Kdo má morální právo bojovat proti komunistům?

5. květen 2013 | 20.50 |

Ten, kdo prokázal schopnost bojovat proti selháním současného systému. Říkám to natvrdo a hned na úvod. Ten, kdo vystupuje proti komunistům a mlčí, pokud jde o stále větší lumpárny, k nimž dochází nyní:

- Buď usiluje o návrat komunistů k moci (i když se navenek tváří, že je proti nim).

- Nebo se snaží vytvořit kouřovou clonu pro to, aby se mohlo rozkrást a pokazit to, co se ještě pokazit a zlikvidovat nedokázalo.

(Jiný motiv neexistuje, pokud nebudeme předpokládat naprostou demenci toho, o koho se jedná.)

Osobně považuji všechny ty:

- co se neozvou, když se setkají s porušováním morálních zásad i zákonů (k čemuž dochází ve stále větší míře),

- co se neozvou, když se za "normální" vydává to, co normální není,

- co mlčí, když dochází k destrukci institucí, které mají společnost chránit před lumpárnami,

- co mlčí, když se likvidují poslední zbytky étosu, který nám umožnil zbavit se okupantů a pokusit se budovat svobodnou společnost;

zatímco jsou ochotni v hloučcích demonstrovat proti komunistům:

- za (z největší části) pokrytce (o jejichž "statečnosti" za minulého režimu si nedělám iluze),

- za (z menší části) zbabělce (kteří nemají sílu přiznat si, že pouhá averze či dokonce nenávist vůči komunistům nestačí a neodváží se vyrovnat se ani se svými iluzemi, ani s realitou současnosti),

- za (v menší či větší míře) prospěcháře (kteří očekávají odměnu za to, že jsou užiteční těm, co rozkrádají společnosti ve velkém a získávají tím největší reálný vliv).

Na druhé straně platí, že ten, kdo má morální právo bojovat proti tomu, co přinesl komunismus a co se zakořenilo či přežívá v nejrůznějších podobách, tak má nejen toto právo, ale i povinnost tohoto boje. Má povinnost bojovat vůči všemu:

- co vnáší do společnosti nesmiřitelnost, neschopnost naslouchat argumenty,

- co je spojeno s upřednostněním žití v iluzi před vnímáním reality současnosti,

- co má podobu snění o revanši na základě představy o tom, že "čím hůře, tím lépe",

- co je spojeno s uctíváním symbolů bez kritického hodnocení dějin,

- co má podobu nabízení laciných, ale nereálných řešení před kvalifikovanou analýzou společnosti.

Morální právo bojovat proti tomu, co špatného či nebezpečného přinesl komunismus (jak jako idea, tak jako praxe realizace této myšlenky), má ten, kdo:

- Pokud měl již příslušný věk, dokázal proti tomu, v čem pokus budovat komunistickou společnost selhával, vystoupit dostatečně statečně a efektivně.

- Dokáže dostatečně statečně a efektivně vystoupit proti selháním současného režimu.

- Se snaží používat stejný metr a nedělá si nekritické iluze ani o tom co bylo, ani o tom co je.

(Jsme v dost velkém průšvihu, tak bychom – pokud nejsme padlí na hlavu – měli společně hledat cestu, jak se z toho dostat.)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší