REFORMY (145) Kaleta o „uznávaných zásadách“ II.

23. červen 2015 | 07.00 |

Na článek "Lidi, pojďme do nich..., ale jak?", který jsem uveřejnil 16.6.2015, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2438-lidi-pojdme-do-nich-ale-jak.html

jsem dostal několik zajímavých ohlasů. Část těch, které jsou spojeny s hledáním cesty ke změně, uveřejňuji i s komentářem v rámci seriálu o reformách. Tento je od Jana Kalety. Dal si hodně práce a hodně promýšlení základů chápání společenského dění. Pohybuje se v dost abstraktní rovině. Protože je rozsáhlejší, uveřejňuji ho ve třech částech s krátkými komentáři.

Zde je text J. Kalety (proloženě) - 2. část:

Podstatou moci je tedy určit obecnou morální zásadu (to může udělat kdokoliv, stačí tvrzení) a pak si z té zásady zařídit výjimku (to udělat kdokoliv nemůže, k tomu je třeba skutečného násilí). Proto lidé častěji používají jinou taktiku. Lidé už předem zvolí zásadu tak, aby vyhovovala právě jim.

Lidé se chovají nenáhodně, nenáhodnost je logicky konzistentní. Logika je zásadová a zásady jsou základ morálky. Lidé jsou tedy v podstatě dobří, chtějí být dobří a udělají téměř cokoliv pro to, aby získali obecný status toho, "být dobrý".

Dobrý člověk může používat násilí proti zlým věcem a lidem, to je obecně přijímaná zásada.

Kdo má moc určit to, co je "dobré" a zároveň se tím neřídit nebo to určit podle své potřeby, má moc ovládat lidi pouhým jazykem a má schopnost proti nim používat násilí.

Příklady:

Jsem bohatší? Platit jídlo a nájem je dobré. (mohu používat násilí proti těm, které živím)

Jsem starší? Věk je dobrý. (mohu používat násilí proti mladším lidem)

Jsme geneticky příbuzní? Přírodní věci jsou dobré. (já jsem vůdce rodinného klanu, jako vůdce smečky)

Jsem zrovna nemocný? Nepřírodní věci jsou dobré. (mohu používat násilí vůči bacilům)

Jsem chudý? Demokracie je dobrá. (mohu poslat ozbrojené exekutory na neplatiče daní)

Jsem muž? Patriarchát je dobrý. (neposlušné ženy je třeba potrestat)

Jsem žena? Radikální feminismus je dobrý. (mohu bít muže v 50 % případů domácího násilí a tito muži budou mít jenom malý zlomek podpory, jaké se dnes dostává ženám)

Jsem kněz? Teokracie je dobrá. (desátky, respekt, ministranti)

Jsem profesor? Matematika je dobrá, každý by se povinně měl učit matematiku. (zdravím pana MD)

Jsem odlišně sexuálně orientovaný? Je dobré být na to hrdý. (jdu na Prague Pride a možná dostanu příspěvek od města)

Jsem muslim? Právo Šaría je dobré. (stačí se podívat do médií)

Jsem mocný? Spravedlnost je dobrá. (a mohu si určit, co je to spravedlnost)

Jsem bezmocný? Milosrdenství je dobré. (a uniknout bez následků za své zločiny)

Grázlokracie tedy není vrcholový jev mocenské elity, ale je to ně co, s čím se setkáváme prakticky celý život, jen v menším měřítku. Jestli má nějaké řešení začínat u nás, pak bude začínat tím, že se sjednotíme na dvě velké skupiny.

- Lidé, kteří mají zásady a dodržují je, i když se jim právě nehodí některé důsledky, jsou zásadoví.

- Lidé, kteří zásady porušují, nebo je dynamicky volí tak, jak se jim zrovna hodí, jsou bezzásadoví.

- Pak existují ještě lidé, kteří nevědí o čem je řeč, nebo hlavní jsou pro ně příbuzenské a kulturní vazby místo pravdy a zásad. To je zcela v pořádku, stačí to jen přiznat.

Všeobecné morální povinnosti mohou být pouze negativní. Obecně řečeno, nikdo nemá povinnost být zásadový, má pouze povinnost neříkat, že zásadový je, pokud není. Kdo není zásadový, tomu vzniká negativní povinnost nepoužívat slova jako pravda, dobro, zlo, lepší, horší, povinnost, nebo právo. Takového člověka mohou zásadoví lidé za tato slova otevřeně kritizovat a vyhýbat se mu. Mohou, ale není to povinnost, neexistuje pozitivní povinnost bránit logiku za každou cenu a účastnit se každé předem prohrané bitvy.

Volit a měnit zásady můžeme, dokonce musíme, ale ne tak často, abychom se vyhnuli důsledkům. Zásady bez následků nejsou zásady. Zásady efektivně eliminují zlo - zásadoví lidé mohou dokonce i uznávat násilí jako přijatelné ale pak musí logicky přijmout, že se to vztahuje i na ně a že je proto může kdokoliv beztrestně zastřelit. Jiní, chytřejší lidé uznávají násilí jako přijatelné v sebeobraně, pokud proti nim někdo zahájil násilí jako první, kvůli nenásilným aktivitám. To je logicky zcela v pořádku a ukazuje to, že i zásadoví lidé nemusí být bezbranní a bezmocní. Pacifismus není podmínka morálnosti, naopak, zlí lidé chtějí, aby dobří lidé byli pacifisty.

K tomu několik mých poznámek:

- Problém snahy o prosazení skupinových výhod tím, že něco udělám obecnou normou, je problém zcela odlišný od problému porušování obecně přijatých zásad (s následným vznikem struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad). Je to prostě jiná hra a plést to dohromady k pochopení reality nepřispěje.

- Pokud jde o to, jak řešit problém skupinových výhod, tak zde lze vyjít spíše z toho, že z hlediska dlouhodobého společenského vývoje (a směřování geneze toho, co je obecně přijatou zásadou) jde především o vytváření rovných podmínek k rozvoji, uchování a uplatnění schopností každého jednotlivce, přitom tak, aby tím byly vytvářeny podmínky pro rozvoj, uchování a uplatnění schopností každého jiného jednotlivce. Sice obecné, ale lepšího nic nevymyslíme. A lze to uplatnit ke každému z bodů, který J. Kaleta uvádí jako příklady.

- Jiným příkladem (o kterém se ve svém příspěvku J. Kaleta nezmiňuje, ale který stojí za to zaznamenat), že ti, co se stávají součástí struktur založených na vzájemném krytí lumpáren, si jako svoji "ideovou nadstavbu" (kterou si dodávají sebevědomí či přesněji drzost ke stále většímu porušování obecně přijatých zásad) vytvářejí představu, kterou lze stručně charakterizovat jako to, že "normální je to, co normální není". Postupně mají pocit že si mohou dovolit vše, tímto způsobem znásilňují i celý institucionální systém, vede to k jejich plnému morálnímu rozkladu a následné krizi systému. V podobě, kterou lze symbolicky označit jako "potrestaná tykadla a beztrestné kabelky" jsme toho dnes svědky ve vrcholné fázi.

(Pokračování třetí závěrečnou částí příspěvku J. Kalety)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář