Zkušenost hnutí SYRIZA a význam teorie

19. červenec 2015 | 09.14 |

Znovu a znovu stojí zato zdůrazňovat, dvě věci: 

1. Problémy současného světa se samy od sebe nevyřeší. Nepřijde žádný "osvícený panovník" či jiná charismatická bytost, která je vyřeší za nás. Budeme je muset vyřešit sami. Vědomou a aktivní účastí na společenském dění, která může být za určitých podmínek efektivní. A ke které budeme svým způsobem "dotlačeni", protože společnost (nyní uvažuji EU) je podstatně méně zdravá, než si připouštíme.

2. Bez kvalifikovaného pochopení toho o co jde (ve kterém má teoretie a její masové rozšíření nezastupitelnou roli), to nejde a nepůjde. Právě z tohoto hlediska je zkušenost z toho, jak si vede řecké hnutí SYRIZA, mimořádně cenná. U nás může mít sice odpor proti degenerujícímu základu ekonomiky i politiky odlišnou formu, ale bude mít i řadu shodných prvků.

0pt;mso-fareast-language:X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">V rámci vyjasňování toho, o co jde, se budeme muset naučit kvalifikovaně vést spory o těch otázkách, které jsou zásadní povahy. Uvedu to na konkrétním příkladu sporu, který jsem měl s místopředsedou KSČM J. Dolejšem. Jako příklad jej vybírám jednak proto, že se jedná o jednoho z nejinteligentnějších lidí v politice, jednak proto, že se týká toho, co je momentálně naprosto klíčové.

J. Dolejš v jedné diskusi na FB uvedl: "Iracionální bylo už to, že Řekové nezodpovědně přijali takové dluhy, a mysleli si, že to letadlo ještě vydrží - to že ekonomika Řecka spadla o třetinu a nevydělá ani na jistinu, natož na investice do modernizace, je pak už statistika. Na tu se netřeba zlobit."

Podobné názory typu "Řekové připustili" apod. se vyskytují často a jsou brány skoro jako samozřejmost. Přitom se jedná o zásadní omyl.

Položme si otázku obráceně. Co mohli "normální Řekové" ovlivnit a jak? Tvrdím, že za současných podmínek, kdy je institucionální systém EU i jeho jednotlivých zemí ovládnán vzájemně propojeným strukturami vyrostlými jednak z investování do společenské pozice a jednak založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, nemohli normální Řekové udělat nic. (Tedy "normální Řekové", tj. ti, kteří v těchto stukturách nejsou začleněni.)

V takovýchto podmínkách prostě demokracie selhává. Ony totiž selhávají i standardní mechanismy nápravy. Do politiky jsou postupně připouštěni již jen ti, co jsou vydíratelní a na které se něco ví. Více či méně brutálně jsou likvidováni ti, kteří nechtěji hrát hru na to, že "normální je to, co není normální". Selhávají právě ty instituce, které by měly bránit porušování obecně přijatých zásad (orgány činné v trestním řízení, moc soudní...). A tak tu máme (třeba u nás) světici Nagyovou a zločince Ratha. (Mj. dvojí metr je jeden z nástrojů tohoto typu moci).

Historie ukazuje, že čas od času k takovéto destrukci institucionálního systému dochází. Politická reprezentace (která je v souladu s mechanismy vzájemného krytí, vydírání a dosazování) generována podléhá skupinové konformitě založené na tom, že "toto vše je přece normální a vždycky to tak bylo". Dochází ke snížení efektivnosti ekonomického systému. Problémy jsou překrývány vyvoláváním nejrůznějších konfliktů, což vede k ještě větší ztrátě ekonomické efektivnosti a zvýšení dynamiku procesu "bohatnutí bohatých, chudnutí chudých". Jsme v tomto období. Nejen naše malé Česko. Momentálně celá EU v jejích geopolitických vazbách (což problém ještě prohlubuje).

Proto oproti tomu, co říkal J. Dolejš, tvrdím (pokud jde o řecký dluh) následující:

1. Neexistoval žádný reálný vztah "věřitel-dlužník" ve smyslu "nerozvážně si půjčující řecká reprezentace" a "nerozvážně půjčující euroreprezentace". Šlo o jeden a tentýž subjekt, který lze označit za "současnou euroreprezentaci". Subjekt plně ovládaný strukturami založenými na vzájemném krytí prorostlými se strukturami založenými na pozičním investování, který vědomě připravil tunelování ve velkém.

2. Demokracie v podmínkách, kdy je institucionální systém plně ovládán strukturami založenými na vzájemném krytí prorostlými se strukturami založenými na pozičním investování z povahy a podstaty věci nemůže fungovat. Řecký občan v dané situaci nemohl velkotunelu zabránit. K tomu došlo až poté, co se zrodilo hnutí SYRIZA. Ale pozor! Struktury založené na vzájemném krytí prorostlé se strukturami založenými na pozičním investování jsou schopny pronikat i do institucionálních struktur hnutí jako SYRIZA a více či méně je ovládat. (Nedokážu posoudit, kdy a v jaké míře k tomu už došlo.)

3. Skutečnými věřiteli jsou ti, co mají své úspory ve fondech, do kterých byla převedena dluhová toxicita. Ty však nikdo nezastupuje. Aspoň ne zatím. Zatím ještě skuteční věřitelé ani nevědí, že věřiteli jsou a že se budou muset bránit.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2547-reformy-169-soucasna-moc-a-recky-tunel.html

Při odpovědi na otázku, co dělat, je tento rozdíl v pohledu zcela zásadní.

V současné době jsme svědky toho, o čem jsem psal před několika dny:

"Struktury založené na vzájemném krytí prorostlé se strukturami založenými na pozičním investování jsou schopny pronikat i do institucionálních struktur hnutí jako SYRIZA a více či méně je ovládat."

Děje se tak několika formami:

- Používáním těch, kteří byli do těchto hnutí nasazeni již dříve.

- Využitím vydíratelnosti některých osob (na každého se něco ví nebo se dá získat).

- Kupováním (příslibem kariérního vzestupu).

- A hlavně (pozor na to, to je nejefektivnější forma, kterou si mnoho těch, kteří se stanou obětí, ani neuvědomí) – ovlivňování chování formou poskytování in-side informací. (Tomu se někdy brzy budu věnovat podrobněji, protože to je jedna z nejčastějších příčin toho, proč člověk začně podceňovat význam dobré teorie a začne podléhat skyté manipulaci.)

V případě hnutí SYRIZA jsme aktuálně svědky toho, jak je toto hnutí s využitím výše popsaných nástrojů rozhlodáváno, viz:

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rekyne/r 34e0c9fa2bb911e5b4780025900fea04/

Pokud má být odpor vůči degenerující moci (která pustoší ekonomický základ života normálních lidí) účinný, musí se opřít o dobrou teorii a o její osvojení. Opřít o to, aby co nejvíce lidí bylo schopno vlastního úsudku, aby byli schopni vzájemně komunikovat a vyjasňovat si, o co jde, aby nepodléhali vžitým stereotypům ani podsouvaným in-side informacím.


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Zkušenost hnutí SYRIZA a význam teorie čtěnář 19. 07. 2015 - 15:24
RE: Zkušenost hnutí SYRIZA a význam teorie ondrey 19. 07. 2015 - 19:48