REFORMY (70) Shrnutí úvodní diskuse 5

11. duben 2015 | 07.42 |

Jak jsem slíbil, pokusím se o určité shrnutí příspěvků do úvodní diskuse k přípravě letošní ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb 2015", která proběhla k následujícím tezím:

http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html

Úvod k celému shrnutí je v první části, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2170-reformy-66-shrnuti-uvodni-diskuse-1.html

Nyní k dalším příspěvkům:

Petr Wawrosz:

0001pt;line-height: normal">"V naší magisterské učebnici mikroekonomie (WAWROSZ, Petr; HEISSLER, Herbert; VALENČÍK, Radim 2010. Mikroekonomie středně pokročilý kurs. Praha: VŠFS, 285 s. ISBN 978-80-7408-040-1.) jsme podstatu a důsledky investování do pozice vyjádřili následujícím příkladem: "...I šaman, ačkoliv má privilegované postavení a lepší podmínky (např. lepší jídlo a bydlení) než ostatní členové kmene, nemůže disponovat řadou statků, které v důsledku nerozvinutých schopností ostatních členů není kmen schopen vyrobit. Z tohoto pohledu by se šamanovi možná vyplatilo, kdyby i ostatní příslušníky kmene naučil schopnostem, kterými disponuje pouze on. Vzrostla by potom životní úroveň celého kmene a pravděpodobně i šamana. Jenže pokud i ostatní členové kmene získají schopnosti, jako má šaman, hrozí šamanovi nebezpečí, že kmen zjistí, že šamana již nepotřebuje. Čili šaman může přijít o svá privilegia a tedy i o výnos z těchto privilegií. V důsledku rozvoje schopností ostatních členů kmene se dokonce mohou ostatní členové kmene začít domnívat, že v minulosti šaman postupoval špatně, takže šamanovi dokonce může hrozit trest...” 

V rámci ekonomické teorie na základě zde uvedeného je podle mého názoru potřeba zdůrazňovat:

- Investování do pozice je důsledkem vzácnosti vstupů a neomezenosti potřeb, je to jednou z cest, jak lidé mohou uspokojovat své potřeby. Je to ale cesta, kdy potřeby jedněch jsou uspokojovány na úkor druhých, je to tedy cesta, která není paretovsky efektivní.

-  Investování do pozice přináší investujícím privilegia. V jejich důsledku dochází k omezení konkurence a oblasti, ve kterých se důsledky investování projevují, mají charakter oligopolních, případně monopolních trhů.

- Pokud k investování do pozice dochází, je obtížné s ním skončit. Ti, co do pozice investují, mají co ztratit. Logicky proto budou proti návrhům, které se snaží investování do pozice omezit.

...K omezení svých privilegií přistoupí snadněji tehdy, pokud jim budou dané náklady nějak kompenzovány. Tím není řečeno, že by měly dostat nějaké odškodnění. Spíše platí, že omezení investování do pozice by i těmto osobám mělo nabídnout příležitosti získat užitky (výnosy), které převýší jejich náklady. Zda takovou cestu nabízí princip přenesené ceny a rozvoj odvětví produktivních služeb (odvětví spojeného s nabýváním a uchováním lidského a sociálního kapitálu) je na jinou diskusi."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2185-reformy-58-diskuse-wawrosz-2.html

K tomu: Investování do společenské pozice, resp. poziční investování je patrně velmi významný jev, který si zaslouží přesný rozbor (např. formou matematického modelu s definovanými předpoklady). Předpokládám, že během tohoto roku by se nám ho mohlo podařit sestavit a dát ho do ročenky za rok 2015.

Rafik Bedretdinov

"Jestli vezmeme hejno ptáků, nebo starý lidský kmen, nebo dokonce Římské impérium - všude bude stejný obraz: jsou tam ohromné periférie, kde prvky (v sociálních systémech  - lidé) slabě mezi sebou propojeny, a naopak úzké jádro, v němž všichni prvky velmi těsně propletený a kontrolují celý systém. Například, buď to několik aristokratických rodin, nebo několik silných států v systému mezinárodních vztahů. Problémem může být  relativní vzdálenost a propojeni jádra a periferie. Čím menší jádro a méně těsné spojení v něm, tím křehčí stabilita systému, tím lehčeji ji vyvést z rovnováhy,  zvlášť,  když jádro prožívá v krizi. To se projevuje, například, jak v autoritativním státě, kde celé úřady v rukou u úzké kasty vyvolených, tak i v demokratickém statě, kde úřady a moc soustřeďuje v rukou "zvolených" oligarchů. - Takový systém nemůže být stálý. Zátažní světová krize je to především krize jádra, která je patrná i v dnešním světě. Periferie musí "odskákat" to, co se projevuje jako krize horních vrstev. Výsledkem je rozbroje, rozpad a degradace."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2190-reformy-59-diskuse-bedretdinov.html

K tomu: Zajímavý pohled, ale myslím, že nezachycuje to nejdůležitější.

(Pokračování další částí shrnutí)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář