(50.5.5.2) Hra: Marketingový mix

3. květen 2013 | 07.56 |

Keywords: golf, a game, a player, theory of games, marketing, marketing communication, marketing mix, decision process, strategy

Úvod k této sérii našeho seriálu – komentovanému výběru z diplomové práce A. Chládka z VŠE - (číslovaného (50.5.5.x)) viz:

Návrh komunikační kampaně WGC 2014

Představuje hlavní cíl této diplomové práce. Prostředky použité ke komunikaci na jednotlivých akcích budou vybrány s pomocí aparátu teorie her. Toto přispěje k efektivnosti kampaně a k maximalizaci užitku za daných rozpočtových omezení. Kampaň je uvažována jako celoroční s několika hlavními akcemi, kterých se budou zástupci klubu fyzicky účastnit a na kterých se bude uvažovat pomocí teorie her.

Zde se také ukáže, zda je hypotéza platná či nikoliv a jak efektivní takové jednání může v konečném důsledku být.

Celoroční kampaň znamená pro golfový klub nasazení ve všech měsících, s maximalizací úsilí směrovanou do měsíců březen až říjen, v nichž probíhá golfová sezona. Na kampaň je vymezena část finančních prostředků z rozpočtu klubu. Z tabulky popsané výše víme, že rozpočet na komunikační kampaň je 18 000 Kč. Jakožto studentský klub s omezeným polem působnosti je nutno si s takovou částkou vystačit. Vzhledem k charakteristice prostředí a cílové skupině je taková částka i v této výši považována za nadstandard. Cílem kampaně je propagovat značku World Golf Club o. s., vytvořit obecné povědomí mezi studenty, aby bylo známo, že vzniknul nový studentský klub s atraktivním programem. Mezi další cíle patří získat minimálně 35 členů, kteří jsou podmínkou pro ekonomické naplnění podstaty klubu. Pokud se podaří získat více na základě maximalizace efektivnosti kampaně (tzn. řešení práce), bude to považováno za úspěch. Efektivnost kampaně se bude měřit právě v počtu členů, v počtu fanoušků na sociálních sítích, je možné měřit traffic na klubových webových stránkách atd.

Kampaň bude realizována pomocí jednotlivých složek komunikačního mixu. Každá aktivita z marketingového komunikačního mixu má jiný dopad na cílové spotřebitele, stejně tak se jednotlivé aktivity liší ve své finanční náročnosti. Je tedy zřejmé, že studentský golfový klub nebude poptávat televizní reklamu, celostátní tisk či rozhlasové vysílání. Podívejme se na komunikační kanály a aktivity, které budou použity v kampani.

·                    Inzerce na veřejných plochách a nástěnkách VŠE, ve studentských časopisech a na akcích pro studenty s masovým charakterem (takovou akcí je například Majáles)

·                    Podpora prodeje bude spočívat v uspořádání akce s podporou partnerů Golf Day, která nabídne zájemcům seznámit se s golfem, a to zdarma.

·                    Podrobná prezentace na webových stránkách www.wgcvse.cz, správa Facebookové stránky a budování vztahů s klienty prostřednictvím exklusivního obsahu na Twitteru a Instagramu.

·                    Účast na veletrzích  ČeSU a akcích pořádaných Vysokou školou ekonomickou v Praze, mezi něž patří například Rozhledna VŠE.

Počáteční situace a výchozí herní pozice

Na začátku roku 2014 tedy na VŠE působí ve stejném oboru 3 subjekty. Cílem všech 3 subjektů je poskytovat studentům služby v oblasti golfu. Tím je myšleno pořádání turnajů, poskytování poradenství, zprostředkování slev a výhod v rámci recipročních smluv u partnerů, pořádání přednášek, seminářů a společenských událostí se sportovní, golfovou či příbuznou tématikou. Tyto služby jsou studentům VŠE potažmo všem studentům dostupné od roku 2008. Subjekty, které na trhu působí, jsme popsali v marketingové části.

Předpokládaný počet členů WGC: 0

World Golf Club o. s. (WGC)

Je novým hráčem na poli poskytování služeb spojených s golfem na VŠE. Cítí šanci na trhu, kterým zmítají změny a přelévají se váhy vlivu. V takto turbulentním prostředí si klade za cíl získat pevný podíl, stanovený na alespoň 35 platících členů a hlavně se chce dostat do podvědomí studentů jakožto dynamický a mladý klub, který se chce stát leadrem na poli nových myšlenek a nápadů, které studentům golf mohou zpřístupnit či ho mezi nimi nadále propagovat. První investicí WGC je platba za tvorbu loga a grafické identity klubu. Tato položka stojí klub z jeho rozpočtu 2000Kč.

Všechny 3 kluby soupeří během golfové sezony o 200 aktivních golfistů z VŠE. Herní situace mají několik následujících předpokladů:

·                    Všichni zúčastnění usilují o totéž, působí ve stejném oboru, konkurují si a jde jim o stejnou skupinu zákazníků.

·                    Hráči znají hodnoty výplatní funkce a to jak své, tak soupeřů.

·                    Pokud není specifikováno jinak, rozhodují se současně.

·                    Hráči jednají racionálně a vyznačují se snahou o maximalizaci vlastního užitku (ať už je vyjádřen finančně či jinak).

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře