(50.5.5.1) Hra: Marketingový mix

2. květen 2013 | 07.17 |

Poslední příklad, na kterém si ukážeme možnosti využití teorie her k aplikaci marketingového mixu, je diplomová práce studenta Katedry marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní A. Chládka nazvaná "Aplikace teorie her v marketingu". Úvodem několik poznámek k této práci:

1. Velmi dobře se čte, je "akční", jde v ní o řešení konkrétního problému: Jak založit studentský golfový klub a obstát v konkurenci?

2. Má komplexní závěr, velmi precizně zvažuje všechny aspekty, použití teorie her v ní jen "třešnička na dortu".

3. Profesionál v oblasti teorie her může namítnout, že použití aparátu teorie her mohlo zajít ještě dál; to je jistě pravda, ale v rámci diplomové práce (v reálném čase a reálném kontextu je výkon, který student podal, pozoruhodný).

4. Velmi dobře ilustruje, jak propojení nástrojů, kterými disponuje teorie her (jejich postupné osvojování) napomáhá orientaci v praktických problémech (vždy jde o interakci toho, co již známe (co jsme si již osvojili) s tím, jak v realitě začínáme rozeznávat jednotlivé typy her a jejich parametry – v tomto směru došel autor poměrně dost daleko.

5. V neposlední řadě to, kam autor dospěl, umožňuje ukázat další možnosti použití teorie her přímo k analýze reálných problémů.

Jak už jsem uvedl v dřívějších dílech této série – aplikace teorie k optimalizaci markentingového mixu je téma, které dosud nebylo v teoretické literatuře dostatečně reflektováno, nabízí praktické efekty a studentům, kteří se do něj pustí: Možnost zpracovat zajímavé téma a současně se hodně naučit, nehledě na to, že získají významnou konkurenční výhodu před těmi, kteří o možnostech aplikace teorie her na tuto oblast nic neví.

Vzhledem k tomu, že poznatky z této práce může využít i ten, kdo neumí česky (obsahuje dostatečně srozumitelné matice výplat), uvádím i její anglický abstrakt a klíčová slova:

Abstract: This thesis mainly focuses on the connection between the game theory and marketing. The goal is to determine marketing communication strategy in order to make sure that the newly founded student golf club will have its share of the market at the end of the year. This share is measured by the number of members which the new club will have and which will ensure that the club will last and go on functional into the upcoming years. The marketing communication strategy is determined by the knowledge I gain from the game theory, which can hint how to behave in order to gain the maximum from limited resources.

First part of this thesis includes theoretical description, which is needed in second, more practical section. First part contains theoretical basics concerning the game theory and marketing communication.

The second practical part is made of three games used in this thesis and played throughout the year and detailed marketing communication strategy description.

Keywords: golf, a game, a player, theory of games, marketing, marketing communication, marketing mix, decision process, strategy

Aby bylo zřejmé, k čemu konkrétně jsou v diplomové práci A. Chládka využity nástroje teorie her uvedeme nejdřív popis marketingové atrategie World Golf Club o. s., tj. firmy, kterou zakládá a z pozice které je práce psaná (proloženě je text autora):

Produktové cíle

Značka WGC se stane synonymem pro golf dostupný všem studentům a služby klubu budou známé napříč vysokými školami v Praze. Hlavním artiklem budou klubové turnaje pro všechny členy a množství společenských akcí. Služby budou dostupné všem zájemcům za přijatelnou cenu.

Naplnění cíle: Vytvoření takové nabídky a takového povědomí o službách WGC, které zajistí stanovený počet členů a jistou tržní pozici do dalších let.

Distribuční cíle

Cílem je zasáhnout studenty napříč vysokými školami v Praze. Fokus bude zaměřen na "domácí" VŠE, ve které spatřuje klub těžiště své činnosti. Hlavní část prodejů se uskuteční přes náš webový registrační systém, menší část bude uzavřena na místě na veletrzích a událostech, během kterých se noví zájemci budou moci osobně setkat s vedením klubu.

Naplnění cíle: Webové registrace se všem zájemcům otevřou od 1. 1. 2014. První akce, na kterých bude možné se s vedením osobně setkat a promluvit si, budou během února.

Kontraktační cíle

Podporovat budovanou image klubu, který zprostředkuje golfové zážitky všem studentům. Skloubit první větu s ekonomickou udržitelností.

Naplnění cíle: Ceny budou stanoveny na úrovni naší konkurence, ale rozsah služeb a výhod v ceně zahrnutých bude širší než u konkurence.

Komunikační cíle

Vzbudit pozornost a vybudovat povědomí o značce World Golf Club a jejích nabízených službách.

Naplnění cíle: Vypracování celoroční komunikační kampaně, v níž kvůli maximalizaci užitku budou využity nástroje teorie her. Vytvoření efektivní komunikace je cílem této diplomové práce. Webové stránky jsou už vytvořeny a budou zpřístupněny veřejnosti 1. 1. 2014. Vytvořena je již také profilová stránka na Facebooku a jsou založeny účty na Twitteru a Instagramu.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře