REFORMY (126) Evoluce finančních trhů 12

5. červen 2015 | 07.00 |

Včera jsem psal o tom, že teorie se musí umět "postarat" i o nalezení své cesty k praktické realizace. Nestačí jen odpovědět na otázku, "jak by to mělo být", ale je potřeba řešit i složitý komplex problémů souvisejících s překonáváním nejrůznějších překážek, na které praktická realizace toho, co je teoreticky zdůvodněné jako správně řešení, naráží. A to včetně takových dílčích a zdánlivě vzdálených problémů, jako jsou specifika lidské psychiky v situaci, kdy je člověk vystaven existenciálnímu rozhodování. K praktické realizaci teorie přispívá i to, nakolik má pevný matematický fundament. Rozhodování lidí zdánlivě nepodléhá žádným matematickým pravidlům. Tak se to jeví těm, kteří toho např. o teorii her příliš nevědí. Ve skutečnosti je vývoj společenské reality podřízen zákonitostem, které lze vyjádřit čistě matematicky, mnohem víc, než si dovedeme představit.

Od 19.4.2015 jsem na devět pokračování vyložil problematiku evoluce finančních trhů, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2244-reformy-78-evoluce-financnich-trhu-1.html

a další pokračování (k tomu pak přibyly ještě další dva díly, ve kterých jsem připomněl odkaz M. Friedmana v oblasti ekonomie produktivní spotřeby).  Nedílnou součástí přeměn, které souvisejí zrodem ekonomiky založené na produktivních službách působících na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. je právě vývoj finančních trhů. A to směrem k vytvoření podmínek pro kontrakty, které umožňují plné využití investičních příležitostí spojených s rozvojem a uchováním schopností člověka.

V dnešním a dalších pokračováních uvedu další poznatky z této oblasti.

Situace, při které vzniká zádrhel z hlediska plného využití paretovských zlepšení

Podívejme se nyní podrobněji na situaci, kdy největší zlepšení každého z hráčů není v bodě, ve kterém se f(x) = g(x2 - x) = f(x2 - x) = g(x), tj. v bodě, kdy jsou využity všechny investiční příležitosti podle míry jejich výnosnosti. Znázornili jsme ji již na následujících obrázcích:

Graph No. 3: Výplaty hráčů při měnících se cenách investičních prostředků (v číslování obrázků dle předcházející série uveřejněné 19.-27.4.2005)

Graph No. 4: Výplaty hráčů při měnících se cenách investičních prostředků (v číslování obrázků dle předcházející série uveřejněné 19.-27.4.2005)

Následující obrázek ukazuje všechny body, které představují určitý kompromis mezi maximální výplatou kterou může dosáhnout každý z hráčů:

Graph No. 3.1: Různá řešení Nashova (S, d) vyjednávacího problému, který vznikl z problému rozdělení zlepšení výplat v důsledku využití finančního trhu

Před očima máme typický Nashův vyjednávací (S, d) problém. Který z "kompromisních" bodů bude řešením? Body maxΔy1 a maxΔy2 představují diktátorská řešení, v obrázku jsme ještě ukázali bod, který představuje rovnostářské řešení, bod, který představuje maximální součet výplat (utilitářské řešení, resp. bod technického optima) a mohli bychom uvažovat další. Na první pohled se zdá, že není jednoduché vybrat ten pravý.

Připomeňme však Raiffův postup hledání řešení sekvenčním postupem, dále pak skutečnost, že o budoucí výnos se lze dělit, a to, že největší suma výplat je v bodě utilitářského řešení, viz následující obrázek:

Graph No. 3.2: Problém rozdělení zlepšení vzniklých využitím finančního trhu

Pokud hráči zvolí jakékoli výchozí řešení Nashova vyjednávacího (S, d) problému, mohou si oproti tomuto řešení znovu oba polepšit.

Opakuje se předcházející situace. Postupně se oba hráči budou tímto způsobem přibližovat do bodu rovnováhy, který jsme v grafu 1 viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2251-reformy-79-evoluce-financnich-trhu-2.html

označili jako E1.

Z toho můžeme udělat následující závěry:

1. K tomu, aby se rovnováha vytvořila v bodě E1 stačí předpoklad individuální racionality hráčů.

2. Rozdělení výplat hráčů však může být jiné, než jaké odpovídá ceně investičních prostředků ve výši yE. Podle toho, jaká průběžně řešení příslušných vyjednávacích úloh typu (S,d), si jeden každý z hráčů může buď více či méně polepšit při každém kroku. Teprve v limitním případě bude cena investičních prostředků ve výši yE.

Otázkou je, jak tento poměrně subtilní výsledek, který lze formulovat i čistě matematicky, interpretovat.

(Pokračování odpovědí na výše uvedenou otázku)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář