Že "vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů" (stručně budu používat pojem "akademici") nebudou "za bukem" a budou používat kritické myšlení.

"Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů."

K tomu: Rovněž skvělé. Především je třeba odpovědět na otázku, proč mají normální či obyčejní lidé (jak se to říká) strach? Mají ten strach zbytečně, nebo to má i nějaké jiné příčiny? Co na to akademici, lidé kritického myšlení?

"Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou."

K tomu: Fajn. Celkem souhlas. Chtělo by to ovšem aspoň něco stručně o tom, jaká "skutečná rizika plynoucí z imigrace" hrozí. Proč o tom nikde není ani slovo? To má normální či obyčejné lidí (neakademiky) uklidnit?... A jinak – no přece známe naše "politiky a média". To je poprvé, co selhávají?

"My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum."

K tomu: Tyto pasáže by vyznívaly mnohem přesvědčivěji, pokud by se hovořilo i o "skutečných rizicích plynoucích z imigrace". Proč o tom není ani slovo. Tady bych položil dvě otázky:

- Je v rozporu s duchem petice, pokud budu srovnávat ty, kteří utíkají před Islámským státem, ale jaksi nejeví zájem o boj s ním, s našimi "utečenci" do Francie, Británie i Sovětského svazu, kteří chtěli bojovat a také bojovali proti fašismu?

- Jak se chovat k těm uprchlíkům, kteří doložitelně odmítají náboženskou toleranci, případně dokonce i naše zákony? Proč nejsou formulována alespoň v obecné rovině kritéria, na základě kterých by ve vztahu k uprchlíkům stát využíval ty nástroje moci, které má k dispozici?

(Pokračování reflexe kauzy petice "akademiků")

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář