REFORMY (112) Ukrajina a teorie her

22. květen 2015 | 06.08 |

S odstupem času v rámci seriálu o reformách uveřejňuji příspěvek o zlomu v dění na Ukrajině a možnosti využít teorii her k dané problematice:

"Ekonomové univerzity Východní Karolíny zkusili na ukrajinskou krizi aplikovat teorii her a po prozkoumání třinácti scénářů vývoje jim vyšel vždy více méně stejný výsledek – Rusko je udržováním "zmrazeného konfliktu" s to destabilizovat Ukrajinu donekonečna a Západ nemá prostředky, jak mu v tom zabránit. Západ může teoreticky odpovědět za a) vojenskou eskalací, b) sankcemi nebo za c) návratem k normálním vztahům. Autoři studie mají za to, že nejpravděpodobnějším výsledkem bude ve střednědobém výhledu uchování přinejmenším amerických sankcí a vyloučení vojenského řešení" – uvádí podle agentury Bloomberg T. Spencerová v Literárních novinách. Celý její článek je výborný. Jde zde a doporučuji ho k přečtení:

http://www.literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/19907-co-zapad-pikae-kyjevu-

Nápad aplikovat teorii her k ukrajinskému konfliktu se přímo nabízí. Také jsme to zkusili v našem týmu. Jedním z výsledků je diplomová práce studenta magisterského studia Nikolaje Stěpanova "Využití teorie her v oblasti politického PR". Podle mě velmi zajímavá a možná, že zveřejním některé vybrané pasáže z ní.

Vyšli jsme z toho, že hlavním cílem politického marketingu prezentovat určitou situaci jako určitou hru, přitom tak, aby co nejvíce lidí, na které je politický marketing zaměřen, vzalo příslušnou hru (ať již odpovídá realitě více či méně) za svou. Případně je alespoň neutralizovat v tom smyslu, aby se nezapojili do hry konkurenta (protivníka).

Prezentace každé hry se proto musí snažit:

- Odpovídat znalostem a zkušenostem osob, na které je zaměřena.

- Jejich preferencím (vytvářet obraz a užitcích, které zapojením do hry mohou získat, či ztrátám užitků, ke kterým dojde, pokud se do hry nezapojí).

- Nesmí se rozcházet s předpokládaným vývojem událostí, případně přecházet z prezentace jedné hry ke hře druhé.

Nástroji politického marketingu může být:

- Komentování událostí.

- Využívání autorit (politických, náboženských, odborných, populárních).

- Šíření informací a dezinformací.

- Provokování různých situací.

- Využívání a zneužívání cílených provokací.

- Povzbuzování sympatizantů demonstrací síly a současně tím i zastrašování odpůrců.

- Omezování přístupů informací (difamací nepřátelských médií či jejich zákazy).

- Účelový výklad historie a boj o výklad dějinných událostí, včetně využívání role symbolů.

Pro jednoduchost uvedu příklady prezentace téže reality jako určité hry (s velkým zjednodušením):

- Přidružení Ukrajiny k EU povede k rychlému vzestupu životní rovně lidí na Ukrajině, k ústupu oligarchů od moci a demokratizaci země. (Prezentace této iluze sehrála v určitou dobu významnou roli.)

- Rusko vždy bylo a je expanzivní, využívá jakékoli příležitosti a salámovou taktikou (využitím tzv. hybridní války) postupně pohltí nejen východ, ale i střed Evropy a možná nakonec Evropu celou.

- USA viděli v Rusku vždy hlavního konkurenta a vždy jej chtěli zničit. Proto využívají svou geopolitickou sílu, snaží se změnit vlády okolních zemí tak, aby Rusko bylo obklopeno nepřátelskými státy a aby v nich byly vojenské základny USA, pod tímto tlakem chce dosáhnout rozpadu Ruské federace.

- USA, které ztrácejí svou pozici a hromadí se jejich problémy, se snaží donutit politickou reprezentace EU k tomu, aby EU vstoupila do ukrajinského konfliktu a tím i do otevřeného konfliktu s Ruskem.

- Konflikt na Ukrajině je vyvolán místními i zahraničními oligarchy, protože v takových podmínkách může docházet k největším majetkovým přesunům.

Atd. Bylo by možné uvažovat další varianty prezentace současné reality jako určité hry. Cílem politického marketingu či politického PR není prezentace té hry, která odpovídá realitě, ale prezentace té hry, jejíž sdílení veřejností (a zapojení se do této hry) umožní příslušnému subjektu dosáhnout jeho skutečných (zpravidla strategických) cílů.

Může ovšem dojít k tomu, že ti, co dělají politický PR a s ním spojenou geopolitiku sami uvěří tomu, že se hraje ta hra, na které je jejich PR založen. Příkladů z historie známe více. Důvodů, proč nemají dostatečný nadhled, je více. Mj. i to, že většina lidí upřednostňuje sebeklam (tj. dělat to, čemu věří) před existenciálním vyprázdněním. V takové situaci pak může dojít k selhání celé strategie PR tváří v tvář realitě, jak tomu došlo v uplynulých dnech v souvislosti s vývojem na Ukrajině, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2343-kerry-lavrov-zmoudreni-nebo-panicky-ustup.html

a návazně:

http://radimvalencik.pise.cz/2358-po-schuzce-kerry-lavrov-toto-je-nase-ct.html

Tady si můžeme udělat představu, jaké výsledky politický marketing má:

U sedmdesáti dvou procent občanů USA převažuje negativní názor na prezidenta Vladimira Putina. Osmnáct procent Američanů považuje Rusko za největší hrozbu pro USA. Tak lze ve dvou větách shrnout výsledky průzkumu veřejného v USA, který v únoru tohoto roku provedl Gallupův ústav, viz:

http://www.literarky.cz/politika/svet/19303-veejne-minni-usa-rusko-je-nejvti-nepitel

Více než polovina obyvatel Ruska se domnívá, že Spojené státy přestavují hrozbu pro jejich zemi a vyváří umělé překážky pro její hospodářský rozvoj. Jen 5% Rusů si však myslí, že by USA dokázaly jejich vlast porazit v totální válce – podle ruského nezávislého centra pro výzkum veřejného mínění Levada, viz:

http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/120420-rusove-vnimaji-usa-jako-hrozbu-ukazal-pruzkum/

V české veřejnosti za uplynulý rok výrazně přibylo lidí, kteří hodnotí vztahy České republiky s Ruskem jako špatné, uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Autoři lednového průzkumu (2015) to dávají do souvislosti s ukrajinskou krizí, která kromě jiného vedla k uvalení vzájemných sankcí mezi EU a Ruskem. Česko-ruské vztahy za dobré označilo letos v lednu 41 procent dotázaných, za špatné 50 procent, viz:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vztahy-s-ruskem-spatne-mini-polovina-cechu-s-kyjevem-lepsi_334306.html#.VVg5IZO_D8Y

K tomu dodám: I prezentování výsledků výzkumu veřejného mínění (to, jak byly pojaty, jak návodné byly otázky, jako je provedena stylizace výsledků) jsou též formou politického PR, která se snaží vnutit veřejnosti představu o tom, že se hraje určitá hra, vůči které by měli být ti, na které je PR zaměřen, konformní.

Na závěr ještě stručná anotace diplomové práce N. Stěpanova v angličtině:

Application of game theory in public relations - Abstract

Primary goal of thesis is to describe current events regarding Ukrainian crysis and with help of the game theory, try to reveal motives which led to initiation of conflict in a first place and analyze procedures of both sides afterwards. One of key factor which helped develop crysis in to the current state in Europe and Russia, are mass-media, whose expressions are no longer impartial, but seems to be more and more connected to marketing that presents games of rulers. To be able to create an impartial opinion, first part of thesis will bring theoretical informations, regarding public relations, game theory and contextual games. Second part will present veiw of both sides and try to provide concept, which will evaluate real and misleading factors.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář