Co SYRIZA mohla udělat a neudělala

15. červenec 2015 | 08.55 |

Zkušenost z aktuálního dění v Řecku je především o tom, jakou roli může v současné době sehrát dobrá teorie. V četných diskusích na toto tému si znovu a znovu ověřuji, že někteří se (za cenu použití argumentů, kterými ohrožují svoji pověst) snaží význam teorie zpochybnit. A snaží se tím i přímo či nepřímo zdůvodnit, že SYRIZA nemohla postupovat jinak. Motivy pro takový postoj lze pochopit dvojím způsobem:

- Buď nemají žádný cit pro teorii, nechápou, co to teorie je, ve volbě toho, co dělají, převažuje spoléhání na in-side informace. (A ani si neuvědomují, že tím, na co spoléhají, jsou vlastně řízení a stávají se pouhými figurkami v cizí hře, ve hře, o jejímž smyslu nemají ani potuchy.)

- Nebo se vědomě snaží teorii vyřadit ze hry, protože ta je právě tím, co vede k jiným výsledkům, než by si představovali, resp. chtěli.

0pt;mso-fareast-language:X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">(Původ obou motivů pro přehlížení role teorie je však stejný a jeho důsledky taktéž.)

Proto uvedu jeden konkrétní příklad toho, co SYRIZA mohla udělat a neudělala. Příklad, který dostatečně průkazně vypovídá, jakou roli může teorie sehrát (pokud je ovšem chápáná jako základní opora, pokud se věnuje pozornost jejímu rozvíjení, týmovému, skupinovému a návazně i masovému osvojování), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2438-lidi-pojdme-do-nich-ale-jak.html

Nyní zpět k tomu, co souvisí s aktuální řeckou zkušeností. Jako jeden ze základních požadavků se z pozice "věřitelů" chtěla "reforma" penzijního systému v Řecku. Řekové chodí do důchodu brzo a s velkými penězi. Tady je (či donedávna bylo) možné ušetřit.

Ve skutečnosti se po Řecku (jako po dalších zemích včetně naší) chtělo současnými globálními šíbry něco jiného, jen se to neříkalo na "plnou hubu". Chtělo se toto (napíšu to formou kvazicitace toho, o co globálním šibrům jde): "Přejděte na systém fondový, který nám umožní do vašich úspor na penze nacpat toxicitu obdobnou té, jakou jsou v současné době řecké dluhopisy. My totiž postupujeme takto. Nejdříve z globálního ekonomického systému vytáhneme obrovské částky obdobné těm, které vedly k současnému řeckému dluhu, a to prostřednictvím vysokých úroků. Pak takto vzniklou toxicitu nesplatitelných dluhopisů přes centrální banky (nadnárodní i národní) vnutíme různým fondům, většinou penzijním. S odstupem času to pak vede ke znehodnocení úspor."

Mimo jiné – brutální tlak na Řecko ze strany globálních šíbrů a snaha zabránit přecenění řeckých dluhopisů v aktivech různých finančních subjektů je dán právě tím, že existují oprávněné obavy, co by vyplavalo na povrch. Respektive, že by se stalo příliš čitelné, jak se krade ve velkém.

SYRIZA měla alternativu. Požadovat skutečnou reformu penzijního systému v podobě plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného penzijního systému. Tento systém jsme popsali jako významnou součást ucelené koncepce řešení současných problémů,viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Konkrétně v těchto kapitolách:

3.3 Penzijní systém – zprostředkované uplatnění přenesené ceny, s. 26.

3.4 Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem, s. 35.

Takovýto systém:

1. Je stabilní a neohrozí ho žádná "turbulence" (aní žádný velký podvod) na finančních trzích.

2. Je nejvýhodnější a dokonce i nejvýnosnější formou úspor na stáří.

3. Je základem všech reforem podmiňujících přechod k ekonomice, jejímž základem jsou produktivní služby bezprostředně působící na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu.

4. Nevyžaduje ani korunu (euro či drachnu) z vnějších zdrojů.

5. Nepřímo poukazuje na všechny ty lumpárny, které jsou spojeny s tlakem na přijetí systémů fondového typu (přesněji skládek toxických aktiv).

Tady mohla SYRIZA přejít do ofenzívy a dostat "věřitele" (což je přísliš laskavé označení pro obyčejné tuneláře globálního ekonomického systému a jejich pohunky) pod tlak. Pokud by totiž šlo o skutečné reformy a o splacení dluhů, měl by právě takový systém skutečným věřitelům vyhovovat. Tlak by byl pochopitelně účinný zejména tehdy, pokud by SYRIZA jako subjekt zrozený potřebou nápravy současného stavu měl ucelenou koncepci podloženou dobrou teorií.

Na závěr krátké úvahy snad jen jedno: Situace se bude ve všech zemích EU i u nás (patrně i jinde, ale s jinými parametry, než u nás v EU) vyhrocovat a bude snaha různým způsobem mlžit, pokračovat ve velkých lžích a především nepřipustit vstup dobré teorie do hry. A právě to bude velmi dobrým rozpoznávacím znamením toho, kdo čemu slouží, kdo je kdo, kdo je figurkou (či trollem apod.) a kdo ne.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Co SYRIZA mohla udělat a neudělala václav v.r. 15. 07. 2015 - 22:28