REFORMY (85) Evoluce finančních trhů 8

26. duben 2015 | 07.00 |

Pro ty, co chtějí poznat a pochopit, o co v dnešním světě jde, a nebojí se přemýšlet, může být série, kterou postupně uveřejním pod názvem "Evoluce finančních trhů", užitečná.

Důležitá upozornění:

1. Vzhledem k tomu, že základem je odborný text, je nutné před každým pokračováním prostudovat předcházející díly série. Podle mého názoru to stojí zato.

2. Do hlavního odborného textu vkládám popularizační a objasňující poznámky, z důvodu jednoznačného odlišení menším písmem a do rámečku.

Nyní již 8. část:

Návazně na to bude nutné upřesnit vztah mezi pozičním investováním (jehož důsledkem je omezování jedním hráčem možností využití investičních příležitostí druhým hráčem) a jeho opakem, tj. případem, kdy využití investičních příležitostí jedním hráčem vytváří předpoklady pro vznik či využití investičních příležitostí druhým hráčem. Zde bude nutné zkoumat konkrétní případy a sestavit jejich (pokud možno) úplný výčet. Rozlišit například případ, kdy je omezení či naopak vytvoření investičních příležitostí druhého hráče spontánním či zamýšleným důsledkem jednání prvního hráče.

Moje vysvětlující poznámky pro ty, co nejsou specialisty v daném oboru:

5pt; padding:0cm;mso-padding-alt:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt" class="MsoNormal">Připomeňme si, že vztah mezi využitím investičních příležitostí jedním hráčem a využitím investičních příležitostí druhým hráčem může být dvojí:

- Omezující: To je případ, kdy první hráč využívá své investiční příležitosti k tomu, aby omezil možnost využití (realizaci) investičních příležitostí druhého hráče. Tento případ jsme nazvali pozičním investováním.

- Podpůrný: Investiční příležitosti, které realizuje jeden z hráčů, vytvářejí podmínky pro generování a využívání investičních příležitostí, kterými disponuje druhý hráč.

O tom, jaké hry se budou hrát při rozdělování paretovských zlepšení vznikajících v důsledku působení finančního trhu (jako trhu, na kterém oproti sobě stojí nabídka a poptávka investičních příležitostí a investičních prostředků), podstatným způsobem rozhoduje to, zda při využívání investičních příležitostí jednotlivými hráči převažuje vztah omezující či naopak podpůrný. Převaha jednoho či druhého se jeví jako určité společenské klima: Převažuje ochota spolupracovat a co nejplněji využívat investiční příležitostí podle míry jejich výnosnosti, nebo naopak získávat co největší výhodu investováním do omezování možnosti využití investičních příležitostí druhými hráči? S touto otázkou souvisí celá řada dalších:

1. Jaké jsou typické příklady využívání investičních příležitosti omezujícího a podpůrného typu? (Bylo by dobré mít k dispozici jejich úplný dobře strukturovaný výčet.)

2. Jaké společenské tendence jsou spojeny s orientací ekonomických subjektů na jeden či druhý typ využívání investičních příležitostí?

3. Na čem závisí, zda převládne tendence k omezujícímu či naopak podpůrnému typu využívání investičních příležitostí (zda bude platit "všichni jsme na jedné lodi", nebo "nejefektivnější cesta k vlastní záchraně je zavřít druhé do podpalubí")? (Přitom nejde o popis morálních či psychologických parametrů situace, ale o identifikování her, které se hrají a které vyrábějí profily hráčů.)

Lze vyslovit hypotézu, že z hlediska dlouhodobého společenského vývoje převažuje tendence, při které využití investičních příležitostí jedněmi hráči vytváří podmínky pro generování a využívání investičních příležitostí ostatními hráči. V současné době naplnění této tendence patrně souvisí s vytvářením podmínek pro investování do lidského kapitálu. V rámci této dlouhodobé tendence jsou i období, kdy se z různých důvodů evoluce finančních trhů "zadrhne" a kdy začne převažovat poziční investování, které nutně vede k vyhrocování společenských konfliktů.

Moje vysvětlující poznámky pro ty, co nejsou specialisty v daném oboru:

Ostatně nejefektivnější forma uspořádání vztahů mezi lidmi by měla vyhovovat následujícímu požadavku: Plné využívání investičních příležitostí jedním (kterýmkoli) ekonomickým subjektem (hráčem) umožňuje generování a plné využití investičních příležitostí ostatními ekonomickými subjekty (hráči).

Důležité je zdůraznit, že k tomu musí být vytvořeny předpoklady svobodným uzavíráním kontraktů na finančních trzích.

(Pokračování další částí)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář