REFORMY (196) Mikulášská konference v Budějovicích

13. srpen 2015 | 07.00 |

Ve čtvrtek dne 3. prosince 2015 proběhne v Českých Budějovicích konferenceDemokracie versus Totalita peněz v 21. století, kterou pořádá Hnutí za Přímou Demokracii, z.s. spolu sVysokou školou evropských a regionálních studií, o.p.s., se sídlem v Českých Budějovicích.

Referáty budou průběžně uveřejňovány na webových adresách

www.hzpd.cz

www.vsers.cz

Akci považuji za významnou a přeji jí hodně zdaru, protože nabízí příležitost ke zvýšení angažovanosti společenských věd u nás.

Připravuji na konferenci příspěvek, v dnešním pokračování seriálu o reformách uveřejňuji pracovní podobu některých vybraných pasáží tohoto příspěvku:

Anatomie součaného historického excesu a hledání cesty z krize

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">(o koncepci a komunikaci)

Radim Valenčík

Motto: "Hotový recept dnes nemá nikdo, a co je horší, nikdo ho ani příliš vážně nehledá; spíš všichni pasivně čekáme, co nám bůh (nebo matka příroda, chcete-li) nadělí."

(L. Pán, L. Štítkovec: Několik slov úvodem)

**

Téměř každý den přináší důkazy o tom, že žijeme v době historického excesu, narůstajících, zintenzivňujících se a zauzlujících se problémů, kdy se nad celým světem stále více vznáší otázka přežití. Otázku, jak k současné situaci došlo a jak se z ní dostat, obsahuje i apel, který jsem zvolil jako motto příspěvku. Přitom je důležité nikoli jen hledat a nacházet cestu či způsob řešení současných problémů, ale společně s tímto hledáním a postupným nacházením také prokomunikovat výsledky dosažené v uvedeném směru. Řešení totiž nelze čekat "shora", od "těch nahoře", od nějakého "osvíceného panovníka", který se objeví, "až národ zakusí velká hoře" (jak si to představoval kdysi již Helvétius). Změna k lepšímu a náprava současných problémů (současné degenerace) může nastat jen tehdy, když bude výsledkem kvalifikovaného a masového odporu. To je také důvod, proč je dnešní konference, jako jedna z prvních vlaštovek, významnou příležitostí, jak se na dobu složitých zkoušek, která prověří naše racionální i morální kvality, připravit.

Tak jako se spojují praménky potůčků a říček v mohutnou řeku, tak jako se houfují vlaštovky, aby společným úsilím dosáhly cíle, tak je třeba trpělivě, krok za krokem, s citem pro pochopní názorů druhého dávat dohromady společně sdílenou vizi a koncepci, která umožní společný postup při nápravě současného stavu, resp. vyvedení globální společnosti z bahna zaslepené cesty. Musíme se přitom umět jednak poslouchat a převzít každý posun poznávání toho, o co dnes jde, ale také nepřehlížet odlišnosti v názorech, zejména pokud jde o podstatné momenty, aby celá společně budovaná stavba racionální reflexe současné reality stála na pevných nohou.

Obdobnou aktivitou, jakou je tato konference, je i seriál čtyř na sebe navazujících konferencí (v létech 2014-2017), jejichž cílem je připravit a prokomunikovat komplexní program reforem v oblasti odvětví umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, přičemž součástí tohoto je i reflexe společenského (lokálního i globálního kontextu) z hlediska realizace uvedených reforem. Konference navazují na tradici započatou v roce 1998. Jsou na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání. Letos 28.11.2015 proběhne 18. ročník. Pořádá jej Vysoká škola finanční a správní v Praze, viz stránky konference: http://www.vsfs.cz/lidskykapital/

Jedním z cílů, které si seriál klade, je postupem prací a prezentací jejich výsledků pozitivně ovlivnit kvalitu programů politických stran ve volbách, které se se vší pravděpodobností budou konat na podzim roku 2017. (Podle našeho odhadu právě v tu dobu mohou nazrát podmínky pro odstartování pozitivních změn v zemi, jako je naše, a to s přihlédnutím ke konkrétnímu globálnímu kontextu - příležitostem, rizikům i bariérám.)
Podrobněji viz:
http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Na základě výsledků loňské konference byla zpracována i monografie (první ročenka), která se pokouší o komplexní přístup k řešení současných problémů (Valenčík, 2014). Plný text je dostupný přes výše uvedený odkaz. Jedním ze zdrojů pohledu na vývoj společnosti, který nabízí, byla práce R. Richty a kolektivu (1966), jejíž padesáté výročí si budeme připomínat, a práce R. Reicha (1995).

Zkušenost řeckého hnutí SYRIZA ukázala a ukazuje, že bez dostatečného odborného, komplexního, poctivého a široce sdíleného pochopení toho, o co dnes jde, nemůže být pokus o nápravu úspěšný.

**

Pro současné společenské vědy je příznačný Paradox vypařené angažovanosti. Čím více si současná doba vyžaduje kvalifikovaný, dobrou teorií podložený, komplexně pojatý, z historického nadhledu vycházející pohled, tím méně prací tohoto typu se objevuje. A nejen to. Rituály současného hodnocení výsledků věděcké práce prakticky neumožňují výstupům, které by se o teoreticky fundovaný, komplexní a interdisciplinární pohled na současné problémy pokusily, aby pronikly do "bodované oblasti". A tak se angažovanost jako atribut a práce, které by bylo možné označit za angažované, právě v době, kdy je angažovanost společenských věd nejvíce potřeba, doslova vypařily. Tím větší ocenění zaslouží prostor, který pro prezentaci angažovaných prací vytváří konference Demokracie versus Totalita peněz v 21. století.

V příspěvku jsem uvedl, co vše by mělo být součástí komplexního přístupu, o který se mohou – jako o teoretický základ – opřít aktivity zaměřené na nápravu současného historického excesu. Součaně jsem prezentoval teze, které jsou výsledkem práce našeho týmu. Ve vztahu k realitě je každé poznání jen přibližné a dílčí. Projevuje se to zejména tehdy, kdy se snažíme odhalit to nejdůležitější z hlediska reálných společenských souvislostí. Proto lze předložené výsledky chápat i jako sousto předchozené kritikům. Fungující organismus poctivé vědy takovou stravu vítá, dovede z ní vytěžit přínosné a vyvrhnout nestravitelné. Komunikace mezi těmi, kteří rozumí "kumštu" (poctivému, kritickému a teorií kultivovanému myšlení) je tím, o co v této fázi poznání současné reality a hledání cesty ze současných problémů je tím nejdůležitějším.

**

Poznámka: Případným zájemcům rád zprostředkuji kontakt na organizátory konference.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář